Školní klub

Školní klub

           Fotogalerie            Vnitřní řád školního klubu   Zápisní lístek do ŠK 

Žádost o vyřazení, vrácení přeplatku ze ŠK   Vzdělávací program ŠK 

Školní klub při ZŠ M. Alše, Suchdolská 360, Praha 6 - Suchdol, 165 00
Vychovatelky Bc. Monika Madziová
Ing. Dalia Peterová
Telefon
E-mailmonika.madziova@zssuchdol.cz
dalia.peterova@zssuchdol.cz
Provoz12:30 - 17:00
Umístěnísuterén Staré budovy

Informace k zahájení provozu ve školním klubu

Provoz školního klubu bude zahájen v pondělí 3. 9. po ukončení vyučování.

První školní den bude provozní doba klubu do 15:30 hodin, následující dny pak od 12:30 do 17:00 hodin.

Přihlášky do klubu je možné vyzvednout přímo v klubu anebo stáhnout z webu školy. Upozorňujeme rodiče, aby počítali s tím, že od nového školního roku bude zákaz používání mobilních telefonů. Platí to i pro školní klub. Děti můžou volat rodičům po dohodě s vychovatelkou. Děti, které jsou pro daný den zapsány ve školním klubu, by neměly samostatně putovat po budově školy, výjimkou jsou pouze děti, které odchází na kroužek. Děti si po obědě vyzvednou věci ze skříňky v šatně a vše si donesou do školního klubu. Pokud se děti ze školního klubu odhlásí a po dohodě s rodiči můžou samostatně pobývat venku, vychovatelka za ně již nenese odpovědnost a jsou pro daný den z klubu odhlášeny.

 

Ve školním klubu je možné trávit čas v době mezi 12:30 a 17:00, když děti čekají na autobus, na odpolední aktivity probíhající ve škole, když si chtějí s kamarády popovídat nebo zahrát nějakou hru. Kromě toho se mohou účastnit i konkrétních činností, o kterých bude s předstihem informovat vedoucí školního klubu. Setkávají se zde děti i z 6. – 9. tříd.

Školní klub není obdoba družiny, nezajišťuje pravidelný režim (svačina, pobyt venku, psaní úkolů, předávání dětí lektorovi na kroužek atd.), je vhodný pro nepravidelnou docházku podle potřeby. Školní klub je otevřen pro samostatné a zodpovědné děti, které svůj volný čas po vyučování tráví po dohodě s rodiči (rodiče děti z klubu nevyzvedávají). Do klubu tedy děti docházejí dle svého uvážení a po domluvě s rodiči. Mohou samy pobývat na hřišti, dokážou si pohlídat začátek kroužku apod. Školní klub nekontroluje docházku dětí. Při odchodu ze Školního klubu je dítě pro daný den odhlášeno. Pokud se dítě ve stejný den do Školního klubu vrací, bude znovu zapsáno. Po dobu nepřítomnosti dítěte ve Školním klubu za něj vychovatelka nenese odpovědnost.  

Každý, kdo klub bude navštěvovat, se musí zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek: 250 Kč/pololetí.

Vedoucí školního klubu odpovídá za děti po dobu, kterou tráví ve školním klubu.