Třída VI. C

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality: 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

v odkazu uvedeném níže najdete seznam pracovních sešitů, které budou žáci potřebovat ve školním roce 2020/2021. Na rozdíl od předchozích let nebude letos z provozních důvodů zajišťovat nákup škola. Na základě podnětů z řad rodičů zveřejňujeme tento seznam s dostatečným předstihem před začátkem školního roku.

Seznam pracovních sešitů pro školní rok 2020/2021

Týdenní plán od 21. do 25. 9.
Český jazykJV Podstatná jména konkrétní a abstraktní; pomnožná, hromadná a látková
KSV Oznámení
LV Legenda o Václavovi (v pá 2/10 přinést přečtenou knihu)
MatematikaZlomky, smíšená čísla, převody
Obvod a obsah rovinných obrazců
Učebnice str. 27 - 29, 37 - 39
Anglický jazykH. Pálenská -
Unit část AB

D. Lodinová -
ordinal numbers, dates and months
Dějepis1. Časová osa,
učebnice str. 15 - 18
2. Periodizace dějin,
učebnice str. 18 - 20
ZeměpisÚvod do zeměpisu
Vesmír - učebnice strana 5 - 10
Občanská výchovaKalendář