Třída IX. A

Třídní učitel: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Týdenní plán od 15. do 19. 10.
Český jazykJ - Slova jednoznačná, mnohoznačná
KSV - Funkční styly - procvičování
LV - Literární moderna, recitace básně
MatematikaNásobení a dělení lomených výrazů. Složené lomené výrazy – Učebnice: oddíly 2.4 – 2.6
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit1-c,d,test unit1

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 1, Past and present

J. Žižková -
• Unit 1 Problems, talking about the past, past tenses revision
Německý jazykJ. Žižková -
• Lektion 13 – Zu Hause

P. Vinš -
9.A + 9.B sk. A
1. Opakujte si 3. + 4. pád podstatných jmen a osobních zájmen.
2. Opakujte si části těla z lekce 12 (Gesund bleiben) v učebnici na str. 72 – 73
3. V pátek si na tyto části těla napíšeme desetiminutovku!
4. V případě jakýchkoliv nejasností jsem Vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.

9.A + 9.B sk. B
1. Opakujte si 3. + 4. pád podstatných jmen a osobních zájmen.
2. Opakujte si části těla z lekce 12 (Gesund bleiben) v učebnici na str. 72 – 73
3. V pátek si na tyto části těla napíšeme desetiminutovku!
4. V případě jakýchkoliv nejasností jsem Vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.
DějepisVznik ČSR
První republika
ZeměpisRozmístění obyvatelstva, sídla uč. str. 11 -17
Pracovní sešit str. 16 - 20
Přírodopis
Chemie
FyzikaElektromagnet, indukce

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

ÚT

ST

ČT