logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Jaká je suchdolská základní škola?

Je těžké pravdivě a bez frází popsat jednu konkrétní školu. Pomozme si nadpisem, v němž se ukrývá sdělení:

1. Jaká je…

Taková, jací jsou její učitelé a vedení školy. A ti jsou ve své pedagogické práci zodpovědní, poctiví, otevření, přátelští a tolerantní. Zároveň jsou někdy na pochybách a hodně vyčerpaní. V každém případě mají smysl pro humor. Navzájem jsou kolegiální a pomáhají si. Jsou si vědomi toho, že škola může dokázat mnohé, ale nemůže vyřešit všechny potíže společnosti.

2. …suchdolská…

Naše škola je jediná základní v této obci. Je to tedy škola pro všechny děti ve věku povinné školní docházky. Proto zde nevznikají žádné specializované třídy nebo nadstandardní programy, které by děti rozdělovaly podle jakýchkoliv schopností, nadání, sociálního zázemí či momentálního módního požadavku. Neboť, jak řekl již T. G. Masaryk: „Ve škole jako v životě každý od každého se může učit.“

3. …základní…

Naše škola se snaží poskytovat základní vzdělání v tom nejlepším smyslu slova tak,

– aby děti porozuměly základům širokého spektra vědních oborů a v získávání nových vědomostí viděly smysl,

– aby trénovaly paměť, naučily se učit a dokázaly jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a nebály se vlastního úsudku,

– aby učitelé pomáhali dětem nalézt v životě ten správný směr a probouzeli v nich chuť vybrat si svobodně podle svého zájmu, nadání, talentu, schopností,

– aby připravili své žáky na vhodnou a odpovídající střední školu.

4. …škola?

Ve škole děti prožívají radosti (jako je úspěch, kamarádství, legrace, hry, pochopení), ale i starosti (mezi něž patří zklamání, nuda, chybování, posměch, nejistota atd.). Získávání pozitivních i negativních zkušeností je pro děti cennou výbavou do života. Sociální přínos školy nelze nahradit jiným kolektivem. Otužujme své děti a učme je vyvažovat lidská práva osobní zodpovědností a plněním příslušných povinností.

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Fax: 220 92 00 70
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Ing. Monika Radová
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, pondělí 9:00 – 11:00, pátek 10:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Ing. Dalia Peterová

 

 

 

 

 

26. června 2019
Piknik za školou

Šestý „Piknik za školou“ se navzdory velkému vedru vydařil.

Přivítali jsme naše budoucí prvňáčky. Děti z 1. A, B, C a D předvedly veselé taneční vystoupení a školní pěvecký sbor naladil diváky svými písněmi na blížící se prázdniny.

Příležitostné učitelské pěvecké uskupení Růžové brýle za doprovodu bandu Kocour v notách připomnělo známými šlágry z filmu Starci na chmelu dobu, kdy se odjíždělo na letní chmelové brigády.

Fotogalerie – zde

 

Školní rok 2018/2019

Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2018 (pondělí, úterý)
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: 18. února – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny: sobota 29. června – neděle 1. září 2019

Akce v červnu 2019

2. – 7. června – výměnný pobyt se školou v Dánsku
3. – 7. června – škola v přírodě II. D, IV. A
2. – 4. června – výlet VI. B
6. – 9. června – výlet VI. A
10. června – fotografování
12. června – schůzka rodičů budoucích prvňáků
24. června – pedagogická rada
26. června – Piknik za školou
28. června – slavnostní předání vysvědčení

Sběr papíru

Termíny sběru papíru v roce 2019 (vždy od 7:30 do 9:30):
27. a 28. 3. 2019
24. a 25. 4. 2019
22. a 23. 5. 2019
V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.
Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.
Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami. Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/
Výsledky sběru – zde