Družina

Družina
Školní družina při ZŠ M. Alše, Praha–Suchdol, Suchdolská 360
Telefon:773 532 049, 723 473 414
E-mail: druzina@zssuchdol.cz
Provoz:7:00 – 7:40 hodin, po vyučování – 18:00 hodin
Vedoucí vychovatelka:Ševčíková Blanka (tel. 608 253 505)
Vychovatelky: Dobošová Helena

Bc. Hájková Barbora

Macková Tereza

Bc. Mertová Michaela
Pivoňková Hana

Vacková Markéta

Vávrová Ivana
Provoz ŠDV pracovní den před vyučováním od 7:00 do 7:40 hodin, po vyučování do 18:00 hodin.
V době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů, nebo když jsou organizovány příležitostné akce.
Počet oddělení: 8
Denní skladba činností:

- po ukončení vyučování – hygiena, oběd
- odpočinkové činnosti
- zájmové činnosti
- rekreační činnosti
- hygiena, svačina
- odpočinkové činnosti

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatelezde

Roční plán ŠD na školní rok 2019/2020zde

Rozmístění oddělení a vychovatelek ŠD ve školním roce 2019/2020

OdděleníVychovatelkaUmístěníŽáci ze tříd
I.Ševčíková B.nástavba uč. č. 3001II. A, II. B
II.Vávrová I. nástavba uč. č. 3002II. B, II. C
III.Pivoňková H. SB přízemí uč. č. 9I. B
IV.Macková T. SB přízemí uč. č. 10I. C
V.Hájková B. SB přízemí uč. č. 11II. D, III. B
VI.Mertová M. SB 1. patro uč. č. 4I. A
VII.Dobošová H. SB 1. patro uč. č. 5III. A, III. D
VIII.Vacková M. SB 1. patro uč. č. 6III. C, III. B, III. D