Třída IX. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

Aktuality: 

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykJ - Pololetní písemná práce
KSV - Opakování líčení
LV - Literatura po roce 1968
nafq3u3
MatematikaFunkce (6. kapitola)
3.1. - 7.1.
Podobnost - opakování
Test na podobnost
6.1. - 6.3. Funkce a její graf
10.1. - 14.1.
6.4. Lineární funkce
17.1. - 21.1.
6.4. Použití lineárních funkcí
Test na lineární funkce
Pololetní práce
rtxfd7f
Anglický jazyk - H. PálenskáUnit 3 část A a B podmínkové věty 2, so a that goizvtg
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit 3/b,csw5jbe3
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme procvičovat PERFEKTUM sloves pravidelných a též vybraných nepravidelných. 2. Budeme dále procvičovat modální sloveso WOLLEN a frázi ICH MÖCHTE.
3. Budeme procvičovat 3. a 4. pád podstatných jmen, osobních zájmen + předložky se 3. pádem a 4. pádem. 4. Učte se především slovní zásobu lekce 21 na str. 28 a 29 pracovního sešitu, ze KTERÉ BUDU ÚSTNĚ ZKOUŠET!
5. Druhou vyučovací hodinu v tomto týdnu si napíšete opakovací TEST Z PERFEKTA SLOVES PRAVIDELNÝCH!
6. V tomto týdnu vám nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu po 14:15!
vixsmfo
DějepisKonec druhé světové války
Holocaust - antisemitismus, rasismus
Anna Franková
2j2bkqp
ZeměpisJak se vyvíjela politická mapa světa - datace mapy dle indikátorů.
Ozbrojené konflikty světa - úvod
ufutiv6
PřírodopisHorniny, vnitřní geologické dějegv33ne2
Chemie Chemické reakce a děje, mol, enzymy a katalyzátoryghatt3u
Fyzika3.1. - 7.1.
Měrný odpor, elektrická energie
10.1. - 14.1.
Ohmův zákon, měrný odpor, elektrická energie - test
nss4sar
Občanská výchovaPojištěníejy3zp6
Rodinná výchovadtki3qp
Výtvarná výchova7xe5djy
Tělesná výchovaq7ri433 (dív.)
frxvlbj (chl.)
Hudební výchovahz6ovvw
Informatikak7u7bvv
Praktické činnostimoccjws