Třída VIII. B

Třídní učitel: Svatopluk Kůrka

 

Aktuality:

Rozvrh distanční výuky

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, přičemž nebude realizována výuka výchov a volitelných předmětů. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (osobně ve škole), tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování i při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti e-mailem třídnímu učiteli. K výuce bude využita platforma Google Classroom. Žáci by se měli věnovat těm předmětům, které by daný den byly vyučovány podle rozvrhu. Pro lepší přehlednost uvádíme modifikovaný rozvrh s přehledem hodin, které připadají na ten který den v týdnu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výuku asynchronní, mohou žáci pracovat individuálně a tempo si volit sami.

Den Předměty
PONDĚLÍ Čj, M, F, Aj, Z
ÚTERÝ Ch, D, M, Př, Čj
STŘEDA Aj, Nj, F, Z
ČTVRTEK Čj, Př, M
PÁTEK M, Aj, Nj, D, Ch, Čj

Online hodiny

Od čtvrtka 15. 10. budou probíhat online hodiny z vybraných předmětů. Hodiny budou probíhat v prostředí Google Classroom prostřednictvím nástroje Meet. Termíny těchto online hodin najdete v tabulce níže.

Předmět Den a začátek hodiny
Český jazyk ÚT 11:00, ČT 9:00
Matematika PO 9:00, ČT 11:00
Anglický jazyk ST 9:00 (Pavlišová – sk. C), ST 10:00 (Pálenská – sk. D)
Německý jazyk ST 9:00 (Vinš – sk. D), ST 10:00 (Vinš – sk. C)
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
P. Parasková Český jazyk afbxwe3
V. Puš Matematika nrulnag
H. Pálenská Anglický jazyk 4rhkdk3
N. Pavlišová Anglický jazyk bj26f72
P. Vinš Německý jazyk ytcaohx
P. Mácha Dějepis 2u3dc4s
S. Kůrka Zeměpis ndtzmyu
P. Lavička Fyzika zjkhmyi
M. Radová Přírodopis kf6s5r6
M. Radová Chemie zswis3u
P. Šlechta Informatika yn4evcw
S. Kůrka Hudební výchova rcaq6lj