Třída VI. A

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

Aktuality:

Týdenní plán od 19. do 23. 3.
Český jazykJ - Slovesa - opakování
KSV - Dopis - procvičování
LV - Lyrika, recitace básně
Matematika19.3. – 23.3.:
Desetinná čísla – opakování
26.3. – 30.3.:
Shodná zobrazení a dělitelnost – opakování
2.4. – 6.4.:
Čtvrtletní písemka
Anglický jazykB. Hlásková -
Stone soup
Mut goes shopping

N. Pavlišová -
Unit4-B,C

J. Žižková -
test 3. lekce, 4. lekce
DějepisMykény, Homérské období (uč. 75 - 78) Antické Řecko (uč. 79, 80)
ZeměpisOpakování mapa, Stavba Země
Přírodopisčlenovci
FyzikaVýpočet hustoty a hmotnosti

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M ČJ D AJ

ÚT

ČJ TV HV M

ST

OV ČJ F D AJ Z

ČT

TV M ČJ AJ INF

VV VV Z ČJ F M