Třída VIII. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

 

Aktuality:

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VIII. B – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
07 8. B Kvíz
08 Složitější souvětí – 8. ročník 08a Úkol – složitější souvětí – 8. ročník 15. 5.
09 Mluvní cvičení – 8. ročník 29. 5.
10 Spojovací výrazy a interpunkce – 8. ročník 29. 5.
11 Procvičování mluvnice – 8. ročník 5. 6.
12 Větné členy – opakování – 8. ročník 12a Větné členy – úkol – 8. ročník 12. 6.
13 Opakování slovních druhů – 8. ročník 19. 6.
14 Shrnutí a rozloučení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petra.paraskova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
07(8AB) Worries 7. 5.
08(8AB) Skills 15. 5.
09(8AB) Gate 22. 5.
10(8AB) If clauses 29. 5.
11(8AB) podmínkové věty 5. 6.
12(8AB) If revision 12. 6.
13(8AB) časové věty 19. 6.
14(8AB) The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc07(8AB)-Unit 5D-The kids 7. 5.
doc08(8AB)-R&R kvíz 15. 5.
doc09(8AB)-Unit5-Australia, revision Tento týden se nekonají online konzultace 22. 5.
doc10(8AB)-Unit 6A-Phrasal verbs, Fable 29. 5.
doc11(8AB)-Unit 6a quizizz 5. 6.
doc12(8AB)-Unit 6B-time clauses 12. 6.
doc13(8AB)-Unit 6B-Reading 19. 6.
The End
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – J. Hronek
07_Our environment 5C_results_8.ročník 7. 5.
08_Places_5C_environment_8.ročník 15. 5.
09_results_8.ročník 22. 5.
10_Places_8.ročník 29. 5.
11_Places_8.ročník 5. 6.
12_Relationships_8.ročník 12. 6.
13_Relationships_8. ročník 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: jiri.hronek@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.engvid.com/how-to-avoid-a-conversation/
https://www.youtube.com/watch?v=lz0IT4Uk2xQ
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
NJ – P. Vinš
06_Týdenní plány M.Alše od 4.5. do 8.5.20
10_Týdenní plány M.Alše od 25.5. do 29.5.20
8. třídy, Akkusativ (4. pád osobních zájmen)
11_Týdenní plány M.Alše od 1.6. do 5.6.20
12_Týdenní plány M.Alše od 8.6. do 12.6.20
13_Týdenní plány M.Alše od 15.6. do 19.6.20
NJ – H. Martinů
07 war, hatte (8. třída)-converted 7. 5.
08 war, hatte II. (8. třída) 15. 5.
09 Opakování – reisen (8. třída) 22. 5.
10 Geradeaus (8. třída) 29. 5.
11 Kleidung (8. třída) 8. třída – Slovíčka lekce 4.2 5. 6.
12 Osobní zájmena (8. třída) 12. 6.
13 Sollen (8. třída)-converted 19. 6.
14 Krásné prázdniny! (8. třída)
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Matematika
06.Rovnice se zlomky(8.A,B) 11. 5.
07.Rovnice – opakování(8.A,B) 18. 5.
08.Rovnice – opakování(8.A,B) 08.Řešené úlohy (8.A,B) 22. 5.
09.Rovnice – slovní úlohy (8.A,B) 09.Řešené úlohy (8.A,B) 1. 6.
10.Rovnice – slovní úlohy (8.A,B) 5. 6.
11.Test – výrazy (8.A,B) 15. 6.
12.Test – Konstrukční úlohy (8.A,B) 19. 6.
13.Pochvala (8.A,B)
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: vladimir.pus@zssuchdol.cz
Dějepis
07_8B_Rakousko-Uhersko 4 až 7_5 Sjednocení It a Něm – kvíz 7. 5.
08_8B_Imperialismus 11 až 15_5 s_96-97 15. 5.
09_8B_USA 18 až 22_5 22. 5.
10_8B_Technický a vědecký pokrok 27_5 až 5_6 Karikatury – příklad správného vysvětlení 5. 6.
11_8AB_1 až 5_6 5. 6.
12_8B_Evropa před 1 sv válkou 8 až 12_6 Indiáni-mapa
Příklad správného řešení
12. 6.
13_8B_1 sv válka 15 až 19_6 Sebehodnocení 19. 6.
14_8AB_konec roku
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petr.macha@zssuchdol.cz
Zeměpis
07_8. ročník – 4. 5. – 7. 5. 2020 PS str. 38 7. 5.
08_8. ročník – 11. 5. – 15. 5. 2020 PS str. 39, PS str. 43
IMG_20200505_114937095
15. 5.
09_8.ročník – 18. 5. – 22. 5. 2020 POZNEJ MÍSTO V ČR 22. 5.
10_8. ročník – 25. 5. – 29. 5. 2020 POZNEJ MÍSTO V ČR – řešení 29. 5.
11_8. ročník – 1. 6. – 5. 6. 2020 PS str. 44
CHATAKTERISTIKA KRAJŮ ČR
Registrační značky aut podle krajů
5. 6.
12_8. ročník – 8. 6. – 12. 6. 2020 PS str. 45 12. 6.
13_8. ročník – 15. 6. – 19. 6. 2020 PS str. 46 19. 6.
14_8. ročník – Hodnocení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Přírodopis
07_Dýchací soustava II 7. 5.
08_Oběhová soustava VIII. 15. 5.
09_Oběhová soustava II 22. 5.
10_Vylučovací soustava 29. 5.
11_Kožní soustava 5. 6.
12_Nervová soustava 12. 6.
13_Smyslové orgány 19. 6.
14_Homo sapiens
Chemie
07_Oxidy – teorie 7. 5.
08_Sulfidy 15. 5.
09_Halogenderiváty uhlovodíků 22. 5.
10_Dusíkaté deriváty uhlovodíků 29. 5.
11_Alkoholy 5. 6.
12_Karboxylové kyseliny 12. 6.
13_Soli 19. 6.
14_Chemie kolem nás
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika
F 8. 4.5. – 7.5. 7. 5.
08_F 8. 11.5. – 15.5. 15. 5.
09_F 8. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 8. 25.5. – 29.5. 29. 5.
11_F 8. 1.6. – 5.6. 5. 6.
12_F 8. 8.6. – 12.6. 12. 6.
13_F 8. 15.6. – 19.6. 19. 6.
Občanská výchova
8AB_Peníze 4 až 15_5 8AB_Peníze_prezentace 15. 5.
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

 Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Dopis na závěr roku 
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání
Rodinná výchova
01 Rodinna vychova7-9 Moje rodina
Dopis na závěr roku