Třída VII. B

Třídní učitelka: Hedvika Martinů

Aktuality: 

Týdenní plán od 18. do 22. 10.
Český jazykJV - Slovesa (podmiňovací způsob, rozkazy)
LV - Epos o Gilgamešovi
KSV - Vyprávění
Matematika4.10. - 8.10.
1.3. Dělitelnost - opakování
11.10. - 15.10.
1.3. Dělitelnost - opakování
2.1. Zlomky - opakování a doplnění
18.10. - 25.10.
2.2. Krácení zlomků
2.3. Rozšiřování zlomků
2.4. Rovnost zlomků
2.9. Společný jmenovatel zlomků

Anglický jazyk - H. Pálenskáintroduction
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/D, Revision of U1
Anglický jazyk - J. HronekProject 3, lekce 1 – My life, str. 12+13
Anglický jazyk - S. KůrkaMaking questions in past simple.
Yes or no questions.
Wh- questions.
Project 3: 1B: Classbook pp.10-11; Workbook pp.6-7 - A surprise for Smart Alec.
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 1/B,C - My family, minulý čas, nepravidelná slovesa
Německý jazyk - P. Vinš1. Naši druhou vyučovací hodinu v týdnu si napíšeme desetiminutovku opět na seznamovací fráze a budu z nich zkoušet též ústně! (zůstalo z minulého týdne)
2. Budeme procvičovat časování sloves.
3. PODSTATNÁ JMÉNA v učebnici se učte vždy se členem DER/DIE/DAS!
4. Učte se postupně slovní zásobu lekce 1.1, další desetiminutovky se budou týkat právě jí.
5. Tento týden nabízím konzultace od úterý do čtvrtka po 14:15.
Německý jazyk - H. MartinůLektion 1.1
Učebnice strany 14 - 17
- Opakování: pozdravy, představení, čísla 0-12, odpovědi na otázku "Wie geht´s ?"
- základy výslovnosti
- osobní zájmena
- státy
Pracovní sešit strany 8 - 11
DějepisPrezentace: Roland; duchovenstvo -s.12, PS 3/5,6
PřírodopisPlazi
ZeměpisAmerika - přírodní podmínky - členitost a povrch, podnebí
- učebnice str. 25-27
- pracovní sešit str. 19, 20
FyzikaPohyba a klid tělesa