Třída VI. B

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

Aktuality:

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykJV Podstatná jména uč 11-16 (dú 15/2a), ps 10-11
online procvičování + kód dole v ps Škola s nadhledem
KSV Vyplňování jednoduchých tiskopisů uč 108-109, ps 55 (dú ps 55/1)
LV Den české státnosti Video
Matematikanové učivo- Dělitelnost- učeb. str.131- 145, PS str. 23-26
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/A- My daily life
Anglický jazyk - J. HronekProject 2, Introduction, str. 4-6
DějepisPeriodizace dějin
Dělení pravěku, vývoj člověka
ZeměpisTvar a rozměry Země - uč. 23
Globus - uč. str. 24-26