Třída VI. A

 

Třídní učitel: Jiří Hronek

Aktuality:

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykJV: Slovní druhy
LV: Legenda
KSV: Podací lístek
Matematika
Anglický jazykN. Pavlišová -
Introduction

H. Pálenská -
WH questions, have got

D. Lodinová -
Introduction - opakování - to be, can, have got
otázky Where, What, When, How many?
Unit 1 - řadové číslovky
DějepisČas, časová osa uč. str. 14 - 20
Vývoj Země, vývoj člověka (práce s atlasem)
ZeměpisPojem zeměpis
Vesmír - učebnice str. 5 - 10
PřírodopisSféry Země, živá a neživá příroda, fotosyntéza
FyzikaStavba látek, molekuly, atom

Rozvrh hodin