Třída VII. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

 

Aktuality: 

Ve čtvrtek 22. 6. se během výuky předmětu Mediální výchova bude konat exkurze do Rádia Applaus ( ul. Ke Kladivům, Praha 6 – Suchdol). Vstupné zdarma; kapesné dle uvážení (možnost koupit si nápoj v přilehlé kavárně). Konec akce cca v 15.35 hod. Kdo se nebude vracet zpět do školy a odejde domů přímo z místa konání exkurze, přinese tuto informaci písemně potvrzenou od rodičů.

Týdenní plán od 19. do 23. 6.
Český jazykJ - Pololetní opakovací práce
KSV - Stylizační cvičení
LV - Opakování učiva
Matematika- lichoběžníky – konstrukce, obsah, obvod
- závěreční shrnutí učiva
- ukončení klasifikace
Anglický jazykB. Hlásková -
Test P 3/U 5
Andy the Android
Present Perfect

J. Hronek -
Učebnice Project 2, Unit 6, ve čt. 22.6 závěrečné zkoušení
Německý jazykJ. Žižková -
6. lekce Schule (škola), časování slovesa haben

M. Haluzová -
L 6B Spaghettibrücke
DějepisRudolf II.
České stavovské povstání
PřírodopisLéčivé rostliny
Cizokrajné rostliny
ZeměpisAustrálie
FyzikaTlak

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

NJ/AJ ČJ F Z M AJ/NJ

ÚT

VV VV TV ČJ PČ/ - PČ/ - AJK/SH

ST

NJ/AJ D AJ/NJ M ČJ

ČT

TV M AJ/AJ RV F Z MV/DV

D ČJ OV M HV