Třída VII. B

Třídní učitelka: Johana Žižková

 

Aktuality: 

   Fotogalerie 7. B

Týdenní plán od 19. do 23. 3.
Český jazykMluvnice
Odvozování sloves
Věty podle postoje mluvčího
Opakování probrané gramatiky
Dú odevzdat každou středu, na 21.3. PS 17/1 přepsat a uč. 39/2 (ke slovu ...starý.)

Sloh
Charakteristika, To mám ale ránu!
Příprava na kontrolní slohovou práci

Literatura
Humanismus a renesance
D. Alighieri, F. Petrarca. G. Boccaccio, F. Villon
Každou středu recitace vybrané básničky
Čtenářský deník připravit k předložení na 4.4.2018
Matematika- Procenta, úroky
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykB. Hlásková -
Our trip to London
Sweet Sue and the bank robbers

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 3, Times and places

N. Pavlišová -
Unit4-D,Culture- New York, Revision of U4, Test u4
Německý jazyklekce 1.3 časování sloves v množném čísle, číslovky 20-1000
Dějepis Lucemburkové
Jan Hus
PřírodopisKořen,stonek
ZeměpisObyvatelstvo a hospodářství Afriky, Oblasti Afriky
FyzikaHydrostatický tlak, Pascalův zákon, hydraulický lis

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

NJ (C) NJ (A)

AJ (B,C)

Z ČJ D AJ (A)

NJ (B)

ÚT

AJ (B) HV

 

TV ČJ M UVČ

ST

Z ČJ M F OV AJ (A,C)

NJ (B)

ČT

AJ (A,B)

NJ (C)

TV D M RV MV/SH/AjK

M F VV VV ČJ NJ (A)

AJ (C)