Třída VI. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazyk
Matematika
Anglický jazykN. Pavlišová -
Introduction

D. Lodinová -
Introduction - opakování - to be, can, have got
otázky Where, What, When, How many?
Unit 1 - řadové číslovky
DějepisČas, časová osa uč. str. 14 - 20
Vývoj Země, vývoj člověka (práce s atlasem)
PřírodopisSféry Země, živá a neživá příroda, fotosyntéza
ZeměpisSluneční soustava
Fyzika

Rozvrh hodin