Třída VI. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality:

VI. B – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk 01_literatura_6B_pohádky 01_česká lidová pohádka_představitelé
01_česká moderní pohádka_představitelé
01_svět lidová pohádka_představitelé
01_svět moderní pohádka_představitelé
 27. 3.
01_mluvnice_6B_slovesa 01_dotazník_6BD_slovesa 29. 3.
01_sloh_6B_vypravování 01_vypravování_prac.list 28. 3.
02_mluvnice_6B_PoPř  02_mluvnice_6BD_plno.x neplno.slovesa
02_mluvnice_6BD_cvičení PO+PŘ
02_mluvnice_6BD_procvič.základy  
5. 4.
02_literatura_6B_četba 3. 4.
02_sloh_6B_vypravování2 02_vypravování_6BD_zápis2  3. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavla.majerova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská 01(6AB,E)Food    27. 3.
02(6AB,E) The World 3. 4.
 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová doc01(6ABD)-Revision of Unit 4.    27. 3.
doc02(6ABD)-Unit 5a-my country 3. 4.
   
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – D. Lodinová O1_(6ABDE)Food opakování 01_pracovní list 6.ABDE 29. 3.
02_6ABDE_My country PR2_Progress_řešení
PR2_4D_řešení
3. 4.
   
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc (pro všechny skupiny) https://www.youtube.com/watch?v=trX42TuU8yA
https://www.youtube.com/watch?v=Gc1B-vGEXko
https://www.perfect-english-grammar.com/present-continuous-exercise-7.html
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – www.bridge-online.cz
Matematika  01.Dělitelnost (6.B) 01.Zadání testu (6.B)  27. 3.
 02.Trojůhelník (6.B) 8. 4.
 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: vladimir.pus@zssuchdol.cz
Dějepis 1. Řecko-perské války aneb
Co mají společného maratónský běh a trávení miminek?
Kteří hrdinové skončili „na štítě“ a zároveň „se štítem?“
  29. 3.
3. 4.
 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Zeměpis 6. ročník – 23. 3. – 27. 3 6. ročník VZNIK POHOŘÍ 27. 3.
02_6. ročník – 30. 3. – 3. 4. 2020 Pokyny k odevzdávání úkolů
Tvary zemského povrchu – zápis
TESTÍKopakovani-stavbaZ – pdf
TESTÍKopakovani-stavbaZ – word
6. ročík – PSstr.20
3. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Přírodopis 01-02_Měkkýši-mlži,plži
03_Pří_Měkkýši-hlavonožci_6.B  3. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Fyzika 01 – F 6. 23.3. – 27.3.   Pokyny k odevzdávání úkolů 27. 3.
02_F 6. 30.3. – 3.4. 3. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova 01 Krizové stavy zadání (OV6) 01 Krizový stav text
01 Krizový stav otázky
01 Krizové stavy zpracování
31. 3.
02_(6ABDE)_Státní symboly ČR  02_6_Státní-symboly
02_6_Názory spolužáků 
5. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
VV_Pohled_z_okna_do 12_4 12. 4.
Rozvrh hodin