Třída VII. A

Třídní učitel: František Pekarovics

 

Aktuality: 

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VII. A – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
07 7. A Přívlastek – rozvíjející větný člen 07a Přívlastek – 7. ročník  8. 5.
08 7. A Kvíz 15. 5.
09 Přívlastek – 7. ročník 09a Přívlastek – úkol  22. 5.
10 Předmět – rozvíjející větný člen – 7. ročník 29. 5.
11 Předmět – 7. ročník 5. 6.
12 Předmět – procvičování – 7. ročník 12a Předmět – úkol 12. 6.
13 Příslovečné určení – 7. ročník 19. 6.
14 Shrnutí a rozloučení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petra.paraskova@zssuchdol.cz
AJ – J. Hronek
07_Experiences 5C_results_7.ročník 7. 5.
08_Experiences_5C_environment_7.ročník 15. 5.
09_results_7.ročník 22. 5.
10_Experiences_7.ročník 29. 5.
11_Experiences_7.ročník 5. 6.
12_What´s up_7.ročník 12. 6.
13_What is up_7. ročník 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: jiri.hronek@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc07(7AB)-Unit 5-The kids 7. 5.
doc08(7AB)-R&R kvíz 15. 5.
doc09(7AB)-Unit5-revision 22. 5.
doc10(7AB)-Unit 6A-health 29. 5.
doc11(7AB)-Unit 6a quizizz 5. 6.
doc12(7AB)-Unit 6A-giving advice 12. 6.
doc13(7AB)-Unit 6B-Modal verbs 19. 6.
The End
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc https://www.youtube.com/watch?v=y6OgF5tei0c
https://www.youtube.com/watch?v=lz0IT4Uk2xQ
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
NJ – P. Vinš
06_Týdenní plány M.Alše od 4.5. do 8.5.20
10_Týdenní plány M.Alše od 25.5. do 29.5.20
7. třídy, nová gramatika, zájmeno SVŮJ a 4. pád přivlast. zájmen
11_Týdenní plány M.Alše od 1.6. do 5.6.20
7. Klassen (třídy), Arbeitsblatt (pracovní list) 1.6.20
12_Týdenní plány M.Alše od 8.6. do 12.6.20
7. Klassen (7. třídy) Arbeitsblatt (pracovní list) 8.6.20
13_Týdenní plány M.Alše od 15.6. do 19.6.20
NJ – H. Martinů
07 Reden (7. A) 7. 5.
08 die Farben (7. A) 15. 5.
09 Členy (7. A)-converted  Člen určitý a neurčitý 22. 5.
10 Členy II (7. A) 29. 5.
11 Členy III (7. A)  W_2-2 5. 6.
12 Ein, kein (7. A) 12. 6.
13 Essen und Trinken (7. A)-converted 19. 6.
14 Krásné prázdniny! (7. A)
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Matematika
07_M 7. 4.5. – 7.5. 7. 5.
08_M 7. 11.5. – 15.5. 15. 5.
09_M 7. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_M 7. 25.5. – 29.5. 29. 5.
11_M 7. 1.6. – 5.6. 5. 6.
12_M 7. 8.6. – 12.6. 12. 6.
13_M 7. 15.6. – 19.6. 19. 6.
Dějepis
07_7A_Objevné plavby 4 až 12_5 Objevné cesty
Středověké mapy
12. 5.
08_7A_Novověk 13 až 15_5 15. 5.
09_7A_Reformace 18 až 22_5 22. 5.
10_7A_Reformace v Anglii 25 až 29_5 Reformace – příklad spr. řešení 29. 5.
11_7A_Renesance 1 až 5_6 Renesance_souhrn
Renesance – kvíz
Objevné cesty – nástěnka
5. 6.
12_7A_Habsburkové 8 až 19_6 19. 6.
13_7AB_Dějepis 15 až 19_6 Sebehodnocení 19. 6.
14_7AB_konec roku
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petr.macha@zssuchdol.cz
Zeměpis
08_Z_Asie-vodstvo_7.A 7. 5.
09_Z_Asie-přírodní_krajiny_7.A 15. 5.
10_Z_Asie-obyvatelstvo,hospodářství_7.A 22. 5.
11_Z_JIhozápadní_Asie_7.A 29. 5.
11_Z_Kavkaz,_Jižní_Asie_7.A 5. 6.
13_Z_Jihovýchodní_Asie,_Východní_Asie_7.A 12. 6.
14_Z_Opakování_7.ročníku_7.A 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Přírodopis
08_Pří_Stavba_rostlin-Semena_a_plody_7.A 7. 5.
09_Pří_Nahosemenné rostliny_7.A 15. 5.
10_Pří_Poznávání_nahosemenných_rostlin_7.A 22. 5.
11_Pří_Poznávání_našich_listnatých_stromů_7.A 29. 5.
12_Pří_Vybrané_čeledi_našich_krytosemenných_rostlin_I_7.A 5. 6.
13_Pří_Vybrané_čeledi_našich_krytosemenných_rostlin_II_7.A 12. 6.
14_Pří_Opakování_7.ročníku_7.A 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Fyzika
07_F 7. 4,5. – 7,5. 7. 5.
08_F 7. 115. – 15.5. 15. 5.
09_F 7. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 7. 25.5. – 29.5. 29. 5.
11_F 7. 1.6. – 5.6. 5. 6.
12_F 7. 8.6. – 12.6. 12. 6.
13_F 7. 15.6. – 19.6. 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
06_7.AB_Státní moc 06_7AB_Státní moc ČR_příloha 4. 5.
07_7AB_STATNÍ MOC procvičení 07_7AB_STÁTNÍ MOC_ Pracovní list 10. 5.
08_7AB_kontrola učiva 16. 5.
09-10_7.AB_Vznik zákona 31. 5.
11-12(6,7)_Mezinárodní den dětí 11-12(6,7)_Moje práva a povinnost_pracovní list 12. 6.
13,14_6,7 třídy_Trumfy pro Suchdol Do konce šk. roku
14_6,7_Závěr
 Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
 Dopis na závěr roku
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Rodinná výchova
01 Rodinna vychova7-9 Moje rodina
Dopis na závěr roku