Třída VI. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VI. D – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
05_mluvnice_6D_PoPř4 05_mluvnice_6BD_prez.PoPř_opak.
05_mluvnice_6BD_cvičení_PoPřOpak.
24. 4.
05_literatura+sloh_6D
06_mluvnice_6D_Pk 06_mluvnice_6BD_Pk
06_mluvnice_6BD_Pk1_cvič.
1. 5.
07_literatura_6BD_DeníkDuben 7. 5.
08_mluvnice_6D_Pk(H,R,N) 08_mluvnice_6BD_Pk(H,R,N)_cvič. 15. 5.
09_mluvnice_6D_předmět 09_mluvnice_6BD_prez._předmět 22. 5.
10_mluvnice_6D_předmět.procvič. 29. 5.
11_mluvnice_6D_opak.vět.členy 10_mluvnice_předmětProcvič._řešení
11_mluvnice_opak.PO,PŘ,PK,PT_cvič.
11_mluvnice_opak.PO,PŘ,PK,PT_řešení
5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavla.majerova@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc05(6ABD)-Unit5BC-revision of adjectives   24. 4.
doc06(6ABD)-Unit5D, nepravidelné stupňování přídavných jmen a vazba as..as. 30. 4.
doc07(6ABD)-The USA 7. 5.
doc08(6ABD)-R&R kvíz 15. 5.
doc09(6ABD)-Unit5-revision 22. 5.
doc10(6ABD)-Unit 6A-Tv programmes, Going to 29. 5.
doc11(6ABD)-Unit 6a quizizz 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – D. Lodinová
05_6ABDE_Mickey and Millie go camping 1) 05_6.ABDE_U5B_řešení
2) 05_6ABDE_U5C_Řešení
3) 05_6.ABDE_Pracovní list_stupňování
27. 4.
06_6ABDE_ Stupňování, vazba AS…AS 06_6ABDE_ U5D_řešení 30. 4.
07_6ABDE_Unit 5 revision,The USA 7. 5.
08_6.ABDE_Reading, magazine RR 15. 5.
09_6.ABDE_vocabulary revision Unit 4,5 22. 5.
10_6.ABDE_ Unit 6A, song Dancing in the Street – kopie 29. 5.
11_6.ABDE_Adjectives, Adverbs 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc https://www.youtube.com/watch?v=bqa5-HYY06o Kids´day
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE a song

Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
07 Trojúhelník – souhrnné opakování (VI. A, D, E) 24. 4.
08 Krychle, kvádr objem (VI. A, D, E) 08 Pracovní list 30. 4.
09 Krychle, kvádr povrch (VI. A, D, E) 7. 5.
10 Krychle, kvádr úhlopříčka, obraz (VI. A, D, E) 15. 5.
11 Krychle, kvádr – pravoúhlé promítání (VI. A, D, E) 22. 5.
12 Další jednotky objemu (VI. A, D, E) 29. 5.
13 Opakování – znaky dělitelnosti (VI. A, D, E) 13 Test – znaky dělitelnosti pdf
13 Test – znaky dělitelnosti excel
5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: tomas.fanta@zssuchdol.cz
Dějepis
05_6.tř.Řecko-závěr a Řím-začátek 24. 4.
06_6ABDE Římané 30. 4.
07_6.ABDE-Julius Caesar 7. 5.
08_6.ABDE-Vznešený 17. 5.
09_6.ABDE-Počátky křesťanství 22. 5.
10_6.ABDE-Nic netrvá věčně (1) 29. 5.
11_6.ABDE,Kultura a věda ve star. Římě 7. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Zeměpis
06_Z_Hydrosfera-uvod-voda_a_civilizace_6.D 24. 4.
07_Z_Hydrosféra-oceánská voda_6.D 30. 4.
08_Z_Hydrosféra-pevninská_voda_6.D 7. 5.
09_Z_Hydrosféra-pohyb_vody_na_Zemi_6.D 15. 5.
10_Z_Pedosféra_6.D 22. 5.
11_Z_Přírodní krajiny_6.D 29. 5.
12_Z_Přírodní krajiny_II_6.D 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Přírodopis
05_Korýši 24. 4.
06_Šestinozí, hmyz 30. 4.
07_Příklady hmyzu 7. 5.
08_Půda a žížaly 15. 5.
09_Bezobratlí v lese 22. 5.
10_Louka, pastvina a step 29. 5.
11_Najdi svého mravkolva 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika
05_F 6. 20.4. – 24.4.  Pokyny k odevzdávání úkolů 24. 4.
06_F 6. 27.4. – 30.4. 30. 4.
07_F 6. 4.5. – 7.5. 7. 5.
08_F 6. 11.5. – 15.5. 15. 5.
09_F 6. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 6. 23.5. – 29.5. 29. 5.
11_F 6. 1.6. – 5.6. 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
06-07_6 ABDE_Praha hlavní město ČR 06-07_6ABDE_ Pracovní list_Praha 10. 5.
O8 – 09_6.ABDE_Pražský hrad O8-09_6ABDE_ Pražský hrad pracovní list 24. 5.
10_6.ABDE_Procházka Prahou
11-12(6,7)_Mezinárodní den dětí 11-12(6,7)_Moje práva a povinnost_pracovní list 12. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.