Třída VII. A

Třídní učitelka: Monika Radová

 

Aktuality: 


Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazykJ - Mluvnické kategorie sloves - procvičování
KSV - Vypravování - procvičování
LV - Epos o Gilgamešovi, recitace básně
Matematika16.-20.10. Porovnávání zlomků
Sčítání a odčítání zlomků
23.-27.10. Sčítání a odčítání zlomků
V úterý 24.10. test na zlomky
Učebnice str. 51-62
Anglický jazykB. Hlásková -
Sweet Sue and Smart Alec
Past simple, present simple
Unit 1, My life

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 1, My life

N. Pavlišová -
Unit1-C,D- My family,Kids
Německý jazykLekce 1.1 Wer bist du? Kdo jsi? - učíme se pozdravit, rozloučit, představit se
DějepisByzanc
Arabská říše
PřírodopisObojživelníci a plazi
ZeměpisOpakování přírodních podmínek Ameriky
Obyvatelstvo Ameriky
FyzikaPohyb, rychlost

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

NJ (C) NJ (A)

AJ (B, C)

ČJ HV M AJ (A)

NJ (B)

ÚT

AJ (B) VV

 

VV TV M UVČ

ST

D F Z RV ČJ AJ (A,C)

NJ (B)

ČT

AJ (A,B)

NJ (C)

TV D M ČJ MV/SH/AjK

M ČJ OV F Z Z NJ (A)

AJ (C)