Třída VI. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

Aktuality:

 

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

Týdenní plán od 11. do 15. 12.
Český jazykJ - Přídavná jména
KSV - Popis předmětu
KSV - Pohádky, recitace básně
Matematika11.12. – 15.12.: Měření úhlů v minutách a vteřinách. Sčítání a odčítání úhlů.
18.12. – 22.12.:
a) Po, Út: Osa úhlu. Dvojice úhlů. Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku.
b) Čt, Pá: Úhel – opakování.
Anglický jazykB. Hlásková -
The story of Chicken Licken
Present continuous x simple
Culture

N. Pavlišová -
Unit2-C,D-Present tenses

J. Žižková -
Unit 1 My life – activities at home, present simple questions
DějepisVznik prvních států, písmo
ZeměpisOpakování učiva - určování zeměpisné polohy
Pohyby Země
Přírodopislišejníky
FyzikaMěření délky, hmotnosti a objemu

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

HV D M ČJ AJ

ÚT

INF TV M ČJ

ST

D Z ČJ AJ F

ČT

TV VV VV ČJ AJ M

ČJ Z F OV M