Třída VI. B

Třídní učitelka: Johana Žižková

Aktuality:

  Fotogalerie 6. B

Týdenní plán od 19. do 23. 6.
Český jazykMluvnice
Přímá řeč
Grafické znázornění věty

Literatura
Divadlo a film

Sloh
Zamyšlení nad končícím školní rokem
Matematika- shrnutí učiva 6. ročníku
- ukončení klasifikace
Anglický jazykK. Puchmertlová -
Unit 5 + test Revision (U3+U4)
- CB 52 – 55 - superlatives
- AB 46, 47

J. Hronek -
Učebnice Project 2, Unit 4, ve čt. 22.6 závěrečné zkoušení

J. Žižková -
Unit 4, vocabulary - cooking, recipes, slovní zásoba vaření, recepty, testík slovíčka, členy a/an, the, použití some
DějepisKultura ve starověkém Řecku
Řím - přírodní podmínky (uč. str. 99 a 100)
ZeměpisPřírodní krajiny
PřírodopisMotýli
FyzikaČas, jednotky času

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ Z ČJ M D AJ

ÚT

TV M F

ST

ČJ ČJ AJ Z M

ČT

VV VV TV INF ČJ AJ

OV M F HV D