Třída VI. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Konzultace P. Majerová

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykJV - skloňování přídavných jmen, zájmena
LV - motiv, protiklad, mytologie, metafora
KSV - dopis osobní a úřední
Matematika- obsah, povrch - výpočty, jednotky
desetinná čísla - násobení a dělení přirozeným číslem, učebnice str. 51, 52
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit2-a,b

D. Lodinová -
oprava testu Unit 1, Unit 2/A - čas přítomný průběhový
časopis R+R Australia
DějepisZpracovatelé kovů
PřírodopisRozmanitost života na Zemi, základní projevy živých organismů
ZeměpisUrčování zeměpisné polohy
FyzikaStavba látek, molekuly, atom
Informatika- základní práce s textovým a tabulkovým editorem

Rozvrh hodin