Třída VI. B

Třídní učitelka: Svatopluk Kůrka

Aktuality:

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazykJazyková výchova: zájmena (úvod, druhy zájmen).
Komunikační a slohová výchova: popis (popis krajiny).
Literární výchova: ústní referát o knize (kritéria).
Matematika- Dělitelnost, největší společný dělitel
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
U3d,revision of U3, testU3

J. Žižková -
• Unit 1 Revision (opakování) – present simple, ordinal numbers and dates revision, adverbs of frequency – test unit 1

R. Bittnerová -
minitest irregular verbs part 1+2/minulý čas nepravidelných sloves
project presentations-prezentace na zvolené téma
Unit 4 Food/jídlo

DějepisMykénské období
ZeměpisMapování zemského povrchu
PřírodopisŘasy, prvoci
FyzikaStavba látek, atomu

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M Z ČJ OV

ÚT

AJ ČJ D TV PČ (lichý) PČ (lichý)

ST

F Z INF ČJ M HV

ČT

D M TV VV VV AJ

ČJ M F AJ ČJ