Třída VI. E

Třída VI. E

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality: 

PO 3/2 třídnická hodina.

Žákovský parlament    http://www.zssuchdol.cz/zakovsky-parlament/

PÁ 7/12  Život bez závislosti 1.+2. h

 

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazykJV: Grafické znázornění věty jednoduché. Online procvičování
LV: Putování světem za zvířaty. 6/3 čtenářská karta
KSV: Popis pracovního postupu
MatematikaShodné útvary - otočení
Osová souměrnost
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
unit 4 food poč. a nepoč. podstatná jména, some, any, a,an,the

D. Lodinová -
příprava na test Unit 3, test Unit 3, Unit 4/A
DějepisStarověké Řecko - Kréta
PřírodopisLišejníky, prvoci
ZeměpisPráce s atlasem
FyzikaStavba látek, molekuly, atom
InformatikaTest - vytvoření složky, ukládání, přejmenování, kopírování souboru do složky, práce s Průzkumníkem
Excel - základní funkce

Rozvrh hodin