Třída IX. A

Třídní učitelka: Monika Radová

Aktuality: 

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)


IX. A – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
07 9. A Testování – přejímaní slov, slovní druhy 8. 5.
08 9. ročník 15. 5.
09 Testování – souvětí, spojovací výrazy, slovní druhy 22. 5.
10 Testování – souvětí, spojovací výrazy, slovní druhy, skloňování, stupňování – 9. ročník 29. 5.
11 Testování – tvoření a příbuznost slov, souvětí a spojovací výrazy – 9. ročník 5. 6.
12 Shrnutí a rozloučení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petra.paraskova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
07(9AB) Key words 7. 5.
08(9AB) Skills 15. 5.
09(9AB) Gate 22. 5.
10(9AB) Quizzes 29. 5.
11(9AB) Fast Fashion 5. 6.
12(9AB) Gate 19. 6.
13(9AB) The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc07(9AB)-Unit 5D-reading 7. 5.
doc08(9AB)-The English language 15. 5.
doc09(9AB)-Unit5-Gate quiz 22. 5.
doc10(9AB)-Revision of Unit 5 29. 5.
doc11(9AB)-quizizz 5. 6.
doc12(9AB)-Good luck
doc13(9AB)-Unit 6-Reading 19. 6.
The End
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – J. Hronek
07_Buying and selling 5C_results_9.ročník 7. 5.
08_Buying and selling_5C_environment_9.ročník 15. 5.
09_results_9.ročník 22. 5.
10_Buying and selling_9.ročník 29. 5.
11_Buying and selling_9.ročník 5. 6.
13_Protest_9. ročník 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: jiri.hronek@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.engvid.com/how-to-avoid-a-conversation/
https://www.youtube.com/watch?v=lz0IT4Uk2xQ
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
NJ – P. Vinš
06_Týdenní plány M.Alše od 4.5. do 8.5.20
10_Týdenní plány M.Alše od 25.5. do 29.5.20
11_Týdenní plány M.Alše od 1.6. do 5.6.20
13_Týdenní plány M.Alše od 15.6. do 19.6.20
NJ – H. Martinů
Skupina A: 07 Překlad (9. třída – a)
Skupina B: 07 Superlativ (9. třída – b)
7. 5.
Skupina A: 08 Familie (9. třída – a)
Skupina B: 08 Superlativ II. (9. třída – b)
15. 5.
Skupina A: 09 Lektion 7 (9. třída – a)-converted
Skupina B: 09 Stadt (9. třída – b)
22. 5.
Skupina A: 10 Lektion 7 II. (9. třída – a)
Skupina B: 10 Mehrzahl (9. třída – b)
29. 5.
Skupina A: 11 Getränke (9. třída – a)            9. třída – 72 Lektion 8, 1
Skupina B: 11 Sollen (9. třída – b)
5. 6.
Skupina A: 12 Essen und Trinken (9. třída – a)-converted
Skupina B: 12 Endung -keit (9. třída – b)-converted
19. 6.
Skupina A: Krásné prázdniny! (9. třída – a)
Skupina B: Krásné prázdniny! (9. třída – b)
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Matematika
08.Finanční matematika (9.A,B) 08.Řešení úloh z testu (9.A,B) 7. 5.
09.Pravoúhlé promítání (9.A,B( 08.Finanční matematika – problematické úlohy (9.A,B)  5. 6.
10.Logické úlohy (9.A,B) 22. 6.
11.Rozloučení (9.A,B)
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: vladimir.pus@zssuchdol.cz
Dějepis
07 Kom. – Pronásledování církve (9.A) 7. 5.
08 Kom. – Pronásledování církve II. (9.A) 15. 5.
09 Okupace 1968 (9.A) 22. 5.
10 Normalizace (9.A)-converted 29. 5.
11 Charta 77 (9.A) 5. 6.
12 Rok 1989 (9.A)-converted 19. 6.
13 Krásné prázdniny! (9. třída – dějepis)
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Zeměpis
07_9. ročník – 4. 5. – 7. 5. 2020 7. 5.
08_9. ročník – 11. 5. – 15. 5. 2020 PS str. 45  15. 5.
09_9. ročník – 18. 5. – 22. 5. 2020 POZNEJ MÍSTO V ČR 22. 5.
10_9. ročník – 25. 5. – 29. 5. 2020 GLOBALIZACE
POZNEJ MÍSTO V ČR – řešení
29. 5.
11_9. ročník – 1.6. – 5.6. 2020 Poznej GLOBÁLNÍ problémy
Globální problémy
5. 6.
12_9. ročník – 15. 6. – 19. 6. 2020 PS str. 47
Poznej GLOBÁLNÍ problém – řešení
19. 6.
13_9. ročník – Hodnocení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Přírodopis
08_Půdy I IX.AB 22. 5.
10_Půda jako naše přírodní bohatství 29. 5.
11_Jezero Bajkal 12. 6.
12_Učebnice Ch a Př 19. 6.
Ahoj deváťáci
Chemie
07_Látkové množství IX.AB 15. 5.
09_Molární hmotnost 22. 5.
10_Látková koncentrace 29. 5.
11_Výroba cukru 12. 6.
12_Učebnice Ch a Př 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika
F 9. 14.4. – 24.4.  Pokyny k odevzdávání úkolů 24. 4.
F 9. 4.5. – 22.5.  22. 5.
F 9. 25.5. – 20.6. 20. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Dopis na závěr roku 
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Rodinná výchova
01 Rodinna vychova7-9 Moje rodina
Dopis na závěr roku 
Informatika
Ročníkové práce