Hodnocení žáků za 3. čtvrtletí

Novinky

Informace ke čtvrtletnímu hodnocení

  • žáci, kteří mají rotační výuku, budou mít čtvrtletní hodnocení zapsané v žákovské knížce
  • zákonní zástupci žáků 6. – 9. ročníků obdrží čtvrtletní hodnocení prospěchu svých dětí e-mailem od třídních učitelů nejpozději 27. dubna

Informace ke konzultacím

Do konce školního roku neplánujeme organizovat třídní schůzky, protože by zatím mohly probíhat pouze v online prostředí. V tomto období považujeme za vhodnější nabídnout možnost osobních konzultací ve škole. Proto neváhejte v případě, že máte o osobní konzultaci zájem, kontaktovat kteréhokoli z vyučujících.