Třída IX. A

Třídní učitel: František Pekarovics

Aktuality: 

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykJ - Pololetní písemná práce
KSV - Opakování líčení
LV - Literatura po roce 1968
ota3bxu
MatematikaFunkceu2w4xgv
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit 3/b,camtdrq3
Anglický jazyk - J. HronekProject 4, Unit 3 – 3A+3Bfvafuck
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme procvičovat PERFEKTUM sloves pravidelných a též vybraných nepravidelných. 2. Budeme dále procvičovat modální sloveso WOLLEN a frázi ICH MÖCHTE.
3. Budeme procvičovat 3. a 4. pád podstatných jmen, osobních zájmen + předložky se 3. pádem a 4. pádem. 4. Učte se především slovní zásobu lekce 21 na str. 28 a 29 pracovního sešitu, ze KTERÉ BUDU ÚSTNĚ ZKOUŠET!
5. Druhou vyučovací hodinu v tomto týdnu si napíšete opakovací TEST Z PERFEKTA SLOVES PRAVIDELNÝCH!
6. V tomto týdnu vám nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu po 14:15!


2crafdl
Německý jazyk - H. MartinůLekce 22
Učebnice strany 28, 29
- stupňování přídavných jmen
- ustálené fráze
- slovní zásoba
Pracovní sešit strany 38 - 40
msrq5ve
DějepisKonec druhé světové války
Holocaust - antisemitismus, rasismus
Anna Franková
3g3qj5e
ZeměpisMezinárodní organizacejj56xx7
PřírodopisMinerály - halogenidy, oxidy, uhličitany5vr6zi7
ChemieUhlovodíkyxxlwsub
Informatikajybhtbd
FyzikaPolovodiče2mbcafs
Občanská výchovaPojištěníunyoqdm
Hudební výchovagwypuj5
Výtvarná výchovaulx53nx
Rodinná výchovaxcmkkuz
Tělesná výchovafrxvlbj (chl.)
q7ri433 (dív.)
Raktické činnostittbaca3