Třída VI. B

Třídní učitelka: Svatopluk Kůrka

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 12.
Český jazykLV: Dílna čtení
KSV: Osnova, popis
JV: Podstatná jména (mluvnické kategorie, vzory), vlastní jména
Matematika- Osová souměrnost
- Úhel
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
U2-d, revision of U2, TEST U2

J. Žižková -
• Unit 1 Revision (opakování) – present simple, ordinal numbers and dates revision, adverbs of frequency – test unit 1

R. Bittnerová -
minitest vocab Unit 3-slovní zásoba 3.lekce
past simple/min.čas slovesa být-was,were
Christmas/Vánoce

DějepisKultura ve starověké Mezopotámii
ZeměpisZeměpisná síť - učebnice str. 29 - 33
Přírodopishouby
FyzikaStavba látek, atomu

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M Z ČJ OV

ÚT

AJ ČJ D TV PČ (lichý) PČ (lichý)

ST

F Z INF ČJ M HV

ČT

D M TV VV VV AJ

ČJ M F AJ ČJ