ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

VÍCE INFORMACÍ ZDE

DOMÁCÍ VÝUKA PO DOBU UZAVŘENÍ NAŠÍ ŠKOLY

Milí žáci, vážení rodiče,

všichni si zvykáme na stávající situaci, která je pro nás všechny nová. Tak se my, učitelé, zamýšlíme nad tím, jak se se současným stavem vypořádat co nejlépe a především jak vám, žákům, zprostředkovat výuku co nejlepším způsobem, který by byl ale zároveň pokud možno univerzální.

Máme již skoro dvoutýdenní zkušenosti se zadáváním práce a spoluprací s vámi na dálku a z ní vycházíme. V zájmu pokud možno maximálně univerzálního přístupu, který by vyhovoval co největší části z vás, jsme se rozhodli ještě poněkud upravit způsob zadávání práce na doma.

Pro žáky a žákyně 1.-  4. ročníků se nic nemění, zadání úkolů se dozví od rodičů, kterým přijde e-mailem.
Pokud jsi žák/žákyně 5. – 9. ročníku, najdeš zadání úkolů na stránkách školy pod odkazem své třídy tak jako doposud. Změna spočívá v tom, že jednak u zadání najdeš i termín, do kdy bys měl dané úkoly splnit. Další změna nastane v tom, že jednotlivá zadání budou mít podobu odkazů v tabulce a otevřou se po rozkliknutí. Od toho si slibujeme, že celý systém bude přehlednější a i vám se bude lépe sledovat, čím jste se již zabývali a co vás ještě čeká. Zároveň „stará“ zadání nebudou mizet, takže se k nim budete moci vrátit, když budete potřebovat.

Každé dopoledne, tedy v době, kdy by za normálních okolností byla škola, jsme vám k dispozici na e-mailu a budeme rádi, když se na nás obrátíte – ať už proto, že budete potřebovat něco zkonzultovat, že si s něčím nebudete vědět rady, nebo proto, že se nám budete chtít pochlubit tím, co se vám povedlo. V zadáních najdete také úkoly, které od vás budeme chtít odevzdat, ať už elektronicky nebo později, až se sejdeme ve škole. Pokud víte, že některý ze zadaných termínů nebudete stíhat, budeme rádi, když nám to dáte vědět třeba e-mailem.

Plán na následující týden se dozvíte vždy v pondělí ráno.

Jako žák máš odpovědnost:

  • každé pondělí si prostudovat týdenní plán a rozplánovat si, kdy budeš plnit jednotlivé úkoly
  • plnit úkoly pravidelně a věnovat se všem předmětům
  • řídit se zadáním od svých učitelů a dodržovat jednotlivé termíny
  • pokud ti něco nepůjde, nebo nebudeš-li něčemu rozumět, bez váhání se spojit s učitelem předmětu prostřednictvím emailu, nebo využít již domluvené komunikační kanály
  • nenechávej dotazy až na dobu, kdy se znovu všichni sejdeme ve třídě
  • být připraven, že po návratu do školy bude tvé domácí učení zhodnoceno

Vás, rodiče,

žádáme o zodpovědnou spolupráci. Vždy začátkem týdne ověřte, že Vaše dítě má zadání domácí přípravy a že ví, co má dělat. Během týdne průběžně kontrolujte plnění zadaných úkolů. V případě, že Vy nebo Vaše dítě potřebujete s něčím poradit, nebojte se nás kontaktovat. Všichni vyučující jsou k dispozici na e-mailu nebo na jiném domluveném komunikačním kanálu.

Mrzí nás ztížené podmínky výuky. Budeme se snažit, aby i přes uvedená opatření bylo žákům poskytnuto kvalitní vzdělání, jaké tato výjimečná situace umožní.

Těšíme se na další shledání opět ve třídě.

Mgr. Alexandra Kejharová

 

ZADÁNÍ PRO PRÁCI Z DOMOVA

Na stránkách jednotlivých tříd najdete zadání pro práci z domova. Zadání k jednotlivým předmětům je uvedeno u příslušných předmětů v týdenních plánech. U žáků 1. – 4. ročníků jste zadání od třídních učitelů většinou obdrželi e-mailem, v týdenních plánech najdete jen zadání pro anglický jazyk. U žáků 5. – 9. ročníků jsou všechny pokyny uvedeny na stránkách jednotlivých tříd u týdenních plánů.

II. A II. B II. C II. D III. A III. B III. C III. D IV. A IV. B IV. C

V. A V. B V. C VI. A VI. B VI. D VI. E VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství od středy 11. března. Od středy tedy děti nemají chodit do školy, zároveň se ruší všechny kroužky probíhající ve škole.
Aktuální informace – zde
Nárok na ošetřovné: Vyplněný formulář Vám potvrdíme každý pracovní den v kanceláři školy v době 8 – 14 hodin nebo zašleme e-mailem. Více informací zde

logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Jaká je suchdolská základní škola?

Je těžké pravdivě a bez frází popsat jednu konkrétní školu. Pomozme si nadpisem, v němž se ukrývá sdělení:

1. Jaká je…

Taková, jací jsou její učitelé a vedení školy. A ti jsou ve své pedagogické práci zodpovědní, poctiví, otevření, přátelští a tolerantní. Zároveň jsou někdy na pochybách a hodně vyčerpaní. V každém případě mají smysl pro humor. Navzájem jsou kolegiální a pomáhají si. Jsou si vědomi toho, že škola může dokázat mnohé, ale nemůže vyřešit všechny potíže společnosti.

2. …suchdolská…

Naše škola je jediná základní v této obci. Je to tedy škola pro všechny děti ve věku povinné školní docházky. Proto zde nevznikají žádné specializované třídy nebo nadstandardní programy, které by děti rozdělovaly podle jakýchkoliv schopností, nadání, sociálního zázemí či momentálního módního požadavku. Neboť, jak řekl již T. G. Masaryk: „Ve škole jako v životě každý od každého se může učit.“

3. …základní…

Naše škola se snaží poskytovat základní vzdělání v tom nejlepším smyslu slova tak,

– aby děti porozuměly základům širokého spektra vědních oborů a v získávání nových vědomostí viděly smysl,

– aby trénovaly paměť, naučily se učit a dokázaly jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a nebály se vlastního úsudku,

– aby učitelé pomáhali dětem nalézt v životě ten správný směr a probouzeli v nich chuť vybrat si svobodně podle svého zájmu, nadání, talentu, schopností,

– aby připravili své žáky na vhodnou a odpovídající střední školu.

4. …škola?

Ve škole děti prožívají radosti (jako je úspěch, kamarádství, legrace, hry, pochopení), ale i starosti (mezi něž patří zklamání, nuda, chybování, posměch, nejistota atd.). Získávání pozitivních i negativních zkušeností je pro děti cennou výbavou do života. Sociální přínos školy nelze nahradit jiným kolektivem. Otužujme své děti a učme je vyvažovat lidská práva osobní zodpovědností a plněním příslušných povinností.

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Mgr. Eva Míková
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:30, čtvrtek 14:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Ing. Dalia Peterová

 

 

 

 

 

20. února 2020
Suchdolská poetická chvilka

Ve čtvrtek 20. 2. se konala Suchdolská poetická chvilka. Všichni recitátoři byli velmi šikovní a ještě jednou všem náleží velká pochvala. Oproti předcházejícím ročníkům porota nevybírala první tři místa v různých kategoriích, ale vybrala pouze 5 žáků, kteří nás budou reprezentovat na Pražském poetickém setkání. Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí a všem zúčastněným děkujeme. Těšíme se opět na příští rok.

Číst více …

 

ICT ve škole

Díky mimořádné podzimní dotaci našeho zřizovatele MČ Praha-Suchdol máme od ledna 2020 již ve všech učebnách školy audiovizuální techniku s připojením na internet. Můžeme tak zpestřit výuku názornými ukázkami či naučnými dokumenty ve všech vyučovacích hodinách od 1. do 9. tříd. Také družina může tuto možnost využít k odpočinku, hrám i vzdělávání. Celkový počet takto zařízených učeben je 35. Radost z toho mají učitelé i děti!

Číst více …

Školní rok 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2019 (úterý, středa)
Ředitelské volno: 31. října a 1. listopadu 2019 (čtvrtek, pátek)
Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny: pondělí 24. února – neděle 1. března 2020
Velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020 (čtvrtek)
Ředitelské volno: 22. a 23. června 2020 (pondělí, úterý)
Hlavní prázdniny: středa 24. června – pondělí 31. srpna 2020

Akce v březnu a dubnu 2020

4. a 5. března – sběr papíru
8. – 13. března – škola v přírodě V. B
18. března – Den otevřených dveří – ZRUŠENO
21. – 28. března – lyžařský výcvikový kurz – ZRUŠENO
31. března – 1. dubna – Na hodinu učitelem – ZRUŠENO
1. a 2. dubna – sběr papíru – ZRUŠENO
6. dubna – konzultační odpoledne – ZRUŠENO
9. dubna – Velikonoční prázdniny
14. – 18. dubna – výměnný pobyt žáků z Dánska v Praze – ZRUŠENO
20. dubna – pedagogická rada
25. – 30. dubna – škola v přírodě IV. B, V. C
26. – 30. dubna – škola v přírodě II. A
1.- 30. dubna – zápis do prvních tříd – PROBÍHÁ DÁLKOVĚ

Sběr papíru

Termíny sběru papíru ve školním roce 2019/2020 (vždy od 7:30 do 9:30):
9. – 10. 10. 2019, 6.- 7. 11. 2019, 4.- 5. 12. 2019
4.- 5. 3. 2020, 1. – 2. 4. 2020, 13. – 14. 5. 2020
V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.
Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.
Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami. Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/
Výsledky sběru – zde