logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Představení školy

Naše základní škola je báječná. Stojí na příjemném místě – na rozhraní starého a nového Suchdola. Líbilo se tady už v letech 1877-79 známému českému malíři Mikoláši Alšovi, který zde pod vlivem krásné okolní krajiny vytvořil své nejznámější obrazy (např. Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem) a cyklus Vlast určený pro výzdobu Národního divadla. Naše škola je báječná ale především proto, že jsou v ní fajn lidé. A všichni společně se snaží, aby všem – hlavně dětem a jejich rodičům – tady bylo dobře. A to je pro každou školu to nejdůležitější. Kdybychom to vzali od podlahy nové budovy, neboli od suterénu, setkali bychom se nejdříve s milými  kuchařkami ve školní jídelně, které při výdeji obědů nešetří úsměvem. Rovněž v suterénu najdeme prostory školního klubu Zebra. Dál budete pokračovat přes kanceláře. Poznáte nejdříve paní hospodářku. Když se směje, je to někdy slyšet až do druhého patra. Pak vejdete do kanceláře ředitelky školy. Její dobrou vlastností je, že má ještě stále ráda děti, chápe starosti rodičů, ale i svých učitelů. S ní sousedí pan zástupce – pomůže, poradí, zařídí. Růže mezi trním – jeden z nemnoha mužů našeho sboru. V prvním a druhém patře sídlí laskaví  učitelé ve svých kabinetech. Pro poznání staré budovy se hodí nasadit si kolečkové brusle a profrčet spojovací chodbou. U hlavního vchodu nepřehlédnete laskavého pana školníka, který zná suchdolskou školu jako své boty. V přízemí, prvním a druhém patře učí trpělivé a vždy dobře naladěné paní učitelky 1. stupně. Ve staré budově a v nástavbě nad místní knihovnou je zabydlena školní družina s vychovatelkami, které připravují dětem pro trávení volného času pestrý program. A z toho všeho vyplývá, že náš Školní vzdělávací program se nemůže jmenovat jinak než: „S úsměvem ke vzdělání“.

 

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Fax: 220 92 00 70
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Ing. Monika Radová
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, pondělí 9:00 – 11:00, pátek 10:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas-Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Mgr. František Pekarovics

 

 

 

 

 

21. dubna 2018
Sportovní den

Dne 21. dubna 2018 se konal 7. Sportovní den naší školy. Mohli jste hrát fotbal nebo si zaběhat orientační běh. Za dokončení orientačního běhu jste dostali Kinder vajíčko. Mohli jste si také dát zdarma nealkoholické pití nebo koupit něco k jídlu. To napekly paní učitelky. A teď už k fotbalovému turnaji. Nastoupilo 9 týmů. Hrálo se ve třech skupinách. Po základní části turnaje se o konečné 1.-3. místo utkaly týmy Loupáci, Masters of Kings, F.T.S.A., o 4.-6. místo se utkaly týmy Suchdolští draci, No Name a Blesk, o konečné 7.-9. místo se utkaly týmy Bleskáčci, FC Béčko a Piráti.

Číst více …

„Na hodinu učitelem“

V projektu „Na hodinu učitelem“ spolupracují děti z 5. – 9. tříd podle toho, jaké z vypsaných témat si vyberou. Pod vedením učitele tato přibližně třináctičlenná skupina připraví během jednoho dopoledne výuku pro jednu třídu na 1. stupni. Další den „odučí“ skupina dvouhodinovku ve vybrané třídě na dané téma.

Je to zkouška zodpovědnosti, samostatnosti, odvahy mluvit před posluchači, schopnosti spolupracovat, diskutovat, naslouchat, tolerovat, pomáhat……..

Číst více …


Školní rok 2017/2018

Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 22. června 2018.
Ředitelské volno: pátek 29. září 2017
Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017 (čtvrtek, pátek)
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny: 12. – 18. února 2018
Velikonoční prázdniny: 29. a 30. března 2018
Hlavní prázdniny: 23. června – 31. srpna 2018

Akce v květnu a červnu 2018

2. a 3. května – sběr papíru
16. května – Den proti rakovině (Květinový den)
22. – 23. května – zájezd do Berlína
30. a 31. května – sběr papíru
31. května – focení tříd a jednotlivců
3. – 8. června – výměnný pobyt žáků v Dánsku
13. června – Piknik za školou
18. – 22. června – školy v přírodě
22. června – ukončení školního vyučování, vysvědčení

Sběr papíru

 

Další termín sběru (vždy od 7:30 do 9:30): 30. a 31. 5.

 

V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.

Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.

Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.
Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/

Výsledky sběru – zde