Třída VII. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

 

Aktuality: 

Rozvrh distanční výuky od 2. 11.

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu uvedeného níže. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (osobně ve škole), tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování i při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti e-mailem třídnímu učiteli. Hodiny budou probíhat jednak online v určený čas, jednak asynchronní formou, kdy mohou žáci pracovat individuálně a tempo si volit sami. Jelikož jsou žáci rozděleni do skupin na výuku jazyků, uvádíme pro lepší přehlednost rozvrh pro každou skupinu zvlášť. Od 2. 11. bude probíhat také výuka výchov formou zadání dlouhodobého úkolu. Také tato výuka bude probíhat prostřednictvím virtuálních učeben v Google Classroom – viz tabulka s kódy kurzů níže.

 

7. B – skupina A (Aj – Pavlišová, Nj – Martinů)
Online hodiny Další předměty (asynchronní výuka)
Zač. 8:00 Zač. 9:00 Zač. 10:00 Zač. 11:00
PO Z AJ ČJ PŘ, F
ÚT F AJ, NJ, M
ST M D
ČT AJ ČJ NJ M, Z
M D ČJ

 

7. B – skupina B (Aj – Lodinová, Nj – Martinů)
Online hodiny Další předměty (asynchronní výuka)
Zač. 8:00 Zač. 9:00 Zač. 10:00 Zač. 11:00
PO Z AJ ČJ PŘ, F
ÚT F NJ AJ, M
ST M D
ČT AJ ČJ M, Z
M D NJ, ČJ

 

7. B – skupina C (Aj – Pálenská, Nj – Vinš)
Online hodiny Další předměty (asynchronní výuka)
Zač. 8:00 Zač. 9:00 Zač. 10:00 Zač. 11:00
PO Z AJ ČJ PŘ, F
ÚT F NJ AJ, M
ST M D
ČT AJ ČJ M, Z
M D NJ, ČJ
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
Z. Tomková Třídnická hodina uk2pnin
P. Majerová Český jazyk 22kxp3d
V. Puš Matematika 62iyp2u
 H. Pálenská (skupina C) Anglický jazyk u5w47qo
N. Pavlišová (skupina A) Anglický jazyk hruzydf
D. Lodinová (skupina B) Anglický jazyk 2wpfwfa
H. Martinů Německý jazyk v2exgd2
P. Vinš Německý jazyk locop2f
P. Mácha Dějepis tzlshfi
G. Matušíková Zeměpis vbfxrug
J. Hronek Fyzika gbepd6v
F. Pekarovics Přírodopis hmbk45r
 S. Kůrka Hudební výchova wjhkhfg