Třída VI. A

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

Aktuality:

 

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazykJ - Stavba slova
KSV - Vypravování - procvičování
LV - Báje a mýty, recitace básně
Matematika16.-20.10. Opakování desetinných čísel z 5. ročníku,
učebnice str. 44-56
23.-27.10. Sčítání a odčítání desetinných čísel,
učebnice str. 59-62
Anglický jazykB. Hlásková -
Mickey, Millie and Mut
Do/Does…?
At home
Adverbs of frequency

N. Pavlišová -
Unit1-B,C-Birthdays,Present Simple questions

J. Žižková -
Have got/has got – uč.str. 7
Unit 1 My life – řadové číslovky
DějepisZemědělci v době kamenné, uč. str. 27 - 31
ZeměpisMěsíc
Tvar Země, Glóbus
PřírodopisBuňka - mikroskopování
FyzikaStavba látek, atom

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M ČJ D AJ

ÚT

ČJ TV HV M

ST

OV ČJ F D AJ Z

ČT

TV M ČJ AJ INF

VV VV Z ČJ F M