Třída IX. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Týdenní plán od 26. do 30. 9.
MatematikaOpakování z 8. třídy
Rovnice. Válec. Pythagorova věta
Test na Pythagorovu větu
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme dále procvičovat PERFEKTUM PRAVIDELNÝCH SLOVES.
2. Procvičujte si slovní zásobu lekce 19 na str. 12 a 13 pracovního sešitu, budu z ní ústně zkoušet! Zejména si opakujte NÁZVY MÍSTNOSTÍ + NÁBYTKU.
3. Začneme se zabývat PERFEKTEM SLOVES NEPRAVIDELNÝCH.
4. Od ÚTERÝ do ČTVRTKA nabízím ŽÁKŮM po domluvě předem od 14:15 KONZULTACE!
Občanská výchovaFinanční gramotnost - úvod