Třída VI. A

Třídní učitelka: František Pekarovics

Aktuality:

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazykJazyková výchova: zájmena (úvod, druhy zájmen).
Komunikační a slohová výchova: popis (popis krajiny).
Literární výchova: ústní referát o knize (kritéria).
MatematikaDesetinná čísla
Anglický jazykN. Pavlišová -
U3d,revision of U3, testU3

J. Žižková -
• Unit 1 Revision (opakování) – present simple, ordinal numbers and dates revision, adverbs of frequency – test unit 1

R. Bittnerová -
Unit 2 Test
past simple/minulý čas(regular and irregular verbs(pravidelná a nepravidelná slovesa)
DějepisMykénské období
ZeměpisKrajina – krajinná sféra, Litosféra
PřírodopisHouby mnohobuněčné
FyzikaStavba látek, atomu

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ OV AJ F

ÚT

D AJ M TV PČ (sudý) PČ (sudý)

ST

HV M VV VV Z ČJ

ČT

 ČJ INF TV AJ M

M F ČJ D ČJ Z