Třída VII. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

 

Aktuality: 

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

Týdenní plán od 15. do 19. 10.
Český jazykJ - Slovesný rod
KSV - Tvorba komiksu
LV - Epos o Gilgamešovi, recitace básně
MatematikaPo: Test na početní úkony
Út – St: Porovnávání zlomků – Učebnice: oddíly 2.7 – 2.10
Út – Pá: Sčítání a odčítání zlomků – Učebnice: oddíly 2.11 – 2.12
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit1-c,d,test unit1

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 1, My life

J. Žižková -
• Unit 1B My life – past simple: be, regular and irreg. verbs, past simple questions
Německý jazykJ. Žižková -
• úvod do učebnice
• pozdravy, základní otázky, představení se

P. Vinš -
7.A + 7.B. sk. A
1. Opakujte si W-Fragen z minulé hodiny (Wie heißt du?/Wo wohnst du?/atd.), budeme je procvičovat a sestavovat rozhovory. V pátek si na tyto fráze napíšeme desetiminutovku!
2. Opakujte si číslovky 0 – 20.
3. Budeme pracovat s učebnicí od str. 14 dále.
4. V případě jakýchkoliv nejasností jsem Vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.

7.A + 7.B. sk. B
1. Opakujte si W-Fragen z minulé hodiny (Wie heißt du?/Wo wohnst du?/atd.). V pátek si na tyto fráze napíšeme desetiminutovku!
2. Ve středu dokončíme seznamovací rozhovory z minulého týdne.
3. Zkontroluji slovníčky s opsanou slovní zásobou lekce 1 ze stran 13, 14, 15 a 16 (Stejná slovíčka, která v sešitech již máte z předchozích hodin, znovu opisovat nemusíte!)
4. Budeme pracovat s učebnicí od str. 14 dále.
5. V případě jakýchkoliv nejasností jsem Vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.

DějepisRaný středověk
Dělení středověké společnosti
Přírodopis
ZeměpisPřírodní podmínky Ameriky - opakování
- pracovní sešit str. 21 - 23
FyzikaRychlost, dráha, čas - příklady

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

M ČJ F AJ UVČ (lichý)

ÚT

AJ (B) TV OV D VV VV

ST

ČJ AJ (B)

NJ (A, C)

M HV NJ (B)

AJ (A, C)

Z

ČT

ČJ M F TV RV

NJ (A, C) Z NJ (B)

AJ (A, C)

ČJ D M