Třída VI. A

Třída VI. A

Třídní učitelka: Monika Radová

Aktuality:

Týdenní plán od 19. do 23. 6.
Český jazykJ - Pololetní opakovací práce
KSV - Stylizační cvičení
LV - Opakování učiva
Matematika- shrnutí učiva 6. ročníku
- ukončení klasifikace
Anglický jazykK. Puchmertlová -
Unit 5 + test Revision (U3+U4)
- CB 52 – 55 - superlatives
- AB 46, 47

J. Hronek -
Učebnice Project 2, Unit 4, ve čt. 22.6 závěrečné zkoušení

J. Žižková -
Unit 4, vocabulary - cooking, recipes, slovní zásoba vaření, recepty, testík slovíčka, členy a/an, the, použití some
DějepisCaesar
2. triumvirát
ZeměpisPřírodní krajiny
PřírodopisMotýli
FyzikaVlastnosti látek, skupenství

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

 ČJ F M D Z AJ

ÚT

M TV ČJ

ST

ČJ INF AJ F Z

ČT

VV VV TV M D AJ

ČJ HV M OV ČJ