Třída VI. A

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

Aktuality:

Týdenní plán od 28. 5. do 1. 6.
Český jazykJ - Rozvíjející větné členy - procvičování
KSV - Výpisky a výtah - procvičování
LV - Opakování učiva
Matematika23.4. – 27.4.:
Po, Út: Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku – opakování a úlohy
Čt: Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku – krátký test
Těžnice a těžiště trojúhelníku
Pá: Těžnice a těžiště trojúhelníku

30.4. – 4.5.:
Po, Čt: Výšky trojúhelníku
Pá: Střední příčky, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

7.5. – 11.5.: Trojúhelník – opakování
Pá: Opakovací test na trojúhelník
Anglický jazykB. Hlásková -
Lights, camera, action
Adjectives and adverbs
Have to
The lost penguin

N. Pavlišová -
Unit6-A,B

J. Žižková -
5. lekce, stupňování příd. jmen, comparatives, superlatives
DějepisŘím
Etruskové
Římská republika
(učebnice s. 99 - 106)
ZeměpisBiosféra
Přírodopisčlenovci
FyzikaVýpočet hustoty a hmotnosti

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M ČJ D AJ

ÚT

ČJ TV HV M

ST

OV ČJ F D AJ Z

ČT

TV M ČJ AJ INF

VV VV Z ČJ F M