Co se událo ve škole o letních prázdninách

Novinky
Co se událo ve škole o letních prázdninách

Ve spolupráci s městskou částí Praha–Suchdol se každoročně snažíme využít čas letních prázdnin k tomu, aby se postupně zvyšoval standard materiálního vybavení, vnitřní prostředí i bezprostřední okolí školy. Během letošních prázdnin se podařilo kvalitu vnitřního prostředí posunout o výrazný kus dál.

O co tedy konkrétně šlo letos?

1) „ZŠ Suchdol – zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“.

Tato akce se skládala z instalace systému větrání se zpětným získáváním tepla a snížení akustické zátěže a modernizace osvětlení. V rámci tohoto projektu byla do 15 učeben v nové budově školy zavedena vzduchotechnika (větrání se zpětným získáváním tepla). Tyto třídy také získaly nové stropní akustické panely a nová kvalitní osvětlení (snížení akustické zátěže a modernizace osvětlení). Všechny učebny, v nichž stavební práce probíhaly, byly nově vymalovány. Stejná modernizace zbývajících šesti učeben by měla proběhnout v létě 2021.

2) Z důvodů navýšení kapacity ZŠ Mikoláše Alše musely být provedeny nezbytné úpravy požárních únikových cest a to zejména výměny protipožárních dveří a související stavební úpravy včetně podhledů     

3) Ze stejných důvodů došlo také k dovybavení zařízení kuchyně na kapacitu 750 obědů.

4) Před dokončením je rekonstrukce a kompletní technické vybavení učebny ICT.

Investorem těchto akcí byla městská část Praha–Suchdol. Tímto tedy děkujeme našemu zřizovateli za to, že mu záleží na podmínkách, v jakých se děti učí, a aktivně se o školu stará.

Kromě těchto výrazných stavebních zásahů jsme ještě vyměnili podlahovou krytinu po celé chodbě a v šatně v suterénu před školní jídelnou a tyto prostory byly vymalovány.

A jako každý rok, i letos jsme kvůli vzrůstajícímu počtu žáků museli dokupovat šatní skříňky.

Doufejme, že se nám všem bude v novém školním roce dobře dařit a užijeme si dostatečně všechna zlepšení!

 

Alexandra Kejharová, ředitelka školy