Třída IX. A

Třídní učitel: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Týdenní plán od 15. do 19. 4.
Český jazykJ - Grafické znázornění vět
KSV - Úvaha - opakování
LV - Literatura exilová, recitace básně
MatematikaFinanční matematika - úroky
Anglický jazykN. Pavlišová -
U5-c,d

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 5, 5/A, Our enviroment

J. Žižková -
• Unit 4B Jobs – personality, grammar: gerunds
Německý jazykJ. Žižková -
• Lektion 16 – minulý čas, präteritum sein und haben

P. Vinš -
1. Budeme i nadále procvičovat slovní zásobu lekce „Berlin“.
2. Budeme i nadále opakovat perfektum.
3. V případě jakýchkoliv nejasností jsem vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.DějepisČeskoslovensko 1948
ZeměpisPrůmysl - učebnice str. 50 - 65
pracovní sešit str. 32 - 37
PřírodopisČinnost ledovců
ChemieMolární koncentrace , výpočty
FyzikaČočky, optické přístroje

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

ÚT

ST

ČT