Třída VII. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

 

Aktuality: 

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VII. B – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
07 7. B Přívlastek – rozvíjející větný člen 07a Přívlastek – 7. ročník 8. 5.
08 7. B Kvíz 15. 5.
09 Přívlastek – 7. ročník 09a Přívlastek – úkol  22. 5.
10 Předmět – rozvíjející větný člen – 7. ročník 29. 5.
11 Předmět – 7. ročník 5. 6.
12 Předmět – procvičování – 7. ročník 12a Předmět – úkol 12. 6.
13 Příslovečné určení – 7. ročník 19. 6.
14 Shrnutí a rozloučení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petra.paraskova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
07(7B) Just 7. 5.
08(7B) Skills 15. 5.
09(7B) Heroes 22. 5.
10(7B) what is up 29. 5.
11(7B) should 5. 6.
12(7B)Should not 12. 6.
13(7B) Must, mustn´t 19. 6.
14(7B) The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc07(7AB)-Unit 5-The kids 7. 5.
doc08(7AB)-R&R kvíz 15. 5.
doc09(7AB)-Unit5-revision 22. 5.
doc10(7AB)-Unit 6A-health 29. 5.
doc11(7AB)-Unit 6a quizizz 5. 6.
doc12(7AB)-Unit 6A-giving advice 12. 6.
doc13(7AB)-Unit 6B-Modal verbs 19. 6.
The End
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc https://www.youtube.com/watch?v=y6OgF5tei0c
https://www.youtube.com/watch?v=lz0IT4Uk2xQ
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
NJ – P. Vinš
06_Týdenní plány M.Alše od 4.5. do 8.5.20
10_Týdenní plány M.Alše od 25.5. do 29.5.20
7. třídy, nová gramatika, zájmeno SVŮJ a 4. pád přivlast. zájmen
11_Týdenní plány M.Alše od 1.6. do 5.6.20
7. Klassen (třídy), Arbeitsblatt (pracovní list) 1.6.20
12_Týdenní plány M.Alše od 8.6. do 12.6.20
7. Klassen (7. třídy) Arbeitsblatt (pracovní list) 8.6.20
13_Týdenní plány M.Alše od 15.6. do 19.6.20
Matematika
VII.B-úterý_20200519_matematika 
VII.B-středa_20200520_matematika 
VII.B-čtvrtek_20200521_matematika  
VII.B-pátek_20200422_matematika 
Pracovní list – 1, 2 22. 5.
VII.B-utery_20200526_matematika 
VII.B-streda_20200527_matematika 
VII.B-ctvrtek_20200521_matematika  
VII.B-patek_20200429_matematika 
29. 5.
VII.B-utery_20200602_matematika
VII.B-streda_20200603_matematika
VII.B-ctvrtek_20200604_matematika  
VII.B-patek_20200605_matematika 
5. 6.
VII.B-úterý_20200609_matematika 9. 6.
VII.B-středa_20200610_matematika  10. 6.
VII.B-čtvrtek_20200611_matematika   11. 6.
VII.B-pátek_20200612_matematika  12. 6.
VII.B-utery_20200616_matematika  16. 6.
VII.B-streda_20200617_matematika  17. 6.
VII.B-ctvrtek_20200618_matematika   18. 6.
VII.B-patek_20200619_matematika 19. 6.
VII.B-úterý_20200623_matematika Hodnocení matematika
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: lenka.bilkova@zssuchdol.cz
Dějepis
07_7B_Objevné plavby 4 až 12_5 Objevné cesty
Středověké mapy
12. 5.
08_7B_Novověk 13 až 15_5 15. 5.
09_7B_Reformace 18 až 22_5 22. 5.
10_7B_Reformace v Anglii 25 až 29_5 Reformace – příklad spr. řešení 29. 5.
11_7B_Renesance 1 až 5_6 Renesance_souhrn
Renesance – kvíz
Objevné cesty – nástěnka
5. 6.
12_7B_Habsburkové 8 až 19_6 19. 6.
13_7AB_Dějepis 15 až 19_6 Sebehodnocení 19. 6.
14_7AB_konec roku
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petr.macha@zssuchdol.cz
Zeměpis
7B-05-04-Prirodni-podminky-a-obyvatelstvo-Asie 7B-Asie-Nabozenstvi-Tabulka 7. 5.
7B-05-11-Kavkaz-Jihozapadni_Asie_a_konflikty_na_Blizkem_vychode 15. 5.
7B-05-18-Severni_a_stredni_Asie-cleneni_Ruska-SNS Rusko-administrativni-cleneni  22. 5.
7B-05-25-Vychodni_Asie-populacni_vyvoj_nejlidnatejsich_oblasti_sveta 29. 5.
7B-06-01_Jizni_a_jihovychodni_Asie-tektonicky_cinna_oblast 5. 6.
7B-06-08-Oceanie-zavisla_uzemi_vs_nezavisle_staty slepa-mapa-Oceanie  12. 6.
7B-06-15-Australie_–_jedovata_zvirena_i_turisticke_destinace 19. 6.
Přírodopis
07_Nahosemenné rostliny I 7. 5.
08_jehličnany – poznávání 15. 5.
09_Listnaté stromy a keře 22. 5.
10_Pryskyřníkovité a mákovité 29. 5.
11_Obilniny 5. 6.
12_Léčivé rostliny 12. 6.
13_Fotosyntéza a bobovité 19. 6.
14_Vážení sedmáci
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika
07_F 7. 4,5. – 7,5. 7. 5.
08_F 7. 115. – 15.5. 15. 5.
09_F 7. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 7. 25.5. – 29.5. 29. 5.
11_F 7. 1.6. – 5.6. 5. 6.
12_F 7. 8.6. – 12.6. 12. 6.
13_F 7. 15.6. – 19.6. 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Občanská výchova
06_7.AB_Státní moc 06_7AB_Státní moc ČR_příloha 4. 5.
07_7AB_STATNÍ MOC procvičení 07_7AB_STÁTNÍ MOC_ Pracovní list 10. 5.
08_7AB_kontrola učiva 16. 5.
09-10_7.AB_Vznik zákona 31. 5.
11-12(6,7)_Mezinárodní den dětí 11-12(6,7)_Moje práva a povinnost_pracovní list 12. 6.
13,14_6,7 třídy_Trumfy pro Suchdol Do konce šk. roku
14_6,7_Závěr
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Dopis na závěr roku 
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Rodinná výchova
01 Rodinna vychova7-9 Moje rodina
Dopis na závěr roku