Třída VI. B

Třídní učitelka: Hedvika Martinů

Aktuality:

Rozvrh distanční výuky

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, přičemž nebude realizována výuka výchov a volitelných předmětů. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (osobně ve škole), tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování i při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti e-mailem třídnímu učiteli. K výuce bude využita platforma Google Classroom. Žáci by se měli věnovat těm předmětům, které by daný den byly vyučovány podle rozvrhu. Pro lepší přehlednost uvádíme modifikovaný rozvrh s přehledem hodin, které připadají na ten který den v týdnu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výuku asynchronní, mohou žáci pracovat individuálně a tempo si volit sami.

Den Předměty
PONDĚLÍ Aj, Čj, M, Z
ÚTERÝ F, Čj, Aj, Př
STŘEDA M, Čj, Z, D
ČTVRTEK Čj, Aj, M
PÁTEK M, D, Čj, Př, F

Online hodiny

Od čtvrtka 15. 10. budou probíhat online hodiny z vybraných předmětů. Hodiny budou probíhat v prostředí Google Classroom prostřednictvím nástroje Meet. Termíny těchto online hodin najdete v tabulce níže.

Předmět Den a začátek hodiny
Český jazyk PO 10:00, ST 9:00
Matematika PO 11:00, ST 10:00
Anglický jazyk ČT 10:00
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
M. Haluzová Český jazyk wbnuguu
T. Fanta Matematika q2wp65k
D. Lodinová Anglický jazyk jzisawz
J. Hronek Anglický jazyk 5xuekes
H. Martinů Anglický jazyk xbmuy6u
A. Kejharová Dějepis xgdrlw4
G. Matušíková Zeměpis gj6ohr3
P. Lavička Fyzika 74lstxy
M. Radová Přírodopis d3lkuja
T. Fanta Informatika
S. Kůrka Hudební výchova jdmlxsa