Třída VI. C

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality: 

Rozvrh výuky od 17. 5.

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka

 

 

Vyučující Předmět Kód kurzu
M. Haluzová Český jazyk bbrhfla
J. Scheinostová Matematika lm5nvnd
D. Lodinová Anglický jazyk jzisawz
H. Pálenská Anglický jazyk yzqvkko
A. Kejharová Dějepis jiqoagc
 G. Matušíková Zeměpis d2rcxqg
 P. Lavička Fyzika ozpwodc
M. Radová Přírodopis 4kzoigu
P. Šlechta Informatika yapomqf
S. Kůrka Hudební výchova r52r7lt
Š. Kořínková Občanská výchova ppqm3w5
J. Horová Tělesná výchova m2jfjvd
Š. Kořínková Tělesná výchova ynkvfsb
J. Hronek Praktické činnosti – chl. j4lysi5
Š. Kořínková Praktické činnosti – dív. rpuqn2q
Z. Tomková Výtvarná výchova ba5bcqe