logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA – Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

Číslo účtu školy a školní jídelny:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

DODPlavba

Představení školyzapis2017

Naše základní škola je báječná. Stojí na příjemném místě – na rozhraní starého a nového Suchdola. Líbilo se tady už v letech 1877-79 známému českému malíři Mikoláši Alšovi, který zde pod vlivem krásné okolní krajiny vytvořil své nejznámější obrazy (např. Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem) a cyklus Vlast určený pro výzdobu Národního divadla. Naše škola je báječná ale především proto, že jsou v ní fajn lidé. A všichni společně se snaží, aby všem – hlavně dětem a jejich rodičům – tady bylo dobře. A to je pro každou školu to  nejdůležitější. Kdybychom to vzali od podlahy nové budovy, neboli od suterénu, setkali bychom se nejdříve s milými  kuchařkami ve školní jídelně, které při výdeji obědů nešetří úsměvem. Rovněž v suterénu najdeme prostory školního klubu Zebra. Dál budete pokračovat přes kanceláře. Poznáte nejdříve paní hospodářku. Když sesměje, je to někdy slyšet až do druhého patra. Pak vejdete do kanceláře ředitelky školy. Její dobrou vlastností je, že má ještě stále ráda děti, chápe starosti rodičů, ale i svých učitelů. S ní sousedí pan zástupce – pomůže, poradí, zařídí. SponzRůže mezi trním – jeden z nemnoha mužů našeho sboru. V prvním a druhém patře sídlí laskaví  učitelé ve svých kabinetech. Pro poznání staré budovy se hodí nasadit si kolečkové brusle a profrčet spojovací chodbou. U hlavního vchodu nepřehlédnete laskavého pana školníka, který zná suchdolskou školu jako své boty. V přízemí, prvním a druhém patře učí trpělivé a vždy dobře naladěné paní učitelky 1. stupně. Ve staré budově a v nástavbě nad místní knihovnou je zabydlena školní družina s vychovatelkami, které připravují dětem pro trávení volného času pestrý program. A z toho všeho vyplývá, že náš Školní vzdělávací program se nemůže jmenovat jinak než: „S úsměvem ke vzdělání“.

 

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha – Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Fax: 220 92 00 70
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Ing. Monika Radová
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, pondělí 9:00 – 11:00, pátek 10:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas-Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Jana Veselá

alsik16

TV Alšík2

 

 

 

 

 

20. prosince 2016
Vánoční trhy a vánoční zpívání

Na tradiční vánoční trhy a vánoční zpívání se všichni ve škole těšíme. Ve chvíli, kdy začínáme nacvičovat nové písničky a děti ve třídách tvoří výrobky na trhy, víme, že Vánoce se nezadržitelně blíží. A s nimi začínají vánoční prázdniny! Při vánočních trzích se letos prodejní pulty prohýbaly pod tíhou vánočních dárečků a spoustou dobrot, které napekly děti ve školní kuchyňce nebo je dodaly maminky z domácích zdrojů.

Více …

 

Zima budiž pochválena!

Letošní paní Zima se po několika letech postarala o to, aby si ji užily i malé děti, které si na pořádnou zimu ještě vzhledem k svému věku možná ani nepamatují. Je pravda, že mohla o trochu lépe načasovat přísun sněhových vloček na suchdolské stráně; přišel totiž až po vánočních prázdninách. Mírné zpoždění jsme jí ale odpustili a využili jsme všechno, co nám nabídla. Ať už se počasí bude dále vyvíjet jakkoliv, tuto zimu jsme si ve škole nejen v hodinách tělocviku užili dosyta!

Číst více …


Školní rok 2016/2017

Období školního vyučování začne 1. září 2016.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno 30. června 2017.
Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2016 (středa, čtvrtek)
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
Pololetní prázdniny: 3. února 2017
Jarní prázdniny: 6. – 12. února 2017
Velikonoční prázdniny: 13. – 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny: 1. července – 1. září 2017

Akce v lednu a únoru 2017

31. ledna – vysvědčení za I. pololetí
3. února – pololetní prázdniny
6. – 12. února – jarní prázdniny
18. – 25. února – lyžařský výcvikový kurz (odjezd 9:45, návrat cca 12:00)
22. a 23. února – sběr papíru

Sběr papíru

 

Následující termín sběru: 22. a 23. 2. od 7:30 do 9:30

V letošním školním rocei nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír budeme sbírat vždy dva dny každý měsíc.

Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.

Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami.
Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/