Družina

Družina
Školní družina při ZŠ M. Alše, Praha–Suchdol, Suchdolská 360
Telefon:773 532 049, 723 473 414
E-mail: druzina@zssuchdol.cz
Provoz:7:00 – 7:40 hodin, po vyučování – 18:00 hodin
Vedoucí vychovatelka:Ševčíková Blanka (tel. 608 253 505)
Vychovatelky: Ábelová Veronika

Dobošová Helena

Gottwaldová Natálie

Janíková Zuzana
Lacinová Vlasta

Macková Tereza

Vávrová Ivana
Provoz ŠDV pracovní den před vyučováním od 7:00 do 7:40 hodin, po vyučování do 18:00 hodin.
V době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů, nebo když jsou organizovány příležitostné akce.
Počet oddělení: 7
Denní skladba činností:

- po ukončení vyučování – hygiena, oběd
- odpočinkové činnosti
- zájmové činnosti
- rekreační činnosti
- hygiena, svačina
- odpočinkové činnosti

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatelezde

Roční plán ŠD na školní rok 2021/2022zde

Rozmístění oddělení a vychovatelek ŠD ve školním roce 2021/2022

OdděleníVychovatelkaUmístěníŽáci ze tříd
I.Ševčíková B.nástavba uč. č. 3001I. A, II. A
II.Lacinová V.nástavba uč. č. 3002I. B, II. A
III.Janíková Z.SB přízemí uč. č. 9III. B, III. A
IV.Ábelová V./Gottwaldová N. SB přízemí uč. č. 10III. A, III. C
V.Vávrová I. SB přízemí uč. č. 11I. C, II. A
VI.Macková T. SB 1. patro uč. č. 4II. C, III. A
VII.Dobošová H. SB 1. patro uč. č. 5II. B, II. A