Třída IX. A

Třídní učitelka: Monika Radová

Aktuality: 

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykJ - Pravopis velkých písmen - opakování, 1. kontrolní diktát
KSV - Popis předmětu - opakování
LV - Literatura mezi válkami - próza, recitace básně
Matematika4.11. – 8.11.:
Po: Test na slovní úlohy o pohybu, směsích a společné práci (3.2 – 3.4)
Út – Pá: Soustavy rovnic (5.3 – 5.4)

11.11. – 15.11.:
Po – Út: Soustavy rovnic – slovní úlohy (5.5)
St: Čtvrtletní práce (rovnice a jejich soustavy)
Čt – Pá: Užití soustav rovnic pro řešení složitějších slovních úloh (5.6)

18.11. – 22.11.:
Lineární funkce (6.4)
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit2-b,c

H. Pálenská -
first conditional, jobs

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 1, Problems, Unit test 1
Německý jazykP. Vinš -
1. Zkontroluji domácí úkol: str. 19 cv. 9: vytvořit vlastní věty na příčestí minulé.
2. Budeme se zabývat dále tématem německé reálie + německé versus české svátky.
3. V pátek si napíšeme prověrku na následující nepravidelná slovesa v perfektu:
sehen, sprechen, essen, trinken, schlafen, fahren, gehen, lesen, schreiben, helfen!
4. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
učebnice Beste Freunde 3 - str. 8 - 11
Dějepis1. světová válka - příčiny, průběh, důsledky; chrakteristika totalitních režimů - učebnice str. 15
ZeměpisStáty a jejich seskupení, učebnice str. 18 - 23
PřírodopisMinerály a horniny, vznik a vlastnosti
Chemiefotosyntéza
FyzikaElektromagnetická indukce

Rozvrh hodin