Třída VIII. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

 

Aktuality:

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

NÁVOD K ONLINE KONZULTACÍM

(datum a čas konkrétní konzultace najdete v zadání práce z českého jazyka a matematiky na jednotlivé týdny)

VIII. B – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
05 Testování – Vedlejší věty, větné členy – 8. ročník 24. 4.
06 8. B Hra 2. 5.
07 8. B Kvíz
08 Složitější souvětí – 8. ročník 08a Úkol – složitější souvětí – 8. ročník 15. 5.
09 Mluvní cvičení – 8. ročník 29. 5.
10 Spojovací výrazy a interpunkce – 8. ročník 29. 5.
11 Procvičování mluvnice – 8. ročník 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petra.paraskova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
05(8AB) Passive voice in texts   24. 4.
06(8AB) Revision PV 30. 4.
07(8AB) Worries 7. 5.
08(8AB) Skills 15. 5.
09(8AB) Gate 22. 5.
10(8AB) If clauses 29. 5.
11(8AB) podmínkové věty 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc05(8A,B)-Unit 5C-environment   24. 4.
doc06(8AB)-Unit5C- Čtení s porozuměním 30. 4.
doc07(8AB)-Unit 5D-The kids 7. 5.
doc08(8AB)-R&R kvíz 15. 5.
doc09(8AB)-Unit5-Australia, revision Tento týden se nekonají online konzultace 22. 5.
doc10(8AB)-Unit 6A-Phrasal verbs, Fable 29. 5.
doc11(8AB)-Unit 6a quizizz 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – J. Hronek
05_Our environment 5B_results_8. ročník 24. 4.
06_Our environment 5B_results_8. ročník 30. 4.
07_Our environment 5C_results_8.ročník 7. 5.
08_Places_5C_environment_8.ročník 15. 5.
09_results_8.ročník 22. 5.
10_Places_8.ročník 29. 5.
11_Places_8.ročník 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: jiri.hronek@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.youtube.com/watch?v=bqa5-HYY06o Kids´day
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE a song

Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
NJ – P. Vinš
03_Týdenní plány M.Alše od 6.4. do 10.4.20 
04_Týdenní plány M.Alše od 20.4. do 24.4.20 
05_Týdenní plány M.Alše od 27.4. do 30.4.20
06_Týdenní plány M.Alše od 4.5. do 8.5.20
10_Týdenní plány M.Alše od 25.5. do 29.5.20
8. třídy, Akkusativ (4. pád osobních zájmen)
11_Týdenní plány M.Alše od 1.6. do 5.6.20
NJ – H. Martinů
05 Aussprache (8. A, 8.B) 24. 4.
06 Wohin (8. třída)-converted 30. 4.
07 war, hatte (8. třída)-converted 7. 5.
08 war, hatte II. (8. třída) 15. 5.
09 Opakování – reisen (8. třída) 22. 5.
10 Geradeaus (8. třída) 29. 5.
11 Kleidung (8. třída) 8. třída – Slovíčka lekce 4.2 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Matematika
04.Rovnice (8.A,B) 04.Jednoduché rovnice (8.A,B)   27. 4.
05.Rovnice (8.A,B) 4. 5.
06.Rovnice se zlomky(8.A,B) 11. 5.
07.Rovnice – opakování(8.A,B) 18. 5.
08.Rovnice – opakování(8.A,B) 08.Řešené úlohy (8.A,B) 22. 5.
09.Rovnice – slovní úlohy (8.A,B) 09.Řešené úlohy (8.A,B) 1. 6.
10.Rovnice – slovní úlohy (8.A,B) 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: vladimir.pus@zssuchdol.cz
Dějepis
05_8B_Viktoriánská Anglie 20 až 24_4 24. 4.
06_8B_Sjednocení It a Něm 27 až 30_4 Viktoriánská Anglie – chudí a bohatí 30. 4.
07_8B_Rakousko-Uhersko 4 až 7_5 Sjednocení It a Něm – kvíz 7. 5.
08_8B_Imperialismus 11 až 15_5 s_96-97 15. 5.
09_8B_USA 18 až 22_5 22. 5.
10_8B_Technický a vědecký pokrok 27_5 až 5_6 Karikatury – příklad správného vysvětlení 5. 6.
11_8AB_1 až 5_6 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: petr.macha@zssuchdol.cz
Zeměpis
8. ročník – 20 4. – 24. 4. 2020 Průmysl ČR
PS s 35, PS s 36
24. 4.
06_8. ročník – 27. 4. – 1. 5. 2020 Průmysl ČR – správné odpovědi 30. 4.
07_8. ročník – 4. 5. – 7. 5. 2020 PS str. 38 7. 5.
08_8. ročník – 11. 5. – 15. 5. 2020 PS str. 39, PS str. 43
IMG_20200505_114937095
15. 5.
09_8.ročník – 18. 5. – 22. 5. 2020 POZNEJ MÍSTO V ČR 22. 5.
10_8. ročník – 25. 5. – 29. 5. 2020 POZNEJ MÍSTO V ČR – řešení 29. 5.
11_8. ročník – 1. 6. – 5. 6. 2020 PS str. 44
CHATAKTERISTIKA KRAJŮ ČR
Registrační značky aut podle krajů
5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Přírodopis
06_Dýchací soustava I 30. 4.
07_Dýchací soustava II 7. 5.
08_Oběhová soustava VIII. 15. 5.
09_Oběhová soustava II 22. 5.
10_Vylučovací soustava 29. 5.
11_Kožní soustava 5. 6.
Chemie
06_Halogenidy 30. 4.
07_Oxidy – teorie 7. 5.
08_Sulfidy 15. 5.
09_Halogenderiváty uhlovodíků 22. 5.
10_Dusíkaté deriváty uhlovodíků 29. 5.
11_Alkoholy 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: minok38@gmail.com
Fyzika
05_F 8. 20.4. – 24.4.  Pokyny k odevzdávání úkolů 24. 4.
06_F 8. 27.4. – 30.4. 30. 4.
F 8. 4.5. – 7.5. 7. 5.
08_F 8. 11.5. – 15.5. 15. 5.
09_F 8. 18.5. – 22.5. 22. 5.
10_F 8. 25.5. – 29.5. 29. 5.
11_F 8. 1.6. – 5.6. 5. 6.
Občanská výchova
8AB_Peníze 4 až 15_5 8AB_Peníze_prezentace 15. 5.
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

 Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.
Tělesná výchova
Dobrovolný úkol – zadání
Rodinná výchova
01 Rodinna vychova7-9 Moje rodina