Třída VI. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality:

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VI. B – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
07_literatura_6BD_DeníkDuben  7. 5.
08_6B_mluvnice_Pk(H,R,N) 08_mluvnice_6BD_Pk(H,R,N)_cvič.  15. 5.
09_mluvnice_6B_předmět 09_mluvnice_6BD_prez._předmět 22. 5.
10_mluvnice_6B_předmět.procvič. 29. 5.
11_mluvnice_6B_opak.vět.členy 10_mluvnice_předmětProcvič._řešení
11_mluvnice_opak.PO,PŘ,PK,PT_cvič.
11_mluvnice_opak.PO,PŘ,PK,PT_řešení 
5. 6.
12_mluvnice_6BD_PU 12_mluvnice_6BD_Pu_vysvětlení 12. 6.
13_mluvnice_6BD_Větné členy opak. 13_mluvnice_6BD_tabulkaOpak. 19. 6.
14_6BD_poděkování
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavla.majerova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
07(6AB,E) Weather 7. 5.
08(6AB,E) Skills 15. 5.
09(6AB,E) Revision 5 22. 5.
10(6AB,E) Going to 29. 5.
11(6AB,E)Vazba going to 5. 6.
12(6AB,E) Adverbs 12. 6.
13(6AB,E) Adjectives and adverbs 19. 6.
14(6AB,E) The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc07(6ABD)-The USA 7. 5.
doc08(6ABD)-R&R kvíz 15. 5.
doc09(6ABD)-Unit5-revision 22. 5.
doc10(6ABD)-Unit 6A-Tv programmes, Going to 29. 5.
doc11(6ABD)-Unit 6a quizizz 5. 6.
doc12(6ABD)-Unit 6B-adverbs 12. 6.
doc13(6ABD)-Unit 6B-revision of adverbs 19. 6.
The End
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – D. Lodinová
07_6ABDE_Unit 5 revision,The USA 7. 5.
08_6.ABDE_Reading, magazine RR 15. 5.
09_6.ABDE_vocabulary revision Unit 4,5 22. 5.
10_6.ABDE_ Unit 6A, song Dancing in the Street – kopie 29. 5.
11_6.ABDE_Adjectives, Adverbs 5. 6.
12_6.ABDE_Have to 12. 6.
13_6.ABDE_Making suggestions 19. 6.
14_6.ABDE_ The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc https://www.youtube.com/watch?v=y6OgF5tei0c
https://www.youtube.com/watch?v=lz0IT4Uk2xQ
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
07.Výšky trojúhelníka (6.B) 8. 5.
08.Trojúhelník – opakování (6.B) 18. 5.
09.Objem kvádru (6.B) 25. 5.
10.Povrch kvádru (6.B) 1. 6.
11.Test na tělesa (6.B) 5. 6.
12.Test – trojúhelník a tělesa (6.B) 15. 6.
13.Test – shodná zobrazení a dělitelnost (6.B) 20. 6.
14.Pochvala (6.B)
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: vladimir.pus@zssuchdol.cz
Dějepis
07_6.ABDE-Julius Caesar 7. 5.
08_6.ABDE-Vznešený 17. 5.
09_6.ABDE-Počátky křesťanství 22. 5.
10_6.ABDE-Nic netrvá věčně (1) 29. 5.
11_6.ABDE,Kultura a věda ve star. Římě 7. 6.
12_6.ABDE.Indie 14. 6.
13_6.ABDE-Čína 21. 6.
14_Milí žáci 6. ročníku
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Zeměpis
6. ročník – 4. 5. – 7. 5. 2020 PS str. 22 7. 5.
6. ročník -11. 5. -15. 5. 2020 Voda na pevnině – POJMY 15. 5.
6. ročník – 18. 5. – 22. 5. 2020 PEDOSFÉRA-zápis1
PS – s. 23, s. 24
22. 5.
6.ročník – 25. – 29. 5. 2020 PEDOSFÉRA
PEDOSFÉRA-zápis2
29. 5.
6. ročník -1. 6. – 5. 6. 2020 PS str. 25-1, PS str. 26-1
BIOSFÉRA
5. 6.
6. ročník – 8. 6. – 12. 6. 2020 Vegetační pásy Země – ZÁPIS 12. 6.
6. ročník – 15. 6. – 19. 6. 2020 PS str. 30 19. 6.
6. ročník – Hodnocení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Přírodopis
07_Pří_Členovci-korýši_6.B 30. 4.
08_Pří_Členovci-stonožkovci_6.B 7. 5.
09_Pří_Členovci-šestinozí_6.B 15. 5.
10_Pří_Edafon-půdní_živočichové_6.B 22. 5.
11_Pří_Lesní_bezobratlí_živočichové_6.B 29. 5.
12_Pří_Luční_bezobratlí_živočichové_6.B 5. 6.
13_Pří_Pole_sady_zahrady-bezobratlí_živočichové_6.B 12. 6.
14_Pří_Opakování_6.ročníku_6.B  19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Fyzika
07_F 6. 4.5. – 7.5. 7. 5.
08_F 6. 11.5. – 15.5. 15. 5.
09_F 6. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 6. 23.5. – 29.5. 29. 5.
11_F 6. 1.6. – 5.6. 5. 6.
12_F 6. 8.6. – 12.6. 12. 6.
13_F 6. 15.6. – 19.6. 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
06-07_6 ABDE_Praha hlavní město ČR 06-07_6ABDE_ Pracovní list_Praha 10. 5.
O8 – 09_6.ABDE_Pražský hrad O8-09_6ABDE_ Pražský hrad pracovní list 24. 5.
10_6.ABDE_Procházka Prahou
11-12(6,7)_Mezinárodní den dětí 11-12(6,7)_Moje práva a povinnost_pracovní list 12. 6.
13,14_6,7 třídy_Trumfy pro Suchdol Do konce šk. roku
14_6,7_Závěr
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Dopis na závěr roku 
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.