Třída VII. A

Třídní učitel: Pavel Šlechta

Aktuality: 

Týdenní plán od 18. do 22. 10.Kódy Google Classroom
Český jazykNejstarší literární památky – Řecko a Řím, test – opakování přídavných jmen, osnova vypravování
MatematikaProcvičování početních operací s celými čísly a se závorkami- PS str. 24-25 + PL na Classroomtzyh7wc
Anglický jazyk - H. Pálenskáminulý čas slovesa to be, minulý čas prostý, nepravidelná slovesa - opakování, likes dislikes
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/D, Revision of U1
Anglický jazyk - J. HronekProject 3, lekce 1 – My life, str. 12+13
Anglický jazyk - S. KůrkaMaking questions in past simple.
Yes or no questions.
Wh- questions.
Project 3: 1B: Classbook pp.10-11; Workbook pp.6-7 - A surprise for Smart Alec.

Německý jazyk - P. Vinš1. Naši druhou vyučovací hodinu v týdnu si napíšeme desetiminutovku opět na seznamovací fráze a budu z nich zkoušet též ústně! (zůstalo z minulého týdne)
2. Budeme procvičovat časování sloves.
3. PODSTATNÁ JMÉNA v učebnici se učte vždy se členem DER/DIE/DAS!
4. Učte se postupně slovní zásobu lekce 1.1, další desetiminutovky se budou týkat právě jí.
5. Tento týden nabízím konzultace od úterý do čtvrtka po 14:15.

Německý jazyk - H. MartinůLektion 1.1
Učebnice strany 14 - 17
- Opakování: pozdravy, představení, čísla 0-12, odpovědi na otázku "Wie geht´s ?"
- základy výslovnosti
- osobní zájmena
- státy
Pracovní sešit strany 8 - 11
DějepisRytíři, prezentace: Sv. Jiří, Artuš, Roland -s. 11, PS - 2/2; 3/5
PřírodopisObratlovci
ZeměpisPřírodní poměry Ameriky (uč. str. 24 - 30)