Třída VII. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

 

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 20. do 24. 1.
Český jazykJ - Pololetní opakovací práce
KSV - Charakteristika
LV - Středověká literatura
Matematika- Racionální čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
Unit 3 min. čas průběhový otázky a zápory, přírodní katastrofy
Německý jazykP. Vinš -
1. Opakujte si slovní zásobu jak lekce 1-2, tak lekce 1-3.
2. V pátek chybějící žáci si ve STŘEDU dopíší prověrky na časování sloves
jak v jednotném, tak i MNOŽNÉM čísle a číslovky!
3. Z gramatiky si opakujte časování sloves, negace vět a slovosled
německých vět. Podst. jména se vždy učte s členem! (der, die, das)
4. Budeme procvičovat vybrané předložky a spojky. (viz. str. 40 v prac. sešitě)
5. V pracovním sešitě se zaměříme na strany 41 a 42.
6. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
Maximal Interaktiv 1, Lektion 1.2 - Ich mag das!
Učebnice - str. 30 - 32
Prac. sešit - str. 17-19


DějepisPoslední Přemyslovci
Středověká města
PřírodopisŠplhavci, pěvci
ZeměpisJižní Amerika – Historie a fyzická geografie.
FyzikaPohyb a klid tělesa, rychlost

Rozvrh hodin