Třída VII. B

Třídní učitelka: Johana Žižková

 

Aktuality: 

   Fotogalerie 7. B

Týdenní plán od 11. do 15. 12.
Český jazykmluvnice: doplněk
sloh: charakteristika
literatura: středověká literatura
Matematika- Celá čísla – násobení a dělení
- Procvičování – zlomky, celá čísla
- Opakování
Anglický jazykB. Hlásková -
Projekt A Fictional Family (viz uč. s. 19/3) – odevzdat do 18.12.
Journey into space
will for future, will for decisions, going to
Detective of the year

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 2, The future

N. Pavlišová -
Unit2-D, Culture, Test Unit2
Německý jazykLekce 1.1 Časování sloves wohnen, kommen, sein
DějepisPřínos arabské kultury pro Evropu
Přírodopisdravci
ZeměpisStřední Amerika, Jižní Amerika
FyzikaPáka, kladky

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

NJ (C) NJ (A)

AJ (B,C)

Z ČJ D AJ (A)

NJ (B)

ÚT

AJ (B) HV

 

TV ČJ M UVČ

ST

Z ČJ M F OV AJ (A,C)

NJ (B)

ČT

AJ (A,B)

NJ (C)

TV D M RV MV/SH/AjK

M F VV VV ČJ NJ (A)

AJ (C)