Třída VIII. B

Třídní učitel: Petr Vinš

Aktuality:

Týdenní plán od 18. do 22. 10.
Český jazykJV - ě/je v kořeni slova
LV - Národní obrození
KSV - Charakteristika literární postavy
Anglický jazyk - H. Pálenskácould, had to, revision Unit 1
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/D, Revision of U1
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 1 - clothes, enough, too, could, had to
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme procvičovat nepravidelné časování sloves SCHLAFEN, FAHREN, WASCHEN a FINDEN, ARBEITEN, STARTEN.
2. Nezapomínejte na projekt MEIN STAMMBAUM (MŮJ RODOKMEN), který budete prezentovat příští týden!
3. Naši druhou vyučovací hodinu v tomto týdnu si napíšete desetiminutovku na slovní zásobu ZVÍŘATA + POVOLÁNÍ (pouze zvířata a povolání, která se vyskytují v učebnici!)
4. Budeme opakovat pravidelně též slovní zásobu a gramatiku z minulého školního roku!
5. Tento týden nabízím konzultace od úterý do čtvrtka po 14:15.

Německý jazyk - H. MartinůLekce 3.1
Učebnice strany 14 - 16
- pravidelná slovesa: arbeiten, starten, finden
- nepravidelná slovesa: fahren a schlafen
- Berufe (povolání) => tvary jednotného a množného čísla
Matematika4.10. - 8.10.
2. Druhá mocnina a odmocnina
11.10. - 15.10.
2. Druhá odmocnina
3.1. Pythagorova věta
18.10. - 25.10.
3.2. Užití Pythagorovy věty v úlohách
3.3. Věta obrácená k větě Pythagorově a její užití
DějepisČeské země po třicetileté válce
ZeměpisEvropa - přírodní podmínky - povrch a podnebí
- učebnice str. 8-11
- pracovní sešit str. 4, 5, 6
PřírodopisKostra člověka
Chemiechemická vazba
FyzikaHardware a software
Občanská výchova1. Budeme se dále zabývat fázemi ve vývoji lidské osobnosti.
2. Budeme diskutovat o nadání, talentu či genialitě, které s tímto vývojem souvisí.