Třída VI. C

Třída VI. C

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality: 

Týdenní plán od 18. do 22. 10. Kódy Google Classroom
Český jazykJV Stupňování a skloňování uč 36-40 (dú 37/7), ps 21-22
online procvičování + kód dole v ps Škola s nadhledem
KSV SMS zpráva uč 114 (dú 114 Hledání souvislostí)
LV 28. říjen
4mp77uy
MatematikaOpakování dělitelnosti, Nejmenší společný násobek a Největší společný dělitel
Opakování početních operací - PS str. 7- 8, 10-11, 15-17
xcnefyx
Anglický jazyk - H. Pálenskápřítomný čas prostý otázky a zápory, frekvenční příslovce
Anglický jazyk - H. MartinůUčebnice Project 1, Unit 1 My life
Grammar and vocabulary:present simple - do/does, don´t/doesn ´t
Učebnice strany 12 - 14
DějepisZemědělci v době kamenné, uč. 27 - 30
Zpracovatelé kovů, uč. 32 - 34
ZeměpisPohyby Země, Časová pásma
PřírodopisVývoj života na Zemi
Informatikagxuunyk