Třída VI. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VI. D – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
07_literatura_6BD_DeníkDuben 7. 5.
08_mluvnice_6D_Pk(H,R,N) 08_mluvnice_6BD_Pk(H,R,N)_cvič. 15. 5.
09_mluvnice_6D_předmět 09_mluvnice_6BD_prez._předmět 22. 5.
10_mluvnice_6D_předmět.procvič. 29. 5.
11_mluvnice_6D_opak.vět.členy 10_mluvnice_předmětProcvič._řešení
11_mluvnice_opak.PO,PŘ,PK,PT_cvič.
11_mluvnice_opak.PO,PŘ,PK,PT_řešení
5. 6.
12_mluvnice_6BD_PU 12_mluvnice_6BD_Pu_vysvětlení 12. 6.
13_mluvnice_6BD_Větné členy opak. 13_mluvnice_6BD_tabulkaOpak. 19. 6.
14_6BD_poděkování
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavla.majerova@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc07(6ABD)-The USA 7. 5.
doc08(6ABD)-R&R kvíz 15. 5.
doc09(6ABD)-Unit5-revision 22. 5.
doc10(6ABD)-Unit 6A-Tv programmes, Going to 29. 5.
doc11(6ABD)-Unit 6a quizizz 5. 6.
doc12(6ABD)-Unit 6B-adverbs 12. 6.
doc13(6ABD)-Unit 6B-revision of adverbs 19. 6.
The End
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – D. Lodinová
07_6ABDE_Unit 5 revision,The USA 7. 5.
08_6.ABDE_Reading, magazine RR 15. 5.
09_6.ABDE_vocabulary revision Unit 4,5 22. 5.
10_6.ABDE_ Unit 6A, song Dancing in the Street – kopie 29. 5.
11_6.ABDE_Adjectives, Adverbs 5. 6.
12_6.ABDE_Have to 12. 6.
13_6.ABDE_Making suggestions 19. 6.
14_6.ABDE_ The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc https://www.youtube.com/watch?v=y6OgF5tei0c
https://www.youtube.com/watch?v=lz0IT4Uk2xQ
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
09 Krychle, kvádr povrch (VI. A, D, E) 7. 5.
10 Krychle, kvádr úhlopříčka, obraz (VI. A, D, E) 15. 5.
11 Krychle, kvádr – pravoúhlé promítání (VI. A, D, E) 22. 5.
12 Další jednotky objemu (VI. A, D, E) 29. 5.
13 Opakování – znaky dělitelnosti (VI. A, D, E) 13 Test – znaky dělitelnosti pdf
13 Test – znaky dělitelnosti excel
5. 6.
14 Opakování – nejmenší společný násobek (VI. A, D, E) 12. 6.
15 Opakování – největší společný dělitel (VI. A, D, E) 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: tomas.fanta@zssuchdol.cz
Dějepis
07_6.ABDE-Julius Caesar 7. 5.
08_6.ABDE-Vznešený 17. 5.
09_6.ABDE-Počátky křesťanství 22. 5.
10_6.ABDE-Nic netrvá věčně (1) 29. 5.
11_6.ABDE,Kultura a věda ve star. Římě 7. 6.
12_6.ABDE.Indie 14. 6.
13_6.ABDE-Čína 21. 6.
14_Milí žáci 6. ročníku
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Zeměpis
08_Z_Hydrosféra-pevninská_voda_6.D 7. 5.
09_Z_Hydrosféra-pohyb_vody_na_Zemi_6.D 15. 5.
10_Z_Pedosféra_6.D 22. 5.
11_Z_Přírodní krajiny_6.D 29. 5.
12_Z_Přírodní krajiny_II_6.D 5. 6.
13_Z_Život_v_oceánech_6.D 12. 6.
14_Z_Opakování_6.ročníku_6.D 12. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Přírodopis
07_Příklady hmyzu 7. 5.
08_Půda a žížaly 15. 5.
09_Bezobratlí v lese 22. 5.
10_Louka, pastvina a step 29. 5.
11_Najdi svého mravkolva 5. 6.
12_Pole, sady a zahrady 12. 6.
13_Parky, městská zeleň 19. 6.
14_Pozoruj chování mravenců
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika
08_F 6. 11.5. – 15.5. 15. 5.
09_F 6. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 6. 23.5. – 29.5. 29. 5.
11_F 6. 1.6. – 5.6. 5. 6.
12_F 6. 8.6. – 12.6. 12. 6.
13_F 6. 15.6. – 19.6. 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
06-07_6 ABDE_Praha hlavní město ČR 06-07_6ABDE_ Pracovní list_Praha 10. 5.
O8 – 09_6.ABDE_Pražský hrad O8-09_6ABDE_ Pražský hrad pracovní list 24. 5.
10_6.ABDE_Procházka Prahou
11-12(6,7)_Mezinárodní den dětí 11-12(6,7)_Moje práva a povinnost_pracovní list 12. 6.
13,14_6,7 třídy_Trumfy pro Suchdol Do konce šk. roku
14_6,7_Závěr
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Dopis na závěr roku 
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.