Seznam dětí přijatých do 1. třídy na školní rok 2018/2019

logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Představení školy

Naše základní škola je báječná. Stojí na příjemném místě – na rozhraní starého a nového Suchdola. Líbilo se tady už v letech 1877-79 známému českému malíři Mikoláši Alšovi, který zde pod vlivem krásné okolní krajiny vytvořil své nejznámější obrazy (např. Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem) a cyklus Vlast určený pro výzdobu Národního divadla. Naše škola je báječná ale především proto, že jsou v ní fajn lidé. A všichni společně se snaží, aby všem – hlavně dětem a jejich rodičům – tady bylo dobře. A to je pro každou školu to nejdůležitější. Kdybychom to vzali od podlahy nové budovy, neboli od suterénu, setkali bychom se nejdříve s milými  kuchařkami ve školní jídelně, které při výdeji obědů nešetří úsměvem. Rovněž v suterénu najdeme prostory školního klubu Zebra. Dál budete pokračovat přes kanceláře. Poznáte nejdříve paní hospodářku. Když se směje, je to někdy slyšet až do druhého patra. Pak vejdete do kanceláře ředitelky školy. Její dobrou vlastností je, že má ještě stále ráda děti, chápe starosti rodičů, ale i svých učitelů. S ní sousedí pan zástupce – pomůže, poradí, zařídí. Růže mezi trním – jeden z nemnoha mužů našeho sboru. V prvním a druhém patře sídlí laskaví  učitelé ve svých kabinetech. Pro poznání staré budovy se hodí nasadit si kolečkové brusle a profrčet spojovací chodbou. U hlavního vchodu nepřehlédnete laskavého pana školníka, který zná suchdolskou školu jako své boty. V přízemí, prvním a druhém patře učí trpělivé a vždy dobře naladěné paní učitelky 1. stupně. Ve staré budově a v nástavbě nad místní knihovnou je zabydlena školní družina s vychovatelkami, které připravují dětem pro trávení volného času pestrý program. A z toho všeho vyplývá, že náš Školní vzdělávací program se nemůže jmenovat jinak než: „S úsměvem ke vzdělání“.

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Fax: 220 92 00 70
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Ing. Monika Radová
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, pondělí 9:00 – 11:00, pátek 10:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas-Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Bc. František Pekarovics

 

 

 

 

 

27. ledna – 3. února 2018
Lyžařský výcvikový kurz

Žáci sedmé třídy se na přelomu ledna a února účastnili „lyžáku“ v jedné vesničce jménem Albrechtice. Nejdříve jsme dojeli autobusem ze Suchdola do penzionu Julie. Tam jsme se ubytovali a pak šli na oběd. Po obědě jsme vyšli na „takový kopeček“ jménem Tanvaldský Špičák, na němž jsme v následujících dnech lyžovali. Po procházce byla večeře. Další den jsme vstali, nasnídali se a šli rovnou na svah …

Číst více …

Pozor, tygr! Nebo slon?

Pozor, pozor! Ve školním tunelu můžete velmi pravděpodobně potkat zvířata ze ZOO na útěku. Některá jsou v klecích, některá sedí klidně na větvích, některá cestují zvířecím vlakem. Některá z nich se však pohybují volně a nedbají na to, že jsme se je snažili pečlivě přichytit špendlíky. Proto si během měsíce března dejte pozor, ať si na vás nějaké zvířátko za rohem nepočíhá. Po většinu času se však chovají víc ukázněně než mnozí žáci naší školy a vy si je můžete v klidu prohlédnout!

 

Číst více …


Školní rok 2017/2018

Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 22. června 2018.
Ředitelské volno: pátek 29. září 2017
Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017 (čtvrtek, pátek)
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny: 12. – 18. února 2018
Velikonoční prázdniny: 29. a 30. března 2018
Hlavní prázdniny: 23. června – 31. srpna 2018

Akce v březnu a dubnu 2018

28. února a 1. března – sběr papíru
15. března – Den otevřených dveří
20. března – koncert pěveckého sboru MIKEŠ
29. března – Velikonoční prázdniny
3. – 7. dubna – výměnný pobyt žáků z Dánska v čes. rodinách
4. a 5. dubna – sběr papíru
9. dubna – konzultační odpoledne
10. – 11. dubna – zápis do 1. tříd
21. dubna – Sportovní den
25. – 26. dubna – projekt Na hodinu učitelem

Sběr papíru

 

Další termín sběru: 4. a 5. 4. od 7:30 do 9:30

 

V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papírsbíráme vždy dva dny každý měsíc.

Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.

Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.
Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/

Výsledky sběru – zde