Třída VI. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

Aktuality:

 

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

Týdenní plán od 19. do 23. 3.
Český jazykJ - Slovesa - opakování
KSV - Dopis - procvičování
LV - Lyrika, recitace básně
Matematika19.3. – 23.3.:
Desetinná čísla – opakování
26.3. – 30.3.:
Shodná zobrazení a dělitelnost – opakování
2.4. – 6.4.:
Čtvrtletní písemka
Anglický jazykB. Hlásková -
Stone soup
Mut goes shopping

N. Pavlišová -
Unit4-B,C

J. Žižková -
test 3. lekce, 4. lekce
DějepisMykény, Homérské období (uč. 75 - 78) Antické Řecko (uč. 79, 80)
ZeměpisOpakování mapa, Stavba Země
Přírodopisčlenovci
FyzikaVýpočet hustoty a hmotnosti

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

HV D M ČJ AJ

ÚT

INF TV M ČJ

ST

D Z ČJ AJ F

ČT

TV VV VV ČJ AJ M

ČJ Z F OV M