logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Jaká je suchdolská základní škola?

Je těžké pravdivě a bez frází popsat jednu konkrétní školu. Pomozme si nadpisem, v němž se ukrývá sdělení:

1. Jaká je…

Taková, jací jsou její učitelé a vedení školy. A ti jsou ve své pedagogické práci zodpovědní, poctiví, otevření, přátelští a tolerantní. Zároveň jsou někdy na pochybách a hodně vyčerpaní. V každém případě mají smysl pro humor. Navzájem jsou kolegiální a pomáhají si. Jsou si vědomi toho, že škola může dokázat mnohé, ale nemůže vyřešit všechny potíže společnosti.

2. …suchdolská…

Naše škola je jediná základní v této obci. Je to tedy škola pro všechny děti ve věku povinné školní docházky. Proto zde nevznikají žádné specializované třídy nebo nadstandardní programy, které by děti rozdělovaly podle jakýchkoliv schopností, nadání, sociálního zázemí či momentálního módního požadavku. Neboť, jak řekl již T. G. Masaryk: „Ve škole jako v životě každý od každého se může učit.“

3. …základní…

Naše škola se snaží poskytovat základní vzdělání v tom nejlepším smyslu slova tak,

– aby děti porozuměly základům širokého spektra vědních oborů a v získávání nových vědomostí viděly smysl,

– aby trénovaly paměť, naučily se učit a dokázaly jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a nebály se vlastního úsudku,

– aby učitelé pomáhali dětem nalézt v životě ten správný směr a probouzeli v nich chuť vybrat si svobodně podle svého zájmu, nadání, talentu, schopností,

– aby připravili své žáky na vhodnou a odpovídající střední školu.

4. …škola?

Ve škole děti prožívají radosti (jako je úspěch, kamarádství, legrace, hry, pochopení), ale i starosti (mezi něž patří zklamání, nuda, chybování, posměch, nejistota atd.). Získávání pozitivních i negativních zkušeností je pro děti cennou výbavou do života. Sociální přínos školy nelze nahradit jiným kolektivem. Otužujme své děti a učme je vyvažovat lidská práva osobní zodpovědností a plněním příslušných povinností.

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Fax: 220 92 00 70
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Ing. Monika Radová
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, pondělí 9:00 – 11:00, pátek 10:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Ing. Dalia Peterová

 

 

 

 

 

3. září 2018
„Tak už ti to začalo!“

slyšel určitě během třetího zářijového dne nejeden prvňáček od příslušníků své milující rodiny. Ano, začalo. Ranní deštivá sprška však ani jednoho školáčka s úplně novou aktovkou na zádech neodradila od toho, aby se vzápětí s vervou pustil do nového životního dobrodružství. Hned první školní den od našich prvňáků vyžadoval osobní statečnost (Brzké vstávání. Zlatá školka!), fyzickou odolnost (Dvě z našich čtyř prvních tříd se nacházejí ve druhém patře.), výdrž, trpělivost a nebojácnost (Celá hodina s novou paní učitelkou bez maminky? To dáme!) a fantazii (OK, zkusím si tedy představit, že mě to tu bude bavit…).

Číst více …

„Na hodinu učitelem“

V projektu „Na hodinu učitelem“ spolupracují děti z 5. – 9. tříd podle toho, jaké z vypsaných témat si vyberou. Pod vedením učitele tato přibližně třináctičlenná skupina připraví během jednoho dopoledne výuku pro jednu třídu na 1. stupni. Další den „odučí“ skupina dvouhodinovku ve vybrané třídě na dané téma.

Je to zkouška zodpovědnosti, samostatnosti, odvahy mluvit před posluchači, schopnosti spolupracovat, diskutovat, naslouchat, tolerovat, pomáhat……..

Číst více …


Školní rok 2018/2019

Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2018 (pondělí, úterý)
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: 18. února – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny: sobota 29. června – neděle 1. září 2019

Akce v září a říjnu 2018

3. září – 8:00 – slavnostní zahájení školního roku
3. září – 8:15 – přivítání prvňáčků
3. září – třídní schůzky ve školní družině
10. září – úvodní třídní schůzky, HV SRPŠ
15. – 21. září – jazykově-poznávací zájezd do Anglie
28. září – Suchdolské (p)osvícení
1. října – zahájení činnosti zájmových kroužků
8. – 12. října – projekt EDISON
20. října – Sportovní den
25. – 26. října – projekt ke 100. výročí vzniku Československa

Konzultační odpoledne

V pondělí 12. 11. se koná od 15:00 do 18:00 konzultační odpoledne. K některým vyučujícím máte možnost se objednat ka konkrétní čas a datum.

Konzultace E. Benešová

Konzultace L. Bílková

Konzultace R. Bittnerová

Konzultace M. Doubková

Konzultace T. Fanta

Konzultace M. Haluzová

Konzultace H. Pavlasová

Konzultace K. Šedivá