Český den proti rakovině

Novinky
Český den proti rakovině

Žáci naší školy se každoročně jako dobrovolníci účastní sbírky organizované Ligou proti rakovině. Současná krizová situace neumožňuje zorganizovat v květnu prodej kytiček v ulicích. Liga proti rakovině Praha však pracuje dál. Letos slaví 30 let od svého založení a protože květen vždy kytičkám tradičně patřil a patří, bude po celý měsíc probíhat on-line kampaň Květinový květen, věnovaná rekapitulaci 30 let činnosti Ligy a spojená s prodejem e-kytiček přes DMS.