Třída VII. A

Třídní učitel: František Pekarovics

 

Aktuality: 


Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykJ - Ohebné slovní druhy
KSV - Vypravování
LV - Literární druhy a žánry, recitace básně
MatematikaZlomky - rozšiřování a krácení
Anglický jazykN. Pavlišová -
Introduction

H. Pálenská -
učebnice Introduction AB opakování přítomných časů
Německý jazykP. Vinš -
1. Povinný úkol: opsat tázací zájmena a probrané věty do slovníčků.
2. Dobrovolný úkol: vyhledat si pozdravy, které existují v němčině.
3. Čeká nás: otázky při seznamování a jejich následné nacvičování
v jednoduché konverzaci. (Jak se jmenuješ? / Kde bydlíš? atd.)
4. Opakujte si: výslovnost samohlásek, dvojhlásek a souhlásek.
5. V pátek 20.9. si napíšeme test na výslovnost německých samohlásek.
6. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.
DějepisOpakování učiva 6. ročníku
Stěhování národů
PřírodopisKruhoústí, Paryby
ZeměpisObyvatelstvo a sídla
FyzikaPohyb a klid tělesa, rychlost

Rozvrh hodin