Třída VII. A

Třídní učitel: František Pekarovics

 

Aktuality: 


Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykJ - 1. kontrolní diktát, rod činný a trpný
KSV - Popis předmětu
LV - Epos o Gilgamešovi, recitace básně
MatematikaZlomky - rozšiřování a krácení
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit2-b,c

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 1, My life, Unit test 1
Německý jazykP. Vinš -
1. Budeme se zabývat novou slovní zásobou lekce 1.2 na str. 34.
2. Budeme však procvičovat i slovní zásobu předchozí lekce na str. 24 a 25.
3. Budeme procvičovat časování sloves v množném čísle. (wir, ihr, sie…)
4. Opakujte si: číslovky, početní úkony, časování sloves pravidelných + haben a sein,
slovní zásobu, seznamovací otázky a výslovnost.
5. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
učebnice strany 14-18 (pozdravy, čísla do 12, základní pravidla výslovnosti)
DějepisVikingové
PřírodopisPlazi
ZeměpisSeverní Amerika
FyzikaPohyb a klid tělesa, rychlost

Rozvrh hodin