Třída VI. A

Třídní učitel: Pavel Šlechta

Aktuality:

Rozvrh výuky od 17. 5.

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
M. Haluzová Český jazyk cfllsaa
L. Bílková Matematika ri6qykr
N. Pavlišová Anglický jazyk uhvl4rq
A. Kejharová Dějepis n7lq4xd
P. Šlechta Zeměpis fckkbby
P. Lavička Fyzika t7atpve
M. Radová Přírodopis izcxbrs
P. Šlechta Informatika nk2lbzv
S. Kůrka Hudební výchova lqm2orj
D. Lodinová Občanská výchova rsfwgtn
J. Hronek Praktické činnosti – chl. j4lysi5
Š. Kořínková Praktické činnosti – dív. rpuqn2q
P. Šlechta Tělesná výchova 5azfknw
Z. Tomková Výtvarná výchova jou2vbz