Třída IX. A

Třídní učitel: Jiří Hronek

Aktuality: 

Týdenní plán od 26. do 30. 9.
MatematikaŽáci, kteří se neúčastní pobytu v Anglii si pracují na přípravě ke zkouškám-Běloun str. 67/21-24, 68/25-33

Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme dále procvičovat PERFEKTUM PRAVIDELNÝCH SLOVES.
2. Naši druhou vyučovací hodinu v týdnu si z PROBRANÝCH PRAVIDELNÝCH SLOVES napíšete TEST!
3. Procvičujte si slovní zásobu lekce 19 na str. 12 a 13 pracovního sešitu, budu z ní ústně zkoušet! Zejména si opakujte NÁZVY MÍSTNOSTÍ + NÁBYTKU.
4. Začneme se zabývat PERFEKTEM SLOVES NEPRAVIDELNÝCH.
5. Od ÚTERÝ do ČTVRTKA nabízím ŽÁKŮM po domluvě předem od 14:15 KONZULTACE!

DějepisPrvní světová válka
ZeměpisPohyb obyvatelstva - přirozený pohyb, migrace
- učebnice str. 6-7
- pracovní sešit str. 14, 15