ICT ve škole

Novinky

Díky mimořádné podzimní dotaci našeho zřizovatele MČ Praha-Suchdol máme od ledna 2020 již ve všech učebnách školy audiovizuální techniku s připojením na internet. Můžeme tak zpestřit výuku názornými ukázkami či naučnými dokumenty ve všech vyučovacích hodinách od 1. do 9. tříd. Také družina může tuto možnost využít k odpočinku, hrám i vzdělávání. Celkový počet takto zařízených učeben je 35. Radost z toho mají učitelé i děti!

Suchdolská škola se nyní může pochlubit nadstandardním ICT vybavením, které není běžné ve všech českých základních školách!

Poděkování patří především členům rady MČ, kteří se o život školy a její materiální zázemí systematicky zajímají a v součinnosti s vedením školy hledají prostředky ke zvyšování úrovně ve všech oblastech vybavení školy.

Fotogalerie jednotlivých tříd (pro zvětšení klikněte na příslušný řádek obrázků).