Třída VII. E

Třídní učitelka: Helena Pálenská

Aktuality: 

Rozvrh výuky od 17. 5.

Volitelné předměty – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů
D. Peterová Přírodovědný seminář pa6ibly
P. Vinš Německá konverzace wqixb3i
P. Šlechta Sportovní hry j7bfdem
Z. Tomanková/ E. Vondrušková Vaření a stolování flwd447
D. Křesťanová Užité výtvarné činnosti xjmdbaj
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka

J. HorováTělesná výchovat5y3wsa

Vyučující Předmět Kód kurzu
P. Majerová Český jazyk bugeb7t
J. Scheinostová Matematika mvgmfju
H. Pálenská Anglický jazyk 45k4aza
P. Vinš Německý jazyk nxeqt2n
P. Mácha Dějepis 6472hum
M. Radová Přírodopis iixr3da
P. Lavička Fyzika yc6zq6k
J. Horová Zeměpis da5rj76
S. Kůrka Hudební výchova lzsv54s
D. Lodinová Občanská výchova vpb3fdz
D. Křesťanová Rodinná výchova 6qcwla6
Z. Tomková Výtvarná výchova nz2duth
Z. Tomková Praktické činnosti – dív. p4k54nj
F. Pekarovics Praktické činnosti – chl. tnzeagx