Družina

Družina
Školní družina při ZŠ M. Alše, Praha–Suchdol, Suchdolská 360
Telefon:773 532 049, 723 473 414
E-mail: druzina@zssuchdol.cz
Provoz:7:00 – 7:40 hodin, po vyučování – 18:00 hodin
Vedoucí vychovatelka:Ševčíková Blanka (tel. 608 253 505)
Vychovatelky: Dobošová Helena

Bc. Hájková Barbora

Macková Tereza

Bc. Mertová Michaela
Pivoňková Hana

Vacková Markéta

Vávrová Ivana
Provoz ŠDV pracovní den před vyučováním od 7:00 do 7:40 hodin, po vyučování do 18:00 hodin.
V době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů, nebo když jsou organizovány příležitostné akce.
Počet oddělení: 8
Denní skladba činností:

- po ukončení vyučování – hygiena, oběd
- odpočinkové činnosti
- zájmové činnosti
- rekreační činnosti
- hygiena, svačina
- odpočinkové činnosti

 

Rozmístění oddělení a vychovatelek ŠD ve školním roce 2018/2019

OdděleníVychovatelkaUmístěníŽáci ze tříd
I.Pivoňková H.SB přízemí uč. č. 9II. B, III. C
II.Mertová M. SB přízemí uč. č. 10I. B, III. C
III.Dosoudilová R.nástavba uč. č. 3002I. C, III. A
IV.Vacková M.SB přízemí uč. č. 7III. B
V.Kořínková Š.SB přízemí uč. č. 11I. D, III. C
VI.Ševčíková B.nástavba uč. č. 3001I. A, III. C
VII.Pejšová A.SB 1. patro uč. č. 6II. C, III. A
VIII.Vávrová I.SB 1. patro uč. č. 5II. A, III. A
IX.Macková T.SB 1. patro uč. č. 4II. D, III. A