Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022:  13. a 14. dubna 2021

Více informací – zde

Aktuální informace

Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Pro ostatní žáky platí povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Provoz škol a školských zařízení v období od 15. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud – viz Usnesení Vlády České republiky zde

Žáci 1. a 2. ročníků

Podrobnější informace k organizaci pro 1. a 2. ročníky najdete zde.

 

Žáci 3. a 4. ročníků

Rodiče žáků 3. a 4. ročníků obdrží informace ohledně organizace distanční výuky od třídních učitelek e-mailem.

Žáci 5. – 9. ročníků

Rozvrhy distanční výuky najdete na stránkách jednotlivých tříd:

V. A V. B V. C VI. A VI. B VI. C

VII. A VII. B VII. D VII. E

VIII. A VIII. B IX. A IX. B

Provoz školní jídelny

Od 4. ledna mají všichni žáci 1. a 2. ročníků obědy automaticky přihlášené. To znamená, že při absenci žáka je třeba oběd odhlásit. Ostatní žáci mají obědy automaticky odhlášené.

Ostatní strávníci (cizí strávníci a žáci, kteří mají v daném týdnu distanční výuku) si mohou vyzvednout oběd v době 11:15 – 12:00 a 13:00 – 13:30.

 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO, CO BY SE MOHLO DÍT V OPUŠTĚNÉ ŠKOLE PODLE NAŠICH PRVŇÁKŮ A DRUHÁKŮ.

ZVEME VÁS NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY.

Za zpracování děkujeme p. Peteru Surovému.

logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Jaká je suchdolská základní škola?

Je těžké pravdivě a bez frází popsat jednu konkrétní školu. Pomozme si nadpisem, v němž se ukrývá sdělení:

1. Jaká je…

Taková, jací jsou její učitelé a vedení školy. A ti jsou ve své pedagogické práci zodpovědní, poctiví, otevření, přátelští a tolerantní. Zároveň jsou někdy na pochybách a hodně vyčerpaní. V každém případě mají smysl pro humor. Navzájem jsou kolegiální a pomáhají si. Jsou si vědomi toho, že škola může dokázat mnohé, ale nemůže vyřešit všechny potíže společnosti.

2. …suchdolská…

Naše škola je jediná základní v této obci. Je to tedy škola pro všechny děti ve věku povinné školní docházky. Proto zde nevznikají žádné specializované třídy nebo nadstandardní programy, které by děti rozdělovaly podle jakýchkoliv schopností, nadání, sociálního zázemí či momentálního módního požadavku. Neboť, jak řekl již T. G. Masaryk: „Ve škole jako v životě každý od každého se může učit.“

3. …základní…

Naše škola se snaží poskytovat základní vzdělání v tom nejlepším smyslu slova tak,

– aby děti porozuměly základům širokého spektra vědních oborů a v získávání nových vědomostí viděly smysl,

– aby trénovaly paměť, naučily se učit a dokázaly jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a nebály se vlastního úsudku,

– aby učitelé pomáhali dětem nalézt v životě ten správný směr a probouzeli v nich chuť vybrat si svobodně podle svého zájmu, nadání, talentu, schopností,

– aby připravili své žáky na vhodnou a odpovídající střední školu.

4. …škola?

Ve škole děti prožívají radosti (jako je úspěch, kamarádství, legrace, hry, pochopení), ale i starosti (mezi něž patří zklamání, nuda, chybování, posměch, nejistota atd.). Získávání pozitivních i negativních zkušeností je pro děti cennou výbavou do života. Sociální přínos školy nelze nahradit jiným kolektivem. Otužujme své děti a učme je vyvažovat lidská práva osobní zodpovědností a plněním příslušných povinností.

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Mgr. Eva Míková
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:30, čtvrtek 14:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Ing. Dalia Peterová

 

 

 

 

 

říjen – listopad 2020
Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání pro všechny žáky nastalo od středy 14. října. Výuka se naráz zásadně změnila, škola v této formě výrazně ovlivnila také život rodičů. S postřehy z období distančního vzdělávání se můžete seznámit v listopadovém čísle Suchdolských listů (zde – na stranách 20 – 21).

Rádi bychom Vám rovněž zprostředkovali ukázky prací našich žáků z období podzimní distanční výuky.

Číst více …

 

Distanční výuka

S ohledem na změnu školského zákona spočívající v zákonném zakotvení distanční výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (§184a Školského zákona) a na něj navazující doporučení týkající se distanční výuky zavádíme pro tyto případy jednotnou komunikační platformu. Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím Google Classroom. Pro optimální chod této platformy je vhodné, aby žáci měli zavedené e-mailové účty Google pod školní doménou @zssuchdol.cz. Kódy k přihlášení do kurzů jednotlivých učitelů najdete na stránkách jednotlivých tříd zde: 1. stupeň, 2. stupeň.

Školní rok 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny: 26. až 30. října 2020 (pondělí až pátek)
Ředitelské volno: 16. listopadu 2020 (pondělí)
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny: pondělí 1. března – neděle 7. března 2021
Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021

Akce v lednu, únoru a březnu 2021

23. prosince – 3. ledna – Vánoční prázdniny
25. ledna – pedagogická rada
28. ledna – vysvědčení za 1. pololetí
29. ledna – pololetní prázdniny
8. – 11. února – online třídní schůzky
1. – 7. března – jarní prázdniny
17. března – den otevřených dveří

Sběr papíru

V tomto školním roce zatím nebyl sběr papíru zahájen.
V případě zahájení sběru papíru budeme i v letošním školním roce nadále spolupracovat s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.
Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.
Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami. Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/
Výsledky sběru – zde