Třída VII. B

Třídní učitelka: Petr Vinš

Aktuality: 

Rozvrh výuky od 17. 5.

Volitelné předměty – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů
D. Peterová Přírodovědný seminář pa6ibly
P. Vinš Německá konverzace wqixb3i
P. Šlechta Sportovní hry j7bfdem
Z. Tomanková/ E. Vondrušková Vaření a stolování flwd447
D. Křesťanová Užité výtvarné činnosti xjmdbaj
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
Z. Tomková Třídnická hodina uk2pnin
P. Majerová Český jazyk 22kxp3d
V. Puš Matematika 62iyp2u
N. Pavlišová (skupina A) Anglický jazyk hruzydf
D. Lodinová (skupina B) Anglický jazyk 2wpfwfa
H. Martinů Německý jazyk v2exgd2
P. Mácha Dějepis tzlshfi
G. Matušíková Zeměpis vbfxrug
J. Hronek Fyzika gbepd6v
F. Pekarovics Přírodopis hmbk45r
 S. Kůrka Hudební výchova wjhkhfg
D. Lodinová Občanská výchova kn5xnze
P. Šlechta Tělesná výchova w54az43
D. Křesťanová Rodinná výchova xgjlki5
Z. Tomková Výtvarná výchova 6zn3ijz
Z. Tomková Praktické činnosti – dív. p4k54nj
F. Pekarovics Praktické činnosti – chl. tnzeagx