Třída VII. A

Třídní učitelka: Monika Radová

 

Aktuality: 


Týdenní plán od 11. do 15. 12.
Český jazykJ - Význam slova
KSV - Popis pracovního postupu
LV - Bajky, recitace básně
Matematika11.12. – 15.12.: Násobení a dělení celých čísel (učebnice strana 131 – 136).
18.12. – 22.12.: Celá čísla – opakování.
Anglický jazykB. Hlásková -
Projekt A Fictional Family (viz uč. s. 19/3) – odevzdat do 18.12.
Journey into space
will for future, will for decisions, going to
Detective of the year

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 2, The future

N. Pavlišová -
Unit2-D, Culture, Test Unit2
Německý jazykLekce 1.1 Časování sloves wohnen, kommen, sein
DějepisPřemyslovci v 10. a 11. století
Přírodopisdravci
ZeměpisStřední Amerika, Jižní Amerika
FyzikaPáka, kladky

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

NJ (C) NJ (A)

AJ (B, C)

ČJ HV M AJ (A)

NJ (B)

ÚT

AJ (B) VV

 

VV TV M UVČ

ST

D F Z RV ČJ AJ (A,C)

NJ (B)

ČT

AJ (A,B)

NJ (C)

TV D M ČJ MV/SH/AjK

M ČJ OV F Z Z NJ (A)

AJ (C)