Třída IX. A

Třídní učitel: František Pekarovics

Aktuality: 

Týdenní plán od 18. do 22. 10.
Český jazykJ - Význam slova - opakování
KSV - Funkční styly
LV - Literární moderna, recitace básně
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/D, Revision of U1
Anglický jazyk - J. HronekProject 4, lekce 1 – Problems, str. 12+13
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme procvičovat časování PRAVIDELNÝCH SLOVES v (před)minulém čase PERFEKTU.
Naši druhou hodinu v týdnu si na toto časování napíšete test!
2. Začneme se zabývat zvratnými slovesy a zájmeny. (zůstalo z minulého týdne)
3. Budeme opakovat pravidelně též slovní zásobu a gramatiku z minulých let!
4. Tento týden nabízím konzultace od úterý do čtvrtka po 14:15.


Německý jazyk - H. MartinůLekce 19
Učebnice strany 8 - 9
- složený minulý čas: Perfektum
- Möbel (nábytek)
- předložky se 3. pádem => Wo? Kde?
- částice denn
Dějepis- vznik Československa
- T. G. Masaryk
ZeměpisSídla
PřírodopisGeologické disciplíny