Třída VI. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality:

Konzultace P. Majerová

Týdenní plán od 9. do 13. 12.
Český jazykJV - slovesa (slovesný způsob a čas)
LV - téma,vědecko-fantastická literatura,alegorie,humor,nadsázka,karikatura,ironie,komedie,tragédie,epigram,strip,komiks
KSV - dopis (úřední a osobní)
MatematikaÚhel - přenášení, sčítání a odčítání
Anglický jazykN. Pavlišová -
Test U2,U3-a,b

H. Pálenská -
sloveso to be min.čas, otázky a zápory, test Unit 2

D. Lodinová -
Unit 2/ C,D čas přít. prostý vs. přít. průběhový
DějepisPravěk v Čechách (Keltové, Germáni, Slované)
ZeměpisPohyby Země - uč. str. 34 - 40
PřírodopisJednobuněčnost, mnohobuněčnost
FyzikaStavba látek, molekuly, atom

Rozvrh hodin