Družina

Družina
Školní družina při ZŠ M. Alše, Praha–Suchdol, Suchdolská 360
Telefon:773 532 049, 723 473 414
E-mail: druzina@zssuchdol.cz
Provoz:7:00 – 7:40 hodin, po vyučování – 18:00 hodin
Vedoucí vychovatelka:Ševčíková Blanka (tel. 608 253 505)
Vychovatelky: Dobošová Helena

Lacinová Vlasta

Macková Tereza

Pivoňková Hana
Repková Kateřina

MgA. Sýkorová Jana

Vávrová Ivana
Provoz ŠDV pracovní den před vyučováním od 7:00 do 7:40 hodin, po vyučování do 18:00 hodin.
V době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů, nebo když jsou organizovány příležitostné akce.
Počet oddělení: 8
Denní skladba činností:

- po ukončení vyučování – hygiena, oběd
- odpočinkové činnosti
- zájmové činnosti
- rekreační činnosti
- hygiena, svačina
- odpočinkové činnosti

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatelezde

Roční plán ŠD na školní rok 2020/2021zde

Rozmístění oddělení a vychovatelek ŠD ve školním roce 2020/2021

OdděleníVychovatelkaUmístěníŽáci ze tříd
I.Ševčíková B.nástavba uč. č. 3001III. A, III. B
II.Lacinová V.nástavba uč. č. 3002III. D, III. B
III.Pivoňková H. SB přízemí uč. č. 9II. B
IV.Macková T. SB přízemí uč. č. 10II. C, III. C
V.Repková K.SB přízemí uč. č. 11II. A
VI.Sýkorová J.SB 1. patro uč. č. 4I. C, III. C
VII.Dobošová H. SB 1. patro uč. č. 5I. B, III. C
VIII.Vávrová I.SB 1. patro uč. č. 6I. A, III. C