Třída IX. B

Třídní učitelka: Helena Pálenská

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazykJ - Věta hlavní a vedlejší, druhy vět vedlejších
KSV - Proslov
LV - Česká próza po roce 1968
MatematikaGoniometrické funkce - 7. kapitola ve staré učebnici (žáci, kteří mají novou učebnici, obdrželi kopii)
Anglický jazykN. Pavlišová -
U4-a,b,c

H. Pálenská -
Jobs, gerundium, frázová slovesa

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 4, Can I ask…?
Německý jazykP. Vinš -
1. Opakujte si slovní zásobu ze str. 39 a 40 + předchozí.
2. Budeme se dále zabývat stupňováním přídavných jmen a příslovcí.
(viz. str. 64 v učebnici: přehled gramatiky)
3. V prac. sešitě budeme pokračovat od str. 36 dále.
4. V učebnici budeme pokračovat od str. 26 dále.
5. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
Beste Freunde 3
Pořádek slov ve větě - slovesa s odlučitelnou předponou
Zápor kein a nicht
Osobní zájmena ve 3.pádu (bei uns/ bei euch)
Charakteristika osob
DějepisDůsledky 2. světové války
ZeměpisZemědělství
PřírodopisPohyby Země
ChemieChemické reakce
FyzikaElektromagnetická indukce

Rozvrh hodin