Třída VII. A

Třídní učitel: Jiří Hronek

 

Aktuality: 

Rozvrh výuky od 17. 5.

Volitelné předměty – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů
D. Peterová Přírodovědný seminář pa6ibly
P. Vinš Německá konverzace wqixb3i
P. Šlechta Sportovní hry j7bfdem
Z. Tomanková/ E. Vondrušková Vaření a stolování flwd447
D. Křesťanová Užité výtvarné činnosti xjmdbaj
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
Parasková Český jazyk ahcv3mw
J. Scheinostová Matematika lszps7u
H. Pálenská Anglický jazyk u5w47qo
P. Vinš Německý jazyk locop2f
P. Mácha Dějepis whkms7w
G. Matušíková Zeměpis zb453nc
 J. Hronek Fyzika gbepd6v
M. Radová Přírodopis mx5lmtw
 S. Kůrka Hudební výchova hpey427
D. Lodinová Občanská výchova wg266w3
G. Matušíková Tělesná výchova izugqnu
J. Hronek Praktické činnosti – chl. joyqxnc
D. Křesťanová Rodinná výchova d5zkhng
Z. Tomková Výtvarná výchova cjowygj
Z. Tomková Praktické činnosti – dív. b3l4lhx