Aktuální informace k organizaci výuky od 3. května

Novinky

Na základě novelizovaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 3. 5. 2021 žákům 1. i 2. stupně způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (rotační výuka). Osobní přítomnost je umožněna žákovi za předpokladu, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil vyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testování bude probíhat pro žáky prvního stupně v pondělí, pro žáky 6. – 8. ročníků v pondělí a ve čtvrtek, pro žáky 9. ročníků v pondělí a ve středu první vyučovací hodinu.

V sudý týden (tj. v týdnu od 3. 5.) budou mít prezenční výuku třídy:
1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 3. C, 5. A, 5. B, 5. C
6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B

V lichý týden (tj. v týdnu od 10. 5.) budou mít prezenční výuku třídy:
1. B, 1. C, 2. C, 3. B, 3. D, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D
7. A, 7. B, 7. D, 7. E, 9. A, 9. B

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který bude zveřejněn na webu školy a který také obdržíte od třídních učitelů e-mailem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Jednotlivé třídy budou po celou dobu prezenční výuky v jedné učebně (s výjimkou výuky těch předmětů, kde se třída dělí na dvě poloviny). Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Informace k provozu školy od 3. 5. – zde

Video – testování ve škole – zde

Instruktážní leták – zde