Třída VI. E

Třída VI. E

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality: 

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VI. E – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
06 čj spojoovací výrazy 6.A E  PS 43/1 1. část, PS 43/1 2. část
PS 44/5 1. část, PS 44/5 2. část
PS 46/3 1. část, PS 46/3 2. část
24. 4.
06_čj_čarodějnice_6.A,E 06_řešení 30. 4.
07_čj_Den_matek_6.A,E 50-test, 92-7 7. 5.
08_čj_spisovná_výslovnost_6.A,E 51-1,2,3 ; 94-5 15. 5.
09_čj_myšlenková_mapa_6. A,E myšlenková-mapa 22. 5.
10_čj_slovní_přízvuk_6.A,E 97-9 29. 5.
11_čj_MDD_6.A,E 60-2 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: michaela.haluzova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
05(6AB,E) Opakování stupňování   24. 4.
06(6AB,E) As…as 30. 4.
07(6AB,E) Weather 7. 5.
08(6AB,E) Skills 15. 5.
09(6AB,E) Revision 5 22. 5.
10(6AB,E) Going to 29. 5.
11(6AB,E)Vazba going to 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – D. Lodinová
05_6ABDE_Mickey and Millie go camping 1) 05_6.ABDE_U5B_řešení
2) 05_6ABDE_U5C_Řešení
3) 05_6.ABDE_Pracovní list_stupňování
27. 4.
06_6ABDE_ Stupňování, vazba AS…AS 06_6ABDE_ U5D_řešení 30. 4.
07_6ABDE_Unit 5 revision,The USA 7. 5.
08_6.ABDE_Reading, magazine RR 15. 5.
09_6.ABDE_vocabulary revision Unit 4,5 22. 5.
10_6.ABDE_ Unit 6A, song Dancing in the Street – kopie 29. 5.
11_6.ABDE_Adjectives, Adverbs 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc https://www.youtube.com/watch?v=bqa5-HYY06o Kids´day
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE a song

Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
07 Trojúhelník – souhrnné opakování 24. 4.
08 Krychle, kvádr objem (VI. A, D, E) 08 Pracovní list 30. 4.
09 Krychle, kvádr povrch (VI. A, D, E) 7. 5.
10 Krychle, kvádr úhlopříčka, obraz (VI. A, D, E) 15. 5.
11 Krychle, kvádr – pravoúhlé promítání (VI. A, D, E) 22. 5.
12 Další jednotky objemu (VI. A, D, E) 29. 5.
13 Opakování – znaky dělitelnosti (VI. A, D, E) 13 Test – znaky dělitelnosti pdf
13 Test – znaky dělitelnosti excel
5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: tomas.fanta@zssuchdol.cz
Dějepis
05_6.tř.Řecko-závěr a Řím-začátek 24. 4.
06_6ABDE Římané 30. 4.
07_6.ABDE-Julius Caesar 7. 5.
08_6.ABDE-Vznešený 17. 5.
09_6.ABDE-Počátky křesťanství 22. 5.
10_6.ABDE-Nic netrvá věčně (1) 29. 5.
11_6.ABDE,Kultura a věda ve star. Římě 7. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Zeměpis
06_Z_Hydrosfera-uvod-voda_a_civilizace_6.E 24. 4.
07_Z_Hydrosféra-oceánská voda_6.E 30. 4.
08_Z_Hydrosféra-pevninská_voda_6.E 7. 5.
09_Z_Hydrosféra-pohyb_vody_na_Zemi_6.E 15. 5.
10_Z_Pedosféra_6.E 22. 5.
11_Z_Přírodní krajiny_6.E 29. 5.
12_Z_Přírodní krajiny_II_6.E 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Přírodopis
05_Korýši 24. 4.
06_Šestinozí, hmyz 30. 4.
07_Příklady hmyzu 7. 5.
08_Půda a žížaly 15. 5.
09_Bezobratlí v lese 22. 5.
10_Louka, pastvina a step 29. 5.
11_Najdi svého mravkolva 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika
05_F 6. 20.4. – 24.4.  Pokyny k odevzdávání úkolů 24. 4.
06_F 6. 27.4. – 30.4. 30. 4.
07_F 6. 4.5. – 7.5. 7. 5.
08_F 6. 11.5. – 15.5. 15. 5.
09_F 6. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 6. 23.5. – 29.5. 29. 5.
11_F 6. 1.6. – 5.6. 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
06-07_6 ABDE_Praha hlavní město ČR 06-07_6ABDE_ Pracovní list_Praha 10. 5.
O8 – 09_6.ABDE_Pražský hrad O8-09_6ABDE_ Pražský hrad pracovní list 24. 5.
10_6.ABDE_Procházka Prahou
11-12(6,7)_Mezinárodní den dětí 11-12(6,7)_Moje práva a povinnost_pracovní list 12. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.