Aktuální informace ke screeningovému testování

od 3. 1. 2022zde

Školní parlament

Informace zde

 

Vánoční video, které natočili žáci naší školy

Přehrát video                     Stopáž 

logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Naše milá suchdolská školo,

dnes 7. září se dožíváš 90 let. V životě člověka je to velmi úctyhodný věk, z pohledu stáří budovy či instituce to není zase tak moc. Ráda bych řekla, že jsi v nejlepších letech. Máš totiž za sebou již mnoho událostí, které prošly kolem Tvých dveří nebo se dokonce odehrály přímo ve Tvých prostorách. A zároveň věřím, že máš před sebou ještě mnoho krásných a plnohodnotných let.

Poprvé byly Tvé dveře otevřeny pro žáky 7. září 1931 pod vedením pana ředitele Karla Pergtolda. V pěti třídách se rozezněly dětské hlásky a po šesti letech už Tvoji učitelé zorganizovali v sokolovně úspěšnou akademii.

Asi nejpochmurnější období jsi prožila v mládí, kdy se za 2. světové války ve třídách místo dětí usídlili němečtí vojáci. To muselo být hodně těžké a smutné.

Ale život v Čechách šel dál a Tvými třídami a kabinety prošlo mnoho dalších dětí a učitelů.

Jak to tak v životě bývá, složitější období střídaly veselejší časy. Velkou událostí jistě bylo, když se necelé čtyři roky po Sametové revoluci otevřela nově přistavená budova a na tuto slávu se přijela podívat také paní Olga Havlová.

Od září 1931 už uplynulo mnoho vody. Dnes patříš mezi zkušené pražské školy. Dokázala ses vyrovnat s mnoha životními kotrmelci a oslavovat šťastná období. Přesto si troufám tvrdit, že poslední dva roky byly i pro Tebe hodně nezvyklé a neočekávané. Tolik měsíců tiché a prázdné chodby, to jsi asi ještě nezažila. Ale zocelena pestrou minulostí ses statečně vyrovnala i s obdobím pandemie.

Nyní je ve Tvých budovách 29 tříd, které navštěvuje 650 žáků. Když se všichni nahrnou do Tvých zdí, je to docela mazec. Jsi svědkem mnoha lumpáren, ale také legrace, radosti, úspěchů a kamarádství.

Kéž Ti zdraví slouží minimálně dalších devadesát let! Ať Tě opouštějí spokojené děti, které na Tebe budou v dobrém vzpomínat a které si dokážou najít v životě své správné místo.

Alexandra Kejharová
řediteka školy

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Mgr. Eva Míková
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:30, čtvrtek 14:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Ing. Dalia Peterová

 

 

 

 

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VIRTUÁLNĚ VÁŠ ŠKOLOU PROVEDOU NAŠI MALÍ I VELCÍ ŽÁCI V TOMTO VIDEU.

ZVEME VÁS NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY.

Za zpracování děkujeme p. Peteru Surovému.

Distanční výuka

S ohledem na změnu školského zákona spočívající v zákonném zakotvení distanční výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (§184a Školského zákona) a na něj navazující doporučení týkající se distanční výuky zavádíme pro tyto případy jednotnou komunikační platformu. Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím Google Classroom. Pro optimální chod této platformy je vhodné, aby žáci měli zavedené e-mailové účty Google pod školní doménou @zssuchdol.cz. Kódy k přihlášení do kurzů jednotlivých učitelů najdete na stránkách jednotlivých tříd zde: 1. stupeň, 2. stupeň.

Školní rok 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Podzimní prázdniny: 27. a 29. října 2021 (středa a pátek)
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny: pondělí 14. března – neděle 20. března 2022
Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny: pátek 1. července – středa 31. srpna 2022

Akce v lednu a únoru 2022

23. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny
24. 1. – pedagogická rada
31. 1. – vysvědčení
4. 2. – pololetní prázdniny
5. – 12. 2. – lyžařský výcvikový kurz (9. ročníky)
26. 2. – 5. 3. – lyžařský výcvikový kurz (7. ročníky)

Sběr papíru

Plánované termíny sběru papíru na podzim 2021:
úterý 9. 11. a středa 10. 11. vždy od 7:40 do 9:40
úterý 7. 12. a středa 8. 12. vždy od 7:40 do 9:40.
Další termíny sběru papíru předpokládáme v březnu, dubnu a květnu.
V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.
Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.
Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.