Třída VI. A

Třídní učitelka: Dalia Peterová

Aktuality:

Týdenní plán od 18. do 22. 10.Kódy Google Classroom
Český jazykJV Stupňování a skloňování uč 36-40 (dú 37/7), ps 21-22
online procvičování + kód dole v ps Škola s nadhledem
KSV SMS zpráva uč 114 (dú 114 Hledání souvislostí)
LV 28. říjen
jdnjafs
Matematika- Desetinná čísla – násobení a dělení desetinných čísel přirozeným zpaměti
- Písemné násobení a dělení desetinného čísla číslem přirozeným
- Násobení desetinného čísla víceciferným přirozeným číslem
- Opakování
Anglický jazyk - H. Pálenskápřítomný čas prostý otázky a zápory, frekvenční příslovce
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/D, Revision of U1
DějepisZemědělci v době kamenné, uč. 27 - 30
Zpracovatelé kovů, uč. 32 - 34
ZeměpisOpakování orientace na Zemi, Země v pohybu
PřírodopisRozmanitost života na Zemi, str. 17-18