Třída VI. B

Třídní učitelka: Svatopluk Kůrka

Aktuality:

 

Týdenní plán od 15. do 18. 10.
Český jazykLV: Dílny čtení (podvojný deník, postava)
KSV: Funkční komunikace, vzkaz a oznámení
JV: Opakování, disciplíny ČJ (přiřazování)
Matematika- Desetinná čísla - Násobení a dělení desetinných čísel číslem přirozeným
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit1-c,d,test unit1

J. Žižková -
• Unit 1 My life – present simple revision, ordinal numbers

R. Bittnerová -
Dates
Yes/No and Wh questions
DějepisPravěk
Lovci a sběrači
První zemědělci
ZeměpisGlóbus - zmenšený model Země uč. str. 23 - 26
Orientace na Zemi uč. str. 27 - 28
Přírodopis
FyzikaStavba látek, atomu

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M Z ČJ OV

ÚT

AJ ČJ D TV PČ (lichý) PČ (lichý)

ST

F Z INF ČJ M HV

ČT

D M TV VV VV AJ

ČJ M F AJ ČJ