Třída VII. A

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

 

Aktuality: 


Týdenní plán od 10. do 14. 6.
Český jazykJ - Příslovečná určení
KSV - Opakování učiva
LV - Klasicismus, osvícenství
MatematikaPondělí - Procenta - opakování, Čtvrtek - Procenta - test
zbylé dny - čtyřúhelníky (vzorce pro obsah)
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit6-a,b

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 6, What´s up?

J. Žižková -
• Unit 4 Cities, 4A London, 4B Sweet Sue – definite and indefinite articles
Německý jazykJ. Žižková -
• Lektion 1.3 – Sprache und Zahlen, jazyky a číslovky

P. Vinš -
a) V pátek 14.6. si napíšeme PRVNÍ pokus ZÁVĚREČNÉHO TESTU, který bude obsahovat: 1) pravidla německé výslovnosti 2) časování pravidelných sloves v přít. čase 3) časování sloves: sein, haben, mögen, sprechen 4) číslovky 0 – 999.999 5) W-otázky: wer, was, wie, atd. + seznamovací otázky a odpovědi 6) slovosled 7) rod a člen podst. jmen 8) koncovky množného čísla podst. jmen 9) dny 10) časové předložky: am, um, von – bis 11) neurčitý podmět: man 12) pády podst. jmen 13) skloňování tázacího zájmena WER ve 4. pádech 14) nejdůležitější evropské země a jejich hlavní města. (konkrétní slovní zásobu probereme ve středu 12.6.)
b) Jak v pracovním sešitě, tak učebnici budeme dokončovat lekci 2-2.
c) V případě jakýchkoliv nejasností jsem vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.


DějepisČeské země po husitských válkách
Přírodopishvězdnicovité
ZeměpisRegiony Asie
FyzikaAtmosférický tlak

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

VV VV Z M AJ UVČ (lichý)

ÚT

AJ (B) TV ČJ M F D PČ (sudý)

ST

OV NJ (A, C)

AJ (B)

ČJ Z AJ (A, C)

NJ (B)

ČT

M RV ČJ D TV HV

NJ (A, C) ČJ AJ (A, C)

NJ (B)

M F