Aktuální informace – provoz školy v týdnu 14. – 18. 9.

Novinky

Vážení rodiče,

 

jak jste již byli informováni, máme zavřenou školní jídelnu z důvodu nařízené karantény všech pracovníků školní kuchyně. Zároveň jsme byli vyzváni OHES Praha 6, aby z důvodu pozitivně testované žákyně, zůstali doma všichni žáci třídy 5.B.

Školní kuchyně nebude v chodu určitě tento a možná i příští týden. To bude záležet na pokynech  hygienické stanice.

Ukázalo se, že dovoz teplých jídel pro žáky školy není možné zvládnout z organizačních i hygienických důvodů. Bylo by možné dovážet pouze balíčky, což nepovažuji za ideální. Obracím se na Vás proto s prosbou, abyste po dobu uzavření školní kuchyně zajistili svým dětem obědy v takové podobě, která dětem bude vyhovovat nejlépe.

Snažíme se předejít možným komplikacím. Proto se děti tento týden budou učit ve svých kmenových učebnách a třídy se nebudou dělit, i když to u výuky některých předmětů znamená jistá omezení.

Zároveň v tomto týdnu nebude probíhat odpolední vyučování a posouvá se také začátek výuky povinně volitelných předmětů na týden od 21. září.

Oddělení školní družiny budou složená z žáků jedné třídy a školní klub tento týden nebude v provozu.

14. 9. 2020

Děkuji Vám za pochopení, Alexandra Kejharová