Třída VI. B

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

Aktuality:

Konzultace M. Haluzová

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazyk
JV Shoda přísudku s podmětem uč 69-70 (dú 70/1), ps 35-36
výuková videa v Google Classroom
online procvičování + kód dole v ps Škola s nadhledem
KSV Popis místnosti uč 121-122
LV K. J. Erben: Kytice
m4awmiq
Matematika
Převod stupně a minuty PS str. 17/5,6, učebnice str. 95
Sčítání, odčítání úhlů, Násobení a dělení úhlu - PS str. 18/3,4 PS str. 19/6,7
Přenášení úhlů pomocí kružítka- učebnice str.91
25omg46
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit 3/b,c rjhr7ld
Anglický jazyk - J. HronekProject 2, Unit 3, 3A+3Bmfu34lt

DějepisPalestinay6aqwuh
ZeměpisMapování zemského povrchu - opakování učiva
- tvorba mapy "Můj vlastní ostrov"
65qxu45
Přírodopisříše bakterie a sinice str.40-45, prac.sešit 26-29jp5joeh
FyzikaHmotnost, jednotky, vážení2xesepw
Občanská výchovaatdevyf
Informatikafhrz2hm
Hudební výchovafav5j5y
Výtvarná výchovacnd3n6c
Praktické činnostihlwtcoe
Tělesná výchovadívky - Matušíková G.
dívky - Horová J.
chlapci - Šlechta P.
chlapci - Horová J.
ts6tjln
fav5j5y
ptzqylu
fav5j5y