AKTUÁLNÍ INFORMACE – PROVOZ ŠKOLY V TÝDNU 21. – 25. 9.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

VE JE ŠKOLE ZAVEDENA POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY. (CHODBY, TOALETY, JÍDELNA ATD.) OD PÁTKU 18. 9. JE ZAVEDENA POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK PRO ŽÁKY A UČITELE 2. STUPNĚ TAKÉ V UČEBNÁCH.

viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

OHLÉDNUTÍ ZA JAREM 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,
přátelé školy,

uzavíráme zvláštní školní rok 2019/2020. Na tak dlouhodobou výuku na dálku nebyl nikdo z nás připraven – děti, rodiče ani učitelé.

Z pohledu ředitelky školy si troufám říci, že snad v žádné jiné profesi se po 10. březnu tak rychle a radikálně nezměnily podmínky pro práci jako v té učitelské. V prvním týdnu, kdy byly školy uzavřené, jsme se snažili nalézt systém, který by byl srozumitelný a přístupný všem rodinám. Učitelé hledali cesty, jak distanční výuku zadávat, redukovat, zpestřit, kontrolovat a také hodnotit. Číst více ….

 

logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Jaká je suchdolská základní škola?

Je těžké pravdivě a bez frází popsat jednu konkrétní školu. Pomozme si nadpisem, v němž se ukrývá sdělení:

1. Jaká je…

Taková, jací jsou její učitelé a vedení školy. A ti jsou ve své pedagogické práci zodpovědní, poctiví, otevření, přátelští a tolerantní. Zároveň jsou někdy na pochybách a hodně vyčerpaní. V každém případě mají smysl pro humor. Navzájem jsou kolegiální a pomáhají si. Jsou si vědomi toho, že škola může dokázat mnohé, ale nemůže vyřešit všechny potíže společnosti.

2. …suchdolská…

Naše škola je jediná základní v této obci. Je to tedy škola pro všechny děti ve věku povinné školní docházky. Proto zde nevznikají žádné specializované třídy nebo nadstandardní programy, které by děti rozdělovaly podle jakýchkoliv schopností, nadání, sociálního zázemí či momentálního módního požadavku. Neboť, jak řekl již T. G. Masaryk: „Ve škole jako v životě každý od každého se může učit.“

3. …základní…

Naše škola se snaží poskytovat základní vzdělání v tom nejlepším smyslu slova tak,

– aby děti porozuměly základům širokého spektra vědních oborů a v získávání nových vědomostí viděly smysl,

– aby trénovaly paměť, naučily se učit a dokázaly jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a nebály se vlastního úsudku,

– aby učitelé pomáhali dětem nalézt v životě ten správný směr a probouzeli v nich chuť vybrat si svobodně podle svého zájmu, nadání, talentu, schopností,

– aby připravili své žáky na vhodnou a odpovídající střední školu.

4. …škola?

Ve škole děti prožívají radosti (jako je úspěch, kamarádství, legrace, hry, pochopení), ale i starosti (mezi něž patří zklamání, nuda, chybování, posměch, nejistota atd.). Získávání pozitivních i negativních zkušeností je pro děti cennou výbavou do života. Sociální přínos školy nelze nahradit jiným kolektivem. Otužujme své děti a učme je vyvažovat lidská práva osobní zodpovědností a plněním příslušných povinností.

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Mgr. Eva Míková
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:30, čtvrtek 14:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Ing. Dalia Peterová

 

 

 

 

 

24. června 2020
Piknik za školou

Piknik za školou se letos odehrál v poněkud komornější atmosféře. Celý průběh této akce byl věnován rozloučení s žáky devátých ročníků. Program zahájil zpěv příležitostného pěveckého sdružení „Růžové brýle“ a potom přišlo to nejdůležitější: slavnostní nástup, při kterém se představili jednotlivě a jmenovitě absolventi naší školy. Piknik uzavřelo příjemné občerstvení ve školní jídelně zpestřené o průřezové fotografie dětí od 1. do 9. třídy.

Přejeme všem budoucím středoškolákům šťastné vykročení do nové životní etapy!

Fotogalerie …

 

CO VIDÍME (CO VIDíme)

z okna pokoje, kde teď trávíme veškerý čas.

Je celoškolní výtvarný projekt, ve kterém naši žáci dokumentovali výhled z okna pokoje, kde teď tráví skoro veškerý svůj čas. Výhled z místa, které je teď nejen domovem, ale i školou, kanceláří, tělocvičnou a dalšími místy, kam teď v době karantény nemůžeme.

Školní rok 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020 (čtvrtek, pátek)
Ředitelské volno: 16. listopadu 2020 (pondělí)
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny: pondělí 1. března – neděle 7. března 2021
Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021

Akce v září a říjnu 2020

1. září – slavnostní zahájení školního roku
1. září – třídní schůzky rodičů prvňáků
14. září – zahájení výuky volitelných předmětů
14. září – rodiče obdrží elektronicky informace od vyučujících (náhrada za třídní schůzky vzhledem k epidemiologické situaci)
28. září – Suchdolské (p)osvícení
30. září – Květinový den
5. října – zahájení činnosti zájmových kroužků
29. – 30. října – podzimní prázdniny

Sběr papíru

V tomto školním roce již sběr papíru probíhat nebude.
V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.
Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.
Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami. Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/
Výsledky sběru – zde