Třída VI. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Konzultace P. Majerová

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykJV - slovesa (podmiňovací způsob, slovesný čas)
LV - fantastická literatura (Jules Verne)
KSV - mluvený projev
MatematikaOsa úhlu, učebnice sr. 104, 105
Souhlasný úhel, střídavý úhel
učebnice str. 108, 109


Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

D. Lodinová -
Unit 3/BC regular/irregular verbs, past simple
DějepisPersie, Palestina, uč. str. 56 - 58
PřírodopisSinice, řasy, houby
ZeměpisMapy
FyzikaStavba látek, molekuly, atom
InformatikaOS Windows - základní úkony, nabídka Start, průzkumník

Rozvrh hodin