Třída VI. B

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

Aktuality:

Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kódy Google Classroom
Český jazyk
JV Opakujeme učivo 6. ročníku
výuková videa v Google Classroom
online procvičování + kód dole v ps Škola s nadhledem
KSV Hodnocení slohové práce - vypravování "Prázdniny"
LV Čtenářská dílna
m4awmiq
Matematika
Opakování - úhly, osová souměrnost, dělitelnost, deset.čísla - učebnice, cvičný sešit
(výkladový sešit uschovat na příští rok), odevzdat doplněný PS geometrie ke kontrole)

25omg46
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit6/b,crjhr7ld
Anglický jazyk - J. HronekProject 2, Unit 5, unit test 5mfu34lt

DějepisPrvní triumvirát, Caesary6aqwuh
ZeměpisBiosféra - přírodní krajiny
uč .str. 63-72
65qxu45
Přírodopislidská obydlí (dokončení), vnitřní parazité (uč 62-63, ps 37-38) + pondělí test: pole, parkjp5joeh
FyzikaHmotnost, jednotky, vážení2xesepw
Občanská výchovaatdevyf
Informatikafhrz2hm
Hudební výchovafav5j5y
Výtvarná výchovacnd3n6c
Praktické činnostihlwtcoe
Tělesná výchovadívky - Matušíková G.
dívky - Horová J.
chlapci - Šlechta P.
chlapci - Horová J.
ts6tjln
fav5j5y
ptzqylu
fav5j5y