Třída IX. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

Aktuality: 

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykJ - Opakování učiva - 8. ročník
KSV - Funkční styly
LV - Literární moderna, recitace básbě
Matematika13.9. - 17.9.
1.1. Druhá a třetí mocnina a odmocnina
1.2. Mocniny a přirozeným mocnitelem
20.9. - 24.9.
1.3. Mocniny se zápornými mocniteli
1.4. Výrazy
27.9. - 1.10.
1.4. Výrazy
Anglický jazyk - H. Pálenskáminulé časy, Bullying
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/…e´s party
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme pokračovat lekcí 19 v nové učebnici.
2. Budeme dále procvičovat předložky místa: auf, an, unter, über, vor, hinter, zwischen, neben, in.
3. Napíšeme si desetiminutovku z vybraných slovíček - viz vybavení domácnosti v učebnici na str. 9. (Zůstalo z minulého týdne.)
4. Začneme se zabývat základy (před)minulého času PERFEKTA, avšak kdokoliv z vás si na toto téma též může dobrovolně připravit samostatnou prezentaci pro ostatní, jako tomu bylo v předchozích letech.
5. Od úterý do čtvrtka po 14:15 vám nabízím PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ konzultace!
Dějepis1. světová válka
- příčiny a průběh války
ZeměpisCentra a hlavní proudy světové migrace.
Národnostní a náboženská struktura světa.
Rozmístění obyvatel světa;
Věková dynamika světa.
PřírodopisSložení Země
ChemieCukry
Fyzika20.9. - 24.9.
Opakování z 8. třídy - Ohmův zákon, elektrické spotřebiče a jejich příkon.
27.9. - 2.10.
Atomy a ionty (opakování z 8. třídy).