Třída VII. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

 

Aktuality: 

VII. B – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk 01 Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent – 7. třída 01a Odkazy na cvičení – 7. třída
01b Cvičení – úkol – 7. třída – do 27. 3.
27. 3.
02 Věta jednočlenná, dvojčlenná, v. ekvivalent – 7. ročník 02a – úkol – 7. ročník – do 3. 4. 3. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petra.paraskova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská 01(7B)Kids   27. 3.
02(7B) Revision   3. 4.
 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová doc01(7AB)-Revision of Unit 4.   27. 3.
doc02(7AB)-Unit 5a-present perfect   3. 4.
   
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc (pro všechny skupiny) https://www.youtube.com/watch?v=S8XYAmT8iDU
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XUAnglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – www.bridge-online.cz
NJ – P. Vinš 01_Týdenní plány NJ od 23. do 27.03.20 Dotazník
Výklad
02_Týdenní plány M.Alše od 30.3. do 3.4.20
NJ – H. Martinů 01 die Woche (7. A) 27. 3.
02 Stundenplan (7. A)  3. 4.
Matematika VII.B-Utery_20200324_matematika   23. 3.
VII.B-Streda_20200325_matematika   25. 3.
VII.B-Ctvrtek_20200326_matematika   26. 3.
VII.B-Patek_20200327_matematika   27. 3.
VII.B-utery_20200331_matematika   31. 3.
VII.B-streda_20200401_matematika    1. 4.
VII.B-ctvrtek_20200402_matematika     2. 4.
VII.B-patek_20200403_matematika    3. 4.
 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: lenka.bilkova@zssuchdol.cz
Dějepis 01_Hustiství 7B   27. 3.
02_Husitské války 7B Husitské války – prezentace 3. 4.
 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petr.macha@zssuchdol.cz
Zeměpis 7B-03-23_Vodstvo-a-horstvo-procvicovani_Ekonomika-Afriky 
7B-03-26_Arabska-severni-Afrika-a-Sahel_–_populacni-a-ekonomicke-ukazatele
7B-03-30_Zemedelstvi-a-zeme-Guinejskeho-zalivu  3. 4.
Přírodopis 01_Pickles
01_Rostlina jara (7B)
5. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika 01 – F 7. 23.3. – 27.3.  Pokyny k odevzdávání úkolů 27. 3.
02_F 7. 30.3. – 3.4. 3. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova 01 Krizové stavy zadání(OV7) 01 Krizový stav text
01 Krizový stav otázky
01 Krizové stavy zpracování
31. 3.
02_7AB Současná nařízení, vláda ČR 02_(7AB)Aktuální nařízení_ PL
02_Názory spolužáků
5. 4.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
VV_Pohled_z_okna_do 12_4 12. 4.
Rodinná výchova 01 Rodinna vychova7-9 Moje rodina

Rozvrh hodin