Aktuální informace k provozu školy od 12. 10. 2020

Novinky

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října
2020 (včetně) platí:

I.
U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka. Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Týden: 12. 10. – 16. 10. 2020, výuka ve škole podle rozvrhu
Třídy: 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B
Týden: 12. 10. – 16. 10. 2020, distanční forma vzdělávání
Třídy: 7.A, 7.B, 7.D, 7.E, 9.A, 9.B

Týden: 19. 10. – 23. 10. 2020, výuka ve škole podle rozvrhu
Třídy: 7.A, 7.B, 7.D, 7.E, 9.A, 9.B
Týden: 19. 10. – 23. 10. 2020, distanční forma vzdělávání
Třídy: 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B

II.
U školních klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí. Od 12. 10. do 23. 10. 2020 nebude otevřen ŠKOLNÍ KLUB.

III.
Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání.

IV.
Pondělí 26. 10. a úterý 27. 10.: Tyto dny jsou ministerstvem školství stanoveny jako dny volna. To znamená, že podzimní prázdniny budou trvat celý týden od 26. 10. do
30. 10. 2020.

V.
Provoz školní jídelny:
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.40.
Do školní jídelny budou vstupovat přímým vchodem přes venkovní atrium školy.
Při odebírání obědů použijí dezinfekci a budou mít roušku. ŽÁDÁME RODIČE O DŮKLADNÉ ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ TĚCH
STRÁVNÍKŮ, KTEŘÍ V TOMTO OBDOBÍ NEBUDOU OBĚDY ODEBÍRAT: – formou e-Jídelníčku nebo telefonicky 220 920 073

V PŘÍPADĚ NEODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NENÍ MOŽNÉ PROVÉST ODHLÁŠENÍ ZPĚTNĚ.

Děkuji všem za trpělivost a za pochopení.
Alexandra Kejharová
V Praze dne 9. 10. 2020