Třída IX.

Třídní učitel: Pavel Lavička

Aktuality: 

Týdenní plán od 19. do 23. 3.
Český jazykJ - Poměry mezi větami
KSV - Úvaha
LV - Samizdatová a exilová literatura
MatematikaFunkce, goniometrické funkce
Anglický jazykB. Hlásková -
Likes and dislikes
Extensive reading, Megan´s new image 2

N. Pavlišová -
Unit2-D, Revision of U2, Unit3-A,B
Německý jazyk16. lekce
DějepisII. sv. válka - souhrnné opakování
Poválečná Evropa
ZeměpisPolitické a vojenské organizace, Světové hospodářství
PřírodopisVlivy vody na zemský povrch
ChemieLátkové množství
FyzikaRadioaktivita, jaderné reakce a využití

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

ČJ M AJ/NJ NJ/AJ F HV

ÚT

CH D TV M ČJ RV UVČ/SH

ST

M AJ/AJ OV Z ČJ

ČT

M CH AJ/AJ TV D NJ/AJ AjK/DV

M AJ/NJ ČJ Z PČ/VV PČ/VV