Třída VII. E

Třída VII. E

Třídní učitelka: Helena Pálenská

Aktuality: 

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů
Vyučující Předmět Kód kurzu
P. Majerová Český jazyk bugeb7t
T. Fanta Matematika mvgmfju
H. Pálenská Anglický jazyk 45k4aza
D. Lodinová Anglický jazyk mefpgdt
H. Martinů Německý jazyk v2exgd2
P. Vinš Německý jazyk nxeqt2n
P. Mácha Dějepis 6472hum
M. Radová Přírodopis iixr3da
J. Horová Zeměpis da5rj76
Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Týdenní plán od 21. do 25. 9.
Český jazykJ - Opakování pravopisu
KSV - Vypravování - opakování
LV - Literární druhy a žánry
MatematikaOpakování - povrch, objem krychle, kvádru
vnitřní úhly trojúhelníku
Učebnice str. 23 - 30
Anglický jazykH. Pálenská -
Učebnice strana 8 přečíst článek My new home, vyhledat a naučit se nová slovíčka Unit 1 část A.
Pustit si poslechy na straně 8 a 9 - odkaz zde
Vypracovat cvičení 1,2,3,4 a 5 v pracovním sešitě na str. 4 a 5.

D. Lodinová -
Past tense : to be, regular/irregularverbs
Německý jazykP. Vinš -
1. Procvičujte si pravidla německé výslovnosti.
2. Procvičujte si konverzační otázky a odpovědi. (Wie heißt du?
Wie alt bist du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie geht es dir?)
3. Dokončíme seznamovací konverzace ve dvojicích a zkusíme je nacvičit zpaměti.
4. Podíváme se na číslovky 0 – 20.
DějepisFrancká říše