Aktuální informace – provoz školy od 5. 10.

Novinky

V souvislosti s usnesením vlády o přijetí krizového opatření a nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 dochází k úpravě některých podmínek provozu školy. Zároveň dochází k úpravám, které by měly zajistit pokud možno plnohodnotnou realizaci Školního vzdělávacího programu při zachování maximální možné míry hygienické obezřetnosti.

Všechny změny budou zavedeny od pondělí 5. 10. 2020.

Třídy I. stupně:
Výuka bude probíhat podle rozvrhu.
Tělesná výchova bude vyučována jako doposud.
Hudební výchova bude vyučována bez zpěvu.
Ve třídách dojde k novému rozdělení žáků na angličtinu tak, aby nevznikly mezitřídní skupiny. V některých třídách (v závislosti na počtu žáků) bude vyučována angličtina jedním vyučujícím a žáci se nebudou dělit do skupin.

Třídy II. stupně:
Výuka bude probíhat podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování a volitelných předmětů.
Tělesná výchova bude nahrazena tzv. venkovními aktivitami (např. procházky apod.), které budou společné pro celou třídu, nebudou tedy vznikat mezitřídní skupiny.
Hudební výchova bude vyučována bez zpěvu.
Cizí jazyky budou vyučovány podle rozvrhu stejně jako do 11. 9.
Žáci se nebudou stěhovat, výuka bude probíhat v kmenových třídách (s výjimkou hodin jazyků, dílen, informatiky apod.).

Na stránkách jednotlivých tříd (I. stupeň, II. stupeň) najdete aktualizované rozvrhy. Rozvrhy hodin jednotlivých tříd jsou stejné jako doposud, mění se pouze učebny, nově byly uspořádány skupiny angličtin ve 2. – 4. třídách a výuka tělesné výchovy na II. stupni probíhá po třídách. 

Školní družina a školní klub:
Provoz školní družiny bude v běžném režimu po jednotlivých odděleních jako do 11. 9.
Provoz školního klubu bude v běžném režimu, žáci ale budou muset mít při pobytu v klubu roušky.

Kroužky:
U kroužků organizovaných školou bude zahájen provoz pouze individuálních kroužků (klavír, kytara) a kroužku šachu.
Činnost ostatních kroužků bude zahájena později v závislosti na vývoji epidemiologické situace a doporučení Ministerstva školství.