Třída IX. B

Třídní učitelka: Helena Pálenská

Aktuality: 

V týdnu od 7. do 11. 10. jsou žáci tříd IX. A a IX. B, kteří se neúčastní jazykově poznávacího pobytu v Anglii, spojeni. Výuka probíhá podle rozvrhu IX. A.

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykJ - Větné členy - procvičování
KSV - Charakteristika - opakování
LV - Česká poezie po roce 1945
MatematikaLineární funkce
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
warnings and advice

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 2, The future
Německý jazykP. Vinš -
1. Opakujte si vybraná nepravidelná slovesa v perfektu.
2. Podíváme se na německé reálie. (německé spolkové země)
3. Budeme se zabývat německými spojkami.
4. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
Beste Freunde 3
Opakování pravidel výslovnosti
Minulý čas u sloves haben a sein
Opakování způsobových sloves (müssen, können, wollen, dürfen,sollen, mögen)

Dějepis2. světová válka
ZeměpisSvětové hospodářství - - uč. str. 33 -37
Zemědělství - uč. str. 38 -45
PřírodopisHorniny, stavba Země
ChemieMol,látkové množství, enzymy
FyzikaElektromagnetická indukce

Rozvrh hodin