Třída VI. D

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 26. do 30. 9.
Český jazyk- Podstatná jména – mluvnické kategorie
- Slovní druhy
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Literární druhy a žánry
Sloh:
- Vypravování – psaní osnovy, přímá řeč
Matematika- Rovinné útvary a tělesa
- Desetinná čísla – porovnávání, zaokrouhlování
- Desetinná čísla – sčítání a odčítání
- Procvičování
- Opakování
DějepisPeriodizace dějin
Přírodopisopakování Sféry Země, Organické a anorganické látky, Fotosyntéza (uč str 8-11)
pátek - test (uč str 6-11)
ZeměpisOrientace na Zemi - učebnice str. 27 -28
Zeměpisná síť - učebnice str. 29-33
- pracovní sešit str. 7,8