Třída VII. A

Třídní učitel: Pavel Šlechta

Aktuality: 

Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kódy Google Classroom
Český jazykVětné členy – test, grafické znázornění řízenosti a závislosti, literatura baroka, klasicismu a osvícenství, shrnutí a opakování učiva, oprava 2.slohová práce - životopis známé osobnostizhokz4q
MatematikaOpakování - zlomky, racionální čísla, středová souměrnost a posunutí, shodnost trojúhelníků (výkladový sešit uschovat na příští rok), odevzdat doplněný PS geometrie ke kontrole)tzyh7wc
Anglický jazyk - H. Pálenskádokončení unit 6, souhrnné opakováníqxbkbpq
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit6/b,cnsndfb3
Anglický jazyk - J. HronekProject 3, Unit 6 Asydhp2s
Anglický jazyk - S. KůrkaI've just... (+ usage of present perfect)
Revision - Unit 5.
Test - Unit 5.
Project 3 Unit 5D - Classbook - pp. 62-63, Workbook - pp. 50-53
5o3u7hs
Německý jazyk - P. Vinš1. PODSTATNÉ JMÉNO se učte vždy se členem určitým DER/DIE/DAS!!!
2. Budeme procvičovat slovní zásobu a gramatiku LEKCE 2. 2 a zdvořilostní fráze.
3. Budeme procvičovat 4. pád podstatných jmen a podíváme se NOVĚ na 4. pád osobních zájmen. 4. Budu ústně zkoušet z probrané slovní zásoby LEKCE 2.2!
5. Začneme se zabývat slovní zásobou a gramatikou nové lekce 2. 3! 6. V tomto týdnu žákům nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu od 14:15.


av4zbz5 (sk. B)
j5zcfa2 (sk.C)
snz2hcf (sk. E)
Německý jazyk - H. MartinůLektion 2. 1
Učebnice strany 54 - 57
- Opakování: výslovnost, časování pravidelných sloves
Téma: Meine Schule - předměty, dny v týdnu, předložky um, am, von - bis, slovesa rechnen a reden
Pracovní sešit strany 48 - 50
ttdxws4
DějepisAlžbětinská doba, Dějiny českých zemí v raném novověkuftrnrjn
PřírodopisCizokrajné ekosystémy52udauc
ZeměpisAsie - regiony a státy Asie, uč. str. 18 - 41ath4wce
FyzikaPáka a kladky75vwlhs
Občanská výchovahk6zy6p
Rodinná výchovaubrch6q
Hudební výchoval5mim37
Výtvarná výchovamb7z472
Praktické činnosti3lhsjc3 (chl.)
m5wanc6 (dív.)
Tělesná výchovazlsl3f3 (dív. 1)
de7zfzn (dív. 2)
yakwlzw (chl. 1)
i5m7kwa (chl. 2)