Třída VI. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality:

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VI. B – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
04_mluvnice_6B_PoPř3 04_mluvnice_6BD_cvičení_H,R,N
04_mluvnice_6BD_korektura
19. 4.
04_literatura_6B_Lyrika2 LYRIKA 17. 4.
04_sloh_6BD
05_mluvnice_6B_PoPř4 05_mluvnice_6BD_prez.PoPř_opak.
05_mluvnice_6BD_cvičení_PoPřOpak.
24. 4.
05_literatura+sloh_6B
06_mluvnice_6B_Pk 06_mluvnice_6BD_Pk
06_mluvnice_6BD_Pk1_cvič. 
1. 5.
07_literatura_6BD_DeníkDuben  7. 5.
08_6B_mluvnice_Pk(H,R,N) 08_mluvnice_6BD_Pk(H,R,N)_cvič.  15. 5.
09_mluvnice_6B_předmět 09_mluvnice_6BD_prez._předmět 22. 5.
10_mluvnice_6B_předmět.procvič. 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavla.majerova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
04(6AB,E) Stupňování 17. 4.
05(6AB,E) Opakování stupňování   24. 4.
06(6AB,E) As…as 30. 4.
07(6AB,E) Weather 7. 5.
08(6AB,E) Skills 15. 5.
09(6AB,E) Revision 5 22. 5.
10(6AB,E) Going to 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc04(6ABD)-Unit5BC, stupňování přídavných jmen 17. 4.
doc05(6ABD)-Unit5BC-revision of adjectives   24. 4.
doc06(6ABD)-Unit5D, nepravidelné stupňování přídavných jmen a vazba as..as. 30. 4.
doc07(6ABD)-The USA 7. 5.
doc08(6ABD)-R&R kvíz 15. 5.
doc09(6ABD)-Unit5-revision 22. 5.
doc10(6ABD)-Unit 6A-Tv programmes, Going to 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – D. Lodinová
04_6ABDE_Comparatives,Superlatives 04_6.ABDE_comparative game 17. 4.
05_6ABDE_Mickey and Millie go camping 1) 05_6.ABDE_U5B_řešení
2) 05_6ABDE_U5C_Řešení
3) 05_6.ABDE_Pracovní list_stupňování
27. 4.
06_6ABDE_ Stupňování, vazba AS…AS 06_6ABDE_ U5D_řešení 30. 4.
07_6ABDE_Unit 5 revision,The USA 7. 5.
08_6.ABDE_Reading, magazine RR 15. 5.
09_6.ABDE_vocabulary revision Unit 4,5 22. 5.
10_6.ABDE_ Unit 6A, song Dancing in the Street – kopie 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc https://www.youtube.com/watch?v=PkUlCIFE45M covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=AJ-_YfiRqPc a song

Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
03.Trojúhelník (6.B)  03.Úhly v trojúhelníku – řešení úloh (6.B) 8. 4.
04.Trojúhelník (6.B) 20. 4.
05.Kružnice opsaná a vepsaná (6.B) 05. Učební text (6.B) 27. 4.
06.Těžnice a těžiště trojúhelníka (6.B) 4. 5.
07.Výšky trojúhelníka (6.B) 8. 5.
08.Trojúhelník – opakování (6.B) 18. 5.
09.Objem kvádru (6.B) 25. 5.
10.Povrch kvádru (6.B) 1. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: vladimir.pus@zssuchdol.cz
Dějepis
4_6.tř.-Muzeum + Olympiáda 17. 4.
05_6.tř.Řecko-závěr a Řím-začátek 24. 4.
06_6ABDE Římané 30. 4.
07_6.ABDE-Julius Caesar 7. 5.
08_6.ABDE-Vznešený 17. 5.
09_6.ABDE-Počátky křesťanství 22. 5.
10_6.ABDE-Nic netrvá věčně (1) 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Zeměpis
6. ročník – 14. 4. – 17. 4. 2020 POČASÍ – prezentace 17. 4.
6. ročník – 20. 4. – 24. 4. 2020 Podnebí-zapis
Pasáty,monzuny
Průměrná denní teplota – VYSVĚTLENÍ
PS s 21
24. 4.
6. ročník – 27. 4. – 1. 5. 2020 Průměrná denní teplota – řešení
HYDROSFÉRA-zápis
HYDROSFÉRA
30. 4.
6. ročník – 4. 5. – 7. 5. 2020 PS str. 22 7. 5.
6. ročník -11. 5. -15. 5. 2020 Voda na pevnině – POJMY 15. 5.
6. ročník – 18. 5. – 22. 5. 2020 PEDOSFÉRA-zápis1
PS – s. 23, s. 24
22. 5.
6.ročník – 25. – 29. 5. 2020 PEDOSFÉRA
PEDOSFÉRA-zápis2
29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Přírodopis
05_Pri_Clenovci-uvod;_trilobiti_6.B 17. 4.
06_Pri_Clenovci-klepitkatci_6.B 24. 4.
07_Pří_Členovci-korýši_6.B 30. 4.
08_Pří_Členovci-stonožkovci_6.B 7. 5.
09_Pří_Členovci-šestinozí_6.B 15. 5.
10_Pří_Edafon-půdní_živočichové_6.B 22. 5.
11_Pří_Lesní_bezobratlí_živočichové_6.B 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Fyzika
04_F 6. 14.4. – 17.4.  Pokyny k odevzdávání úkolů 17. 4.
05_F 6. 20.4. – 24.4. 24. 4.
06_F 6. 27.4. – 30.4. 30. 4.
07_F 6. 4.5. – 7.5. 7. 5.
08_F 6. 11.5. – 15.5. 15. 5.
09_F 6. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 6. 23.5. – 29.5. 29. 5.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
03_6.ABDE_Velikonoční tradice  
04-05(6,7)_Život v obci 04-05_(6.7.)_Pracovní list_Obec
Ratíškovština_nářečí_příloha
27. 4.
06-07_6 ABDE_Praha hlavní město ČR 06-07_6ABDE_ Pracovní list_Praha 10. 5.
O8 – 09_6.ABDE_Pražský hrad O8-09_6ABDE_ Pražský hrad pracovní list 24. 5.
10_6.ABDE_Procházka Prahou
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.