Třída VI. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Týdenní plán od 10. do 14. 2.
Český jazykJV - slovesa (podmiňovací způsob, slovesný čas)
LV - fantastická literatura (Jules Verne)
KSV - mluvený projev
MatematikaOsová souměrnost, shodné útvary, vzor, obraz
učebnice str. 113 - 125Anglický jazykN. Pavlišová -
Test U3, U4-a,b

D. Lodinová -
příprava na test Unit 3, test Unit 3, Unit 4/A
DějepisStarověké Řecko - Kréta
PřírodopisLišejníky, prvoci
ZeměpisPráce s atlasem
FyzikaStavba látek, molekuly, atom
InformatikaTest - vytvoření složky, ukládání, přejmenování, kopírování souboru do složky, práce s Průzkumníkem
Excel - základní funkce


Rozvrh hodin