Třída IX. A

Třídní učitelka: Monika Radová

Aktuality: 

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)


IX. A – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
04 9. A Testování – Sloh a komunikace, pravopis, slovní zásoba 18. 4.
05 9. A – Testování – pravopis – skupiny hlásek, velká písmena 24. 4.
06 9. A Testování – skupiny hlásek, vyjmenovaná slova 1. 5.
07 9. A Testování – přejímaní slov, slovní druhy 8. 5.
08 9. ročník 15. 5.
09 Testování – souvětí, spojovací výrazy, slovní druhy 22. 5.
10 Testování – souvětí, spojovací výrazy, slovní druhy, skloňování, stupňování – 9. ročník 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petra.paraskova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
04(9AB) English in practice 17. 4.
05(9AB) Passive voice  24. 4.
06(9AB) Travelling 30. 4.
07(9AB) Key words 7. 5.
08(9AB) Skills 15. 5.
09(9AB) Gate 22. 5.
10(9AB) Quizzes 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc04(9AB)-Unit5B-trpný rod u modálních sloves 17. 4.
doc05(9A,B)-Unit 5C-travelling  24. 4.
doc06(9AB)-Unit5C-čtení a poslech s porozuměním. 30. 4.
doc07(9AB)-Unit 5D-reading 7. 5.
doc08(9AB)-The English language 15. 5.
doc09(9AB)-Unit5-Gate quiz 22. 5.
doc10(9AB)-Revision of Unit 5 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – J. Hronek
04_Buying and selling 5A_results_9.ročník 17. 4.
05_Buying and selling 5B_results_9. ročník 24. 4.
06_Buying and selling 5B_results_9. ročník 30. 4.
07_Buying and selling 5C_results_9.ročník 7. 5.
08_Buying and selling_5C_environment_9.ročník 15. 5.
09_results_9.ročník 22. 5.
10_Buying and selling_9.ročník 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: jiri.hronek@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.simpleenglishvideos.com/covid-19-stocks-supplies-and-shortages/ covid-19
https://www.simpleenglishvideos.com/new-english-words-and-language-change-with-covid-19/ new words

Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
NJ – P. Vinš
03_Týdenní plány M.Alše od 6.4. do 10.4.20 
04_Týdenní plány M.Alše od 20.4. do 24.4.20 
05_Týdenní plány M.Alše od 27.4. do 30.4.20
06_Týdenní plány M.Alše od 4.5. do 8.5.20
10_Týdenní plány M.Alše od 25.5. do 29.5.20
NJ – H. Martinů
Skupina A: 04 Aussprache (9.A,B – skupina a)-converted
Skupina B: 04 Aussprache (9.A,B – skupina b)-converted
17. 4.
Skupina A: 05 die Stadt (9.A,B – skupina a)-converted
Skupina B: 05 On-line třídy (9. A, 9.B – skupina b)-converted
24. 4.
Skupina A: 06 Vlastnosti (9. třída – a)
Skupina B: 06 Alt – älter (9. třída – b)
30. 4.
Skupina A: 07 Překlad (9. třída – a)
Skupina B: 07 Superlativ (9. třída – b)
7. 5.
Skupina A: 08 Familie (9. třída – a)
Skupina B: 08 Superlativ II. (9. třída – b)
15. 5.
Skupina A: 09 Lektion 7 (9. třída – a)-converted
Skupina B: 09 Stadt (9. třída – b)
22. 5.
Skupina A: 10 Lektion 7 II. (9. třída – a)
Skupina B: 10 Mehrzahl (9. třída – b)
29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Matematika
04.Počítání s výrazy – epilog (9.A,B) 04.Řešení úloh z testu (9.A,B)  16. 4.
05.Procenta (9.A,B) 06.Videokonference (9.A,B)  24. 4.
07.Procenta (9.A,B) 07.Procenta – řešení úloh (9.A,B)
07.Procenta – test (9.A,B)
30. 4.
08.Finanční matematika (9.A,B) 08.Řešení úloh z testu (9.A,B) 7. 5.
09.Pravoúhlé promítání (9.A,B( 08.Finanční matematika – problematické úlohy (9.A,B)  5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: vladimir.pus@zssuchdol.cz
Dějepis
04 Převrat 1948 (9.A) CSR_1946-1948 CESKOSLOVENSKO 19. 4.
05 Kom. – 50. léta (9.A) 24. 4.
06 Kom. – 50. léta II. (9.A) (1)  30. 4.
07 Kom. – Pronásledování církve (9.A) 7. 5.
08 Kom. – Pronásledování církve II. (9.A) 15. 5.
09 Okupace 1968 (9.A) 22. 5.
10 Normalizace (9.A)-converted 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Zeměpis
04_9. ročník – 14. 4. – 17. 4. 2020 Průmysl úkol 2 – řešení
Doprava – prezentace
17. 4.
05_9. ročník – 20. 4. – 24. 4. 2020 24. 4.
06_9. ročník – 27. 4. – 1. 5. 2020 Kontejnerová doprava – řešení 
Řešení – s. 33, s. 39, s. 41
30. 4.
07_9. ročník – 4. 5. – 7. 5. 2020 7. 5.
08_9. ročník – 11. 5. – 15. 5. 2020 PS str. 45  15. 5.
09_9. ročník – 18. 5. – 22. 5. 2020 POZNEJ MÍSTO V ČR 22. 5.
10_9. ročník – 25. 5. – 29. 5. 2020 GLOBALIZACE
POZNEJ MÍSTO V ČR – řešení
29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Přírodopis
Velikonoční přírodopis 
04_Vnitřní geologické děje. 24. 4.
06_Vnější geologické děje 7. 5.
08_Půdy I IX.AB 22. 5.
10_Půda jako naše přírodní bohatství 29. 5.
Chemie
04_Chemické reakce a děje II_ https://www.skolasnadhledem.cz/game/3770
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1848
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1893 
24. 4.
06_Výroba piva 7. 5.
07_Látkové množství IX.AB 15. 5.
09_Molární hmotnost 22. 5.
10_Látková koncentrace 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika
F 9. 14.4. – 24.4.  Pokyny k odevzdávání úkolů 24. 4.
F 9. 4.5. – 22.5.  22. 5.
F 9. 25.5. – 20.6. 20. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Rodinná výchova
01 Rodinna vychova7-9 Moje rodina
Informatika
Ročníkové práce