Třída VIII. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

 

Aktuality:

V týdnu od 7. do 11. 10. jsou žáci tříd VIII. A a VIII. B, kteří se neúčastní jazykově poznávacího pobytu v Anglii, spojeni. Výuka probíhá podle rozvrhu VIII. A.

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykJ - Větné členy - procvičování
KSV - Líčení
LV - Český romantismus
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
vztažné věty - that, who, which, test unit 2, should, shouldn't

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 1, Past and Present
Německý jazykP. Vinš -
1. Budeme dělat cvičení v učebnici od str. 35 dále.
2. Budeme procvičovat určování času a rozkazovací způsob.
3. Budeme se zabývat časovými předložkami a zvratnými slovesy.
4. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
Maximal Interaktiv 2, Lektion 3.2 - Wir haben Sturmfrei.
Učebnice - str. 23 - 26
Prac. sešit - str. 20 - 22
MatematikaObvod a obsah kruhu
DějepisTest - Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte
Vídeňský kongres
ZeměpisRegiony Evropy
PřírodopisVývoj člověka, prenatální, porod, první rok života
ChemieUhlovodíky, tuha, diamant, vznik uhlí
FyzikaPráce, výkon, energie
InformatikaOpakování učiva minulých ročníků - základní deska, procesor, grafická karta

Rozvrh hodin