Třída VII. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

 

Aktuality: 

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazykJ - Obohacování slovní zásoby
KSV - Charakteristika
LV - Literatura doby husitské, recitace básně
Matematika4.2. - 15.2. Racionální čísla - kapitola 5
Anglický jazykN. Pavlišová -
revision of U3, testU3,U4-a

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 3, Times and places, Unit test 3

J. Žižková -
• Unit 2 Journey into space – will for the future
Německý jazykJ. Žižková -
• opakování lekce 1.1, test, úvod do lekce 1.2

P. Vinš -
1. Ve středu 13.2. přinesu opravené desetiminutovky na číslovky.
2. Budeme se zabývat vazbou „es gibt“ (něco je, existuje).
3. Budeme hlouběji probírat neurčité osobní zájmeno „man“.
4. Vyčasujeme částečně nepravidelné sloveso „sprechen“.
5. Začneme pracovat se slovní zásobou na str. 58 v učebnici. (Do slovníčků si ji zatím zapisovat nemusíte, avšak můžete). Nezapomínejte se učit též koncovky množného čísla u podstatných jmen!
6. V případě jakýchkoliv nejasností jsem vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.
DějepisVrcholný středověk - město a venkov
PřírodopisMechorosty, kapradiny
ZeměpisObyvatelstvo a hospodářství Afriky
FyzikaRychlost, dráha, čas - příklady

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.- 8.

PO

M ČJ F AJ UVČ (lichý)

ÚT

AJ (B) TV OV D VV VV

ST

ČJ AJ (B)

NJ (A, C)

M HV NJ (B)

AJ (A, C)

Z

ČT

ČJ M F TV RV

NJ (A, C) Z NJ (B)

AJ (A, C)

ČJ D M