Třída VI. A

 

Třídní učitel: Jiří Hronek

Aktuality:

Konzultace M. Haluzová

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykJV: Větné členy. ST 15/1 pololetní práce
LV: Prezentace knihy
KSV: Popis místnosti
MatematikaOsa úhlu, učebnice sr. 104, 105
Souhlasný úhel, střídavý úhel
učebnice str. 108, 109Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
minulý čas - pravidelná slovesa, zápory

D. Lodinová -
Unit 3/BC regular/irregular verbs, past simple
DějepisPersie, Palestina, uč. str. 56 - 58
ZeměpisČasová pásma - uč. 41 - 48
Mapování zemského povrchu - uč. str. 49 -61
PřírodopisSinice, řasy, houby
FyzikaStavba látek, molekuly, atom

Rozvrh hodin