Třída VI. A

 

Třídní učitel: Jiří Hronek

Aktuality:

Konzultace M. Haluzová

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykJV: Zájmena. ČT 14/11 čtvrtletní práce
LV: Sci-fi
KSV: Dopis osobní
Matematika- obsah, povrch - výpočty, jednotky
desetinná čísla - násobení a dělení přirozeným číslem, učebnice str. 51, 52
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit2-a,b

H. Pálenská -
přítomný čas průběhový-otázky a zápory, popis obrázků

D. Lodinová -
oprava testu Unit 1, Unit 2/A - čas přítomný průběhový
časopis R+R Australia
DějepisZpracovatelé kovů
ZeměpisZeměpisná síť, určování zeměpisné polohy, uč. str. 27 -33
PřírodopisRozmanitost života na Zemi, základní projevy živých organismů
FyzikaStavba látek, molekuly, atom

Rozvrh hodin