Třída IX. A

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

Aktuality: 

Rozvrh od 17. 5.

Volitelné předměty – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů
D. Peterová Přírodovědný seminář pa6ibly
P. Vinš Německá konverzace wqixb3i
P. Šlechta Sportovní hry j7bfdem
Z. Tomanková/ E. Vondrušková Vaření a stolování flwd447
G. Lukešová Vaření a stolování 3oa4m6c
D. Křesťanová Užité výtvarné činnosti xjmdbaj

 

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
P. Parasková Český jazyk p6pl5qj
V. Puš Matematika wkepiqn
J. Hronek Anglický jazyk awfwb75
H. Martinů Německý jazyk xlqrynh
H. Martinů Dějepis 3uvj5d7
G. Matušíková Zeměpis c6cegau
P. Lavička Fyzika akhafsw
M. Radová Přírodopis
5biqrhs
M. Radová Chemie
ac4qb34
Š. Ábelová Informatika il2qwhp
S. Kůrka Hudební výchova 6gndg4l
G. Matušíková Tělesná výchova n2t5piz
D. Křesťanová Praktické činnosti qqdv53p
D. Křesťanová Rodinná výchova 5itsolo
Z. Tomková Výtvarná výchova t2vaors
P. Smetana Občanská výchova kuj4w7u