Třída VII. B

Třídní učitelka: Johana Žižková

 

Aktuality: 

   Fotogalerie 7. B

Týdenní plán od 14. do 18. 5.
Český jazykMluvnice
Přívlastek, doplněk
Opakování probrané gramatiky
Dú odevzdat každou středu, na 16.5. PS 47/6 a PS 48/8 (...zpěváci.)

Sloh
Výtah

Literatura
J. de La Fontaine, C. Goldoni, J. W. Goethe, J. Swift
recitace básně podle vlastního výběru
Matematika- Čtyřúhelníky - konstrukce a rýsování
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykB. Hlásková -
Have you ever climbed a mountain?
Making people aware
Kids
Present perfect

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 4

N. Pavlišová -
Unit6-A,B,C
Německý jazyklekce 1.3 časování sloves v množném čísle, číslovky 20-1000
DějepisObjevné plavby
Jagellonci
PřírodopisKořen,stonek
ZeměpisHospodářství a obyvatelstvo Asie
Regiony Asie
FyzikaHydrostatický tlak, Pascalův zákon, hydraulický lis

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

NJ (C) NJ (A)

AJ (B,C)

Z ČJ D AJ (A)

NJ (B)

ÚT

AJ (B) HV

 

TV ČJ M UVČ

ST

Z ČJ M F OV AJ (A,C)

NJ (B)

ČT

AJ (A,B)

NJ (C)

TV D M RV MV/SH/AjK

M F VV VV ČJ NJ (A)

AJ (C)