Třída VI. C

Třídní učitel: František Pekarovics

Aktuality: 

Týdenní plán od 26. do 30. 9.
MatematikaNásobení a dělení přirozených čísel - oddíl 1.2
(dokončení z minulého týdne)
Římské číslice
Zlomky - oddíl 1.3, str. 24
DějepisPeriodizace dějin