Třída VII. A

Třídní učitel: Jiří Hronek

 

Aktuality: 

Rozvrh distanční výuky

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, přičemž nebude realizována výuka výchov a volitelných předmětů. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (osobně ve škole), tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování i při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti e-mailem třídnímu učiteli. K výuce bude využita platforma Google Classroom. Žáci by se měli věnovat těm předmětům, které by daný den byly vyučovány podle rozvrhu. Pro lepší přehlednost uvádíme modifikovaný rozvrh s přehledem hodin, které připadají na ten který den v týdnu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výuku asynchronní, mohou žáci pracovat individuálně a tempo si volit sami.

Den Předměty
PONDĚLÍ Př, M, Aj, F, Čj
ÚTERÝ Z, Nj, Aj
STŘEDA M, D, Čj, F
ČTVRTEK M, Př, Nj/Aj, Čj
PÁTEK Aj/Nj, D, Čj, Z, M

Online hodiny

Od čtvrtka 15. 10. budou probíhat online hodiny z vybraných předmětů. Hodiny budou probíhat v prostředí Google Classroom prostřednictvím nástroje Meet. Termíny těchto online hodin najdete v tabulce níže.

Předmět Den a začátek hodiny
Český jazyk ST 11:00, PÁ 10:00
Matematika PO 9:00, ST 9:00
Anglický jazyk PO 10:00 (všechny tři skupiny A, B, C ve stejný čas)
Německý jazyk ÚT 11:00 (skupiny B, C), ČT 11:00 (skupina A)
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
Parasková Český jazyk ahcv3mw
T. Fanta Matematika lszps7u
N. Pavlišová (skupina A) Anglický jazyk hruzydf
D. Lodinová (skupina B) Anglický jazyk 2wpfwfa
H. Pálenská (skupina C) Anglický jazyk u5w47qo
H. Martinů Německý jazyk v2exgd2
P. Vinš Německý jazyk locop2f
P. Mácha Dějepis whkms7w
G. Matušíková Zeměpis zb453nc
 J. Hronek Fyzika gbepd6v
M. Radová Přírodopis mx5lmtw
 S. Kůrka Hudební výchova hpey427