Anketa – Zeleň v prostoru dětského hřiště

Nezařazené
Anketa – Zeleň v prostoru dětského hřiště

Škola získala od odboru Životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy grant na úpravu zeleně v prostoru dětského hřiště mezi Novou a Starou budovou školy na léta 2014 – 2015. Realizace probíhá od října loňského roku a spočívá v provedení vegetačních úprav (zmlazení dřevin, výsadba a péče o založenou zeleň). Zároveň s tím se obracíme jak na žáky tak na veřejnost s žádostí o vyjádření Vašeho názoru na stav dětského hřiště. Pokud máte zájem, vytiskněte prosím tuto stránku, jako anketní lístek ji vyplňte a vhoďte do krabice, kterou najdete u vchodu Nové budovy školy.

1) Líbí se vám stav hřiště, jak ho vidíte na obrázku?(před novou výsadou)

Oznámkujte 1-5

 

2) Vyhovuje vám současná podoba hřiště? Oznámkujte  1-5

 

 

3) Co vám schází na současném hřišti? Zaškrtněte křížkem

□ Nic

□ Ovocné stromy

□ Více herních prvků

□ Více laviček a možností posezení

□ Jiné