Třída IX. A

Třídní učitelka: Monika Radová

Aktuality: 

Týdenní plán od 20. do 24. 1.
Český jazykJ - Pololetní opakovací práce
KSV - Charakteristika - opakování
LV - Česká poezie po roce 1945
MatematikaLineární funkce
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
the skydiver, práce s textem

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 2, The future
Německý jazykP. Vinš -
1. Opakujte si vybraná slovesa v perfektu.
2. Budeme se zabývat německými spojkami. (zůstalo z minulého týdne)
3. Budeme procvičovat slovní zásobu lekce 22 (str. 39 a 40)
4. Budeme se zabývat názvy národností. (z. B. England = Engländer, etc.)
5. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
Beste Freunde 3
Opakování pravidel výslovnosti
Minulý čas u sloves haben a sein
Opakování způsobových sloves (müssen, können, wollen, dürfen,sollen, mögen)
Dějepis2. světová válka
ZeměpisSvětové hospodářství - - uč. str. 33 -37
Zemědělství - uč. str. 38 -45
PřírodopisHorniny, stavba Země
ChemieMol,látkové množství, enzymy
FyzikaElektromagnetická indukce

Rozvrh hodin