Třída VI. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality:

Týdenní plán od 21. do 25. 10.
Český jazykJV - tvary podst.jm.podle vzorů a přídavná jména
LV - příběh, vypravování, personifikace
KSV - Dopis osobní a úřední
Matematika30.9. – 4.10.:
Út: Zlomky – opakování
St: Test – opakování 5. třídy
Čt: Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu
Pá: Kvádr a krychle – povrch

7.10. – 11.10.:
Opakování desetinných čísel – učebnice str. 44 – 50

14.10. – 18.10.:
Opakování desetinných čísel – učebnice str. 51 – 56

21.10. – 26.10.:
Út – St: Sčítání a odčítání desetinných čísel – učebnice str. 59 – 62
Čt – Pá: Násobení desetinných čísel přirozeným číslem – učebnice str. 63 – 65
Anglický jazykN. Pavlišová -
U1-c,d

H. Pálenská -
shrnutí přítomný čas prostý, frekvenční příslovce, At home

D. Lodinová -
Unit 1/D téma Household jobs, procvičování příslovcí četnosti(always, often, never, sometimes atd), opakování Unit 1
DějepisZpracovatelé kovů
ZeměpisTvar a rozměry Země, Glóbus
PřírodopisVztahy organismů v přírodě
FyzikaStavba látek, molekuly, atom

Rozvrh hodin