Třída VII. B

Třídní učitelka: Johana Žižková

 

Aktuality: 

   Fotogalerie 7. B

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazykmluvnice: základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné; vyjádření podmětu různými slovními druhy
sloh: vypravování
literatura: starověká literatura
Matematika- zlomky – sčítání a odečítání – pokračování
- zlomky – násobení a dělení
- procvičování
- opakování
Anglický jazykB. Hlásková -
Sweet Sue and Smart Alec
Past simple, present simple
Unit 1, My life

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 1, My life

N. Pavlišová -
Unit1-C,D- My family,Kids
Německý jazykLekce 1.1 Wer bist du? Kdo jsi? - učíme se pozdravit, rozloučit, představit se
DějepisDělení středověké společnosti, uč. str. 19 - 26
PřírodopisObojživelníci a plazi
ZeměpisOpakování přírodních podmínek Ameriky
Obyvatelstvo Ameriky
FyzikaPohyb, rychlost

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

NJ (C) NJ (A)

AJ (B,C)

Z ČJ D AJ (A)

NJ (B)

ÚT

AJ (B) HV

 

TV ČJ M UVČ

ST

Z ČJ M F OV AJ (A,C)

NJ (B)

ČT

AJ (A,B)

NJ (C)

TV D M RV MV/SH/AjK

M F VV VV ČJ NJ (A)

AJ (C)