Třída VIII. B

Třídní učitel: Jiří Hronek

 

Aktuality:

 

Týdenní plán od 25. do 29. 9.
Český jazyk- gramatika: vývoj jazyka, interpunkce v souvětí
- sloh. obecné výklady o slohu: funkční styly a slohové postupy
- literatura: klasicismus (úvod)
Anglický jazykN. Pavlišová -
Project 4- pg.6-7- Present Tenses

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 1, Home and away
Německý jazyk
MatematikaDruhá mocnina a odmocnina
DějepisTřicetiletá válka
České země po třicetileté válce
ZeměpisEvropa - vymezení a poloha, přírodní podmínky - povrch
PřírodopisPrimáti
ChemieSměsi
FyzikaPráce, výkon

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

M HV ČJ F AJ/AJ

ÚT

AJ/NJ ČJ M CH Z TV

ST

RV NJ/AJ D ČJ VV/INF VV/INF

ČT

NJ/AJ TV F M ČJ MV/AjK/DV/SH

Z CH AJ/NJ D OV M