Třída IX. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kódy Google Classroom
Český jazykJ - Opakování mluvnice
KSV - Diskuze
LV - Současná literatura
nafq3u3
MatematikaLomené výrazy - kapitola 2rtxfd7f
Anglický jazyk - H. Pálenskádokončení unit 6, souhrnné opakovánígoizvtg
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit6/b,csw5jbe3
Německý jazyk - P. Vinš1. Opakujte si především PERFEKTUM jak pravidelných, tak probraných nepravidelných sloves.
2. Podíváme se na slovní zásobou a gramatiku nové lekce 25.
3. Budeme procvičovat časování modálního slovesa SOLLEN a zopakujeme si též modální slovesa ostatní!
4. Naši druhou vyučovací hodinu si napíšete opakovací test z předložek místa! (auf, an, über, unter, zwischen, neben, in, vor, hinter) Toto se týká pouze 9. A a 2. skupiny 9. B. 5. Budeme dále procvičovat 3 kategorie německých spojek dle slovosledu německé věty. (např. spojky: und, aber, oder, denn, deshalb, weil, dass, obwohl, wenn)
6. V tomto týdnu žákům nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu od 14:15.

vixsmfo
DějepisČeskoslovensko v letech 1945 - 1948
Odsun Němců ze Sudet
Nástup komunistů k moci
2j2bkqp
ZeměpisVypracovávání projektů - světové hospodářství (zemědělství, průmysl, doprava, služby a cestovní ruch)
- historické hledisko projektů
- světově významné lokality z hlediska jednotlivých témat projektů
ufutiv6
PřírodopisEkosystémygv33ne2
Chemie Výroba betonu, sádraghatt3u
FyzikaZávěrečné opakovánínss4sar
Občanská výchovaEvropské společenstvíejy3zp6
Rodinná výchovadtki3qp
Výtvarná výchova7xe5djy
Tělesná výchovaq7ri433 (dív.)
frxvlbj (chl.)
Hudební výchovahz6ovvw
Informatikak7u7bvv
Praktické činnostimoccjws