Aktuální informace k výuce od 30. 11.

Novinky

Od 30. 11. 2020 by měla být umožněna osobní přítomnost žáků ve škole v tomto režimu:

  1. stupeň ZŠ – prezenční výuka pro všechny ročníky —
  2. stupeň ZŠ – prezenční výuka 9. ročníků, 6. – 8. ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech

V příloženém souboru nazvaném Podmínky provozu od 30. 11. 2020 najdete konkrétní informace k podobě výuky. Obsahem tohoto dokumentu jsou obecná pravidla a potom konkrétní informace rozdělené podle jednotlivých ročníků. Věnujte tedy pozornost jak obecným pravidlům na s. 1 – 2, tak konkrétním pravidlům pro jednotlivé ročníky na s. 3 – 7.

Podmínky provozu od 30. 11. 2020

Do pátku 27. 11. obdrží zákonní zástupci e-mailem od třídních učitelů čtvrtletní hodnocení prospěchu svých dětí.