Školní klub

Školní klub

Fotogalerie Vnitřní řád ŠK   Zápisní lístek do ŠK    Vzdělávací program ŠK 

Školní klub při ZŠ M. Alše, Suchdolská 360, Praha 6 - Suchdol, 165 00
Vychovatelka Ivana Kopecká
Telefon774 157 134
E-mailivana.kopecka@zssuchdol.cz
Provoz12:30 - 17:00
UmístěníNB 138

Režim dne školního klubu

– od 12:35 do 14:30 – odpočinkové činnosti a hry ve školním klubu
– od 14:30 do 15:00-15:30 zájmové činnosti, pobyt venku
– od  15:00-15:30 do 17:00 – svačina, odpočinkové činnosti a hry ve školním klubu

Při pobytu venku bude školní klub na školní zahradě nebo na komunitní zahradě. Pokud dítě odchází samo v době 14:30 – 15:30, kdy bude školní klub na komunitní zahradě, musí mít podepsaný souhlas od rodičů.


Ve školním klubu je možné trávit čas v době mezi 12:30 a 17:00, když děti čekají na autobus, na odpolední aktivity probíhající ve škole, když si chtějí s kamarády popovídat nebo zahrát nějakou hru. Kromě toho se mohou účastnit i konkrétních činností, o kterých bude s předstihem informovat vedoucí školního klubu. Setkávají se zde děti i z 6. – 9. tříd.

Školní klub není obdoba družiny, nezajišťuje pravidelný režim (svačina, pobyt venku, psaní úkolů, předávání dětí lektorovi na kroužek atd.), je vhodný pro nepravidelnou docházku podle potřeby. Školní klub je otevřen pro samostatné a zodpovědné děti, které svůj volný čas po vyučování tráví po dohodě s rodiči (rodiče děti z klubu nevyzvedávají). Do klubu tedy děti docházejí dle svého uvážení a po domluvě s rodiči. Mohou samy pobývat na hřišti, dokážou si pohlídat začátek kroužku apod. Školní klub nekontroluje docházku dětí. Při odchodu ze Školního klubu je dítě pro daný den odhlášeno.   

Každý, kdo klub bude navštěvovat, se musí zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek: 250 Kč/pololetí.

Vychovatelka školního klubu odpovídá za děti po dobu, kterou tráví ve školním klubu.