Třída VII. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

 

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 9. do 13. 12.
Český jazykJ - Slovo a sousloví, lidová slovesnost
KSV - Popis pracovního postupu
LV - Bajky, recitace básně
Matematika- Celá čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
Test U2,U3-a,b

H. Pálenská -
revision Unit 2
Německý jazykP. Vinš -
1. Opakujte si slovní zásobu ze str. 34 a 35.
2. Opakujte si číslovky 0 - 100, jazyky, časování sloves, W-Fragen.
3. Podíváme se podrobněji na časování sloves v množním čísle.
4. Zopakujeme si pravidla německé výslovnosti.
5. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
Maximal Interaktiv 1, Lektion 1.2 - Ich mag das!
Učebnice - str. 30 - 32
Prac. sešit - str. 17-19


DějepisPrvní Přemyslovci
PřírodopisChování ptáků, běžci až vrubozobí
ZeměpisTéma: Kanada – administrativní členění.
USA – úvod, fyzickogeografická charakteristika, politická situace USA, členění USA.
FyzikaPohyb a klid tělesa, rychlost

Rozvrh hodin