Distanční vzdělávání – podzim 2020

Novinky

Distanční vzdělávání pro všechny žáky nastalo od středy 14. října. Výuka se naráz zásadně změnila, škola v této formě výrazně ovlivnila také život rodičů. S postřehy z období distančního vzdělávání se můžete seznámit v listopadovém čísle Suchdolských listů (zde – na stranách 20 – 21).

Rádi bychom Vám rovněž zprostředkovali ukázky prací našich žáků z období podzimní distanční výuky.

Výtvarná výchova (Umění být doma)

Ve výtvarné výchově na druhém stupni jsme se v rámci distanční výuky zapojili do výzvy Galerie Hlavního města Prahy s názvem Umění být doma (online). Inspirací nám byly sochy Stanislava Kolíbala. Seznámili jsme se tak se známým umělcem a na malém úkolu si mohli vyzkoušet jeho práci.
A o co šlo?
Snažili jsme se najít rovnováhu v nejisté době a tvořili balanc v pohodlí našeho domova. Pustili jsme se do vršení často obyčejných předmětů a zkoušeli, jak vysoko se dá vystoupat a udržet stabilitu. Hotová díla – sochy jsme pak nezapomněli pečlivě zdokumentovat.

Mgr. Daniela Křesťanová a Mgr. Zuzana Tomanková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis (Ptáci a jejich krmítka)

 

 

 

 

 

 

Informatika

Dějepis (comics Konstantin a Metoděj) a zeměpis (mapa Ameriky)

 

III. B (rej masek online)

II. B (angličtina online)

III. A (domácí práce dětí)

 

 

 

 

 

 

 
Tělesná výchova

Žáky se snažíme motivovat k pohybu formou videoúkolů různého typu, například školy skákání přes švihadlo, atletickým tréninkem nebo cvičením na doma s toaletním papírem, či tabata workouty. Pro každý předmět jsou vytvořené google učebny, kam nám žáci mohou posílat foto či video dokumentaci.

Bylo pro nás těžké přijmout fakt, že z aktivních “tělocvikářů” se z nás stává dozor při procházkách. Nelenili jsme a již před nástupem k distanční výuce jsme vytvořili školní geocaching. Žáci si na začátku každé vyučovací hodiny vyberou podle mapy místa, která během hodiny chtějí objevit a střídají se ve vedení. Snaží se nalézt co nejvíce kešek v omezeném časovém úseku.

Přírodověda v 5. ročníku (neživá příroda, vesmír)

Při distanční výuce na páté třídy vyšlo dokončení tématu Neživá příroda a téma Vesmír. Žáci se učili o půdě a kreslili si její profil do sešitu. Jako dobrovolný úkol někteří dělali pokus s krystalizací soli. V tématu Vesmír žákům kromě zápisků z online hodin do sešitu přibyly obrázky vybraného souhvězdí a fází Měsíce. Některým i obrázek sluneční soustavy. Někteří využili možnosti sluneční soustavu nekreslit, ale vyrobit ji ve 3D například z lega, modelíny, omalovaných kamínků nebo různých předmětů z pokojíčku.