Třída VI. A

Třídní učitelka: František Pekarovics

Aktuality:

Týdenní plán od 10. do 14. 12.
Český jazykLV: Dílna čtení
KSV: Osnova, popis
JV: Podstatná jména (mluvnické kategorie, vzory), vlastní jména
MatematikaDesetinná čísla
Anglický jazykN. Pavlišová -
U2-d, revision of U2, TEST U2

J. Žižková -
• Unit 1 Revision (opakování) – present simple, ordinal numbers and dates revision, adverbs of frequency – test unit 1

R. Bittnerová -
Unit 2 Test
past simple/minulý čas(regular and irregular verbs(pravidelná a nepravidelná slovesa)
DějepisKultura ve starověké Mezopotámii
ZeměpisZeměpisná síť, určování zeměpisné polohy
PřírodopisVztahy organismů v přírodě, Buňka
FyzikaStavba látek, atomu

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ OV AJ F

ÚT

D AJ M TV PČ (sudý) PČ (sudý)

ST

HV M VV VV Z ČJ

ČT

 ČJ INF TV AJ M

M F ČJ D ČJ Z