Třída VII. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

 

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 21. do 25. 10.
Český jazykJ - Předpony s, z, vz
KSV - Vypravování
LV - Epos o Gilgamešovi, recitace básně
Matematika- Zlomky, násobení a dělení
- Sčítání, odčítání, násobení, dělení
- Procvičování
- Opakování

Anglický jazykN. Pavlišová -
U1-c,d

H. Pálenská -
dokončení Unit 1, invitations, likes, dislikes
Německý jazykP. Vinš -
1. Budeme procvičovat: a) časování sloves
b) číslovky 0 – 100
c) slovní zásobu ze str. 24 a 25
2. Budeme probírat: a) použití některých předložek
b) nepravidelná slovesa “haben” a “mögen”.
3. Budu zkoušet z číslovek: ve středu dobrovolníky, v pátek povinně.
4. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
učebnice strany 14-18 (pozdravy, čísla do 12, základní pravidla výslovnosti)


DějepisVikingové
PřírodopisObojživelníci
ZeměpisTéma: Obyvatelstvo a sídla;
Dělení země dle obyvatelstva, jazyka, náboženství.
Typy náboženství. Jazykové skupiny. Typy sídel.
FyzikaPohyb a klid tělesa, rychlost

Rozvrh hodin