Ekologie v družině

Družina / Novinky
Ekologie v družině

Ve školní družině se snažíme seznamovat žáky s ekologickými tématy jako např. recyklace, ochrana přírody, životní prostředí apod. Žáci se dozvídají informace prostřednictvím různých materiálů, které máme zpracované formou zábavných her a soutěží. Také využíváme materiály od organizace EKOKOM např. pohádkový seriál „Muf je třída“ nebo karty odpadků, které žáci musí vytřídit a zařadit do správného kontejneru. U některých odpadků se musí žáci pořádně zamyslet, kam s ním.

Žáky tyto činnosti velmi baví nejen protože musí spolupracovat, splnit zadaný úkol, ale také proto, že jsou tyto materiály krásně zpracované.