Třída VI. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

Aktuality:

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazykJ - Stavba slova
KSV - Vypravování - procvičování
LV - Báje a mýty, recitace básně
Matematika16.-20.10. Opakování desetinných čísel z 5. ročníku,
učebnice str. 44-56
23.-27.10. Sčítání a odčítání desetinných čísel,
učebnice str. 59-62
Anglický jazykB. Hlásková -
Mickey, Millie and Mut
Do/Does…?
At home
Adverbs of frequency

N. Pavlišová -
Unit1-B,C-Birthdays,Present Simple questions

J. Žižková -
Have got/has got – uč.str. 7
Unit 1 My life – řadové číslovky
DějepisZemědělci v době kamenné, uč. str. 27 - 31
ZeměpisMěsíc
Tvar Země, Glóbus
PřírodopisBuňka - mikroskopování
FyzikaStavba látek, atom

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

HV D M ČJ AJ

ÚT

INF TV M ČJ

ST

D Z ČJ AJ F

ČT

TV VV VV ČJ AJ M

ČJ Z F OV M