Třída IX. A

Třídní učitelka: Monika Radová

Aktuality: 

IX. A – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk 01 Poměry mezi větami hlavními – 9. třída 01a Odkazy na online cvičení – 9. třída
01b Cvičení – úkol do 26. 3. – 9. třída
26. 3.
02 9A – Testování – do 3. 4.  3. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petra.paraskova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská 01(9AB)Culture   27. 3.
02(9AB)Revision    3. 4.
 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová doc01(9AB)-Revision of Unit 4.   27. 3.
doc02(9AB)-Unit 5a-passive   3. 4.
   
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – J. Hronek 01_Reading, listening_9.ročník   27. 3.
02_RevisionU4_results_9.ročník   3. 4.
   
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: jiri.hronek@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc (pro všechny skupiny) https://www.youtube.com/watch?v=G6uXDGKkuX8
https://www.youtube.com/watch?v=tw25CM1MXlU
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k 

Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – www.bridge-online.cz

NJ – P. Vinš 01_Týdenní plány NJ od 23. do 27.03.20 Dotazník
02_Týdenní plány M.Alše od 30.3. do 3.4.20
NJ – H. Martinů Skupina A: 01 Určitý a neur.člen (9. A,B – skupina a)-converted

Skupina B: 01 Nationalitäten (9. A, B – skupina b)-converted

  27. 3.
Skupina A: 02 Určitý a neur.člen II (9. A, B – skupina a)

Skupina B: 02 Können, dürfen (9. A, B – skupina b)

  3. 4.
 
Matematika 01.Počítání s výrazy (9.A,B) 01.Zadání testu (9.A,B) 27. 3.
02.Počítání s výrazy (9.A,B)  6. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: vladimir.pus@zssuchdol.cz
Dějepis 01 Východní blok (9.A)   27. 3.
02 Stalinův kult (9.A) 3. 4.
 
 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Zeměpis 01_9.ročník – 23. 3. – 27. 3 27. 3.
02_9. ročník – 30. 3. – 3. 4. 2020 Pokyny k odevzdávání úkolů
PRŮMYSL-úkol1 – pdf
PRŮMYSL-úkol1 – word
3. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Přírodopis  01_Pickles
 02_Přírodopis IX.AB 02_Sochy
Pro IX A
Video
9. 4.
Chemie 01_8 a 9 Výroba sýra 5. 4.
Chemické a fyzikální reakce IX.AB  https://www.youtube.com/watch?v=e5349Cqm7iw&t=2s  9. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika F 9. 23.3. – 10.4.  Pokyny k odevzdávání úkolů 27. 3.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova 01_Občanská výchova Prezentace 5. 4.
Výtvarná výchova Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
VV_Pohled_z_okna_do 12_4  12. 4.
Rodinná výchova 01 Rodinna vychova7-9 Moje rodina
Informatika Ročníkové práce

Rozvrh hodin