logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Škola Mikoláše Alše se nachází v klidném prostředí městské části Praha-Suchdol a je jedinou základní školou v obci. Své jméno dostala po českém malíři a kreslíři, který v Suchdole v letech 1877 – 1879 žil a za jehož pobytu zde vznikla jeho nejznámější díla. Škola se může pochlubit devadesátiletou historií, provoz zde byl zahájen v roce 1931.

Areál školy tvoří dvě vzájemně propojené budovy, ve starší z nich je umístěna školní družina, školní klub a učebny 1. až 3. ročníků. Vedle tříd se zde nachází i odborné učebny, gymnastický sál, keramická dílna, multifunkční jazyková učebna a učebna dílen. Ve druhé budově, která byla otevřena v roce 1993, se vedle kmenových tříd a školní jídelny nachází také učebna výpočetní techniky, cvičná kuchyně a tělocvična.

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Mgr. Šárka Ábelová
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00, středa 14:00 – 15:00
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Ing. Dalia Peterová

ZVEME VÁS NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY.

Za zpracování děkujeme p. Peteru Surovému.

 

 

 

 

 

 

Distanční výuka

S ohledem na změnu školského zákona spočívající v zákonném zakotvení distanční výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (§184a Školského zákona) a na něj navazující doporučení týkající se distanční výuky zavádíme pro tyto případy jednotnou komunikační platformu. Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím Google Classroom. Pro optimální chod této platformy je vhodné, aby žáci měli zavedené e-mailové účty Google pod školní doménou @zssuchdol.cz. Kódy k přihlášení do kurzů jednotlivých učitelů najdete na stránkách jednotlivých tříd zde: 1. stupeň, 2. stupeň.

Školní rok 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2022 (středa a čtvrtek)
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny: pondělí 6. února – neděle 12. února 2023
Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny: sobota 1. července – neděle 3. září 2023

Akce v září 2022

1. září – slavnostní zahájení školního roku
1. září – třídní schůzky 1. ročníků
19. září – třídní schůzky 2. – 9. ročníků (18:00)
25.září – 1. října – jazykově-poznávací zájezd do Anglie
26. – 30. září – škola v přírodě II. A, II. B, II. C

Sběr papíru

Plánované termíny sběru papíru na jaře 2022:
úterý 22. 2. a středa 23. 2. vždy od 7:40 do 9:40
úterý 29. 3. a středa 30. 3. vždy od 7:40 do 9:40
úterý 26. 4. a středa 27. 4. vždy od 7:40 do 9:40
úterý 24. 5. a středa 25. 5. vždy od 7:40 do 9:40
V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.
Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.
Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.