Družina

Družina
Školní družina při ZŠ M. Alše, Suchdolská 360, Praha 6 – Suchdol, 165 00
Telefon:773 532 049, 723 473 414
E-mail: druzina@zssuchdol.cz
Provoz:7:00 – 7:40 hodin, po vyučování – 18:00 hodin
Vedoucí vychovatelka:Ševčíková Blanka
Vychovatelky: Čunátová Vladimíra

Haluzová Martina

Bc. Hubená Lucie, Dis.

Kamencová Anna
Kořínková Šárka

Bc. Mertová Michaela

Vacková Markéta

Vávrová Ivana
Provoz ŠDV pracovní den před vyučováním od 7:00 do 7:40 hodin, po vyučování do 18:00 hodin.
V době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů, nebo když jsou organizovány příležitostné akce.
Počet oddělení: 9
Denní skladba činností:

- po ukončení vyučování – hygiena, oběd
- odpočinkové činnosti
- zájmové činnosti
- rekreační činnosti
- hygiena, svačina
- příprava na vyučování
- odpočinkové činnosti

 

Rozmístění oddělení a vychovatelek ŠD ve školním roce 2016/2017

Oddělení
Vychovatelka
Umístění
Žáci ze tříd
I.Čunátová V.SB přízemí uč. č. 9II. A, III. D
II.Vávrová I.SB přízemí uč. č. 10II. B, III. D
III.Hubená L.nástavba uč. č. 3002I. B
IV.Kořínková Š.SB přízemí uč. č. 7II. A, III. A, IV. A
V.Vacková M.SB přízemí uč. č. 11II. B, II. C
VI.Ševčíková B.nástavba uč. č. 3001I. A
VII.Mertová M. SB 1. patro uč. č. 6III. B, III. E
VIII.Kamencová A.SB přízemí uč. č. 8III. C, III. E
IX.Haluzová MartinaSB 2. patro uč. č. 3I. C