Třída VI. B

Třídní učitelka: Hedvika Martinů

Aktuality:

Rozvrh výuky od 17. 5.

 

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka

Š. KořínkováPraktické činnosti – dív.rpuqn2q

Vyučující Předmět Kód kurzu
M. Haluzová Český jazyk wbnuguu
J. Scheinostová Matematika q2wp65k
J. Hronek Anglický jazyk 5xuekes
H. Martinů Anglický jazyk xbmuy6u
A. Kejharová Dějepis xgdrlw4
G. Matušíková Zeměpis gj6ohr3
P. Lavička Fyzika 74lstxy
M. Radová Přírodopis d3lkuja
T. Fanta Informatika
S. Kůrka Hudební výchova jdmlxsa
D. Lodinová Občanská výchova ucbnyk6
G. Matušíková Tělesná výchova dx5r47t
J. Hronek Praktické činnosti – chl. j4lysi5
Z. Tomková Výtvarná výchova ybgayey