Třída VI. E

Třída VI. E

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality: 

PO 11/11 15-18h konzultace

ÚT 12/11 18h Sametový koncert

PO 18/11 8-13:30h ND „Plukovník Švec“

Konzultace M. Haluzová

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykJV: Zájmena. ČT 14/11 čtvrtletní práce
LV: Sci-fi
KSV: Dopis osobní
Matematika- obsah, povrch - výpočty, jednotky
desetinná čísla - násobení a dělení přirozeným číslem, učebnice str. 51, 52
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit1-a,b

H. Pálenská -
přítomný čas průběhový-otázky a zápory, popis obrázků

D. Lodinová -
oprava testu Unit 1, Unit 2/A - čas přítomný průběhový
časopis R+R Australia
DějepisZpracovatelé kovů
PřírodopisRozmanitost života na Zemi, základní projevy živých organismů
ZeměpisUrčování zeměpisné polohy
FyzikaStavba látek, molekuly, atom
Informatika- základní práce s textovým a tabulkovým editorem

Rozvrh hodin