Učíme se spolu

Projekt „Učíme se spolu“ realizovaná Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) cílí usnadnění začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ze dvou pražských základních škol (naše ZŠ Mikoláše Alše a ZŠ U Krčského lesa) do třídy, školy i společnosti. Tohoto cíle projekt dosáhuje skrze propracovaný program online doučování těchto žáků, při zapojení interkulturních pracovníků a dobrovolníků. Ve snaze o komplexnost nabízené pomoci pracuje i se zbytkem třídního kolektivu a pamatuje i na podporu pedagogů.

Více informací a informační balíčky pro cizince – zde