Třída VI. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality:

Týdenní plán od 20. do 24. 1.
Český jazykJV - slovesa (podmiňovací způsob, slovesný čas)
LV - fantastická literatura (Jules Verne)
KSV - mluvený projev
MatematikaÚhel - přenášení, sčítání a odčítání
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
minulý čas -nepravidelná slovesa, zápory

D. Lodinová -
Unit 3/BC regular/irregular verbs, past simple
DějepisPersie, Palestina, uč. str. 56 - 58
ZeměpisČasová pásma - uč. 41 - 48
Mapování zemského povrchu - uč. str. 49 -61
PřírodopisBakterie a sinice
FyzikaStavba látek, molekuly, atom

Rozvrh hodin