Třída VIII. B

Třídní učitelka: Petra Parasková

 

Aktuality:

V týdnu od 7. do 11. 10. jsou žáci tříd VIII. A a VIII. B, kteří se neúčastní jazykově poznávacího pobytu v Anglii, spojeni. Výuka probíhá podle rozvrhu VIII. A.

Webové stránky třídy – http://suchdolpp.webnode.cz/

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykJ - Skloňování obecných jmen přejatých, cizích vlastních jmen
KSV - Charakteristika literární postavy
LV - Národní obrození, recitace básně
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit2-b,c

H. Pálenská -
present perfect, since, for

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 1, Past and Present, Unit test 1
Německý jazykP. Vinš -
1. Ohodnotíme dodatečně přednesené projekty.
2. Ve středu si napíšeme desetiminutovku na levý sloupeček slovíček ze str. 28 v učebnici.
(zůstalo z předchozího týdne)
3. Budeme procvičovat modální slovesa “können” a “müssen”.
4. Budeme probírat předložky místa. (na, pod, vedle, před, za, v, nad, mezi)
5. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
lekce 3.1. - rodina, přivl. zájmena (můj tvůj, jeho, její) + opakování čísel do 100 a časování pravidelných sloves
Matematika4.11. – 8.11.:
Po: Test na Pythagorovu větu
Út – Čt: Oprava testu
Třetí mocnina a odmocnina
Pá: Čtvrtletní práce (druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta)

11.11. – 15.11.:
Po: Souhrnný test na počítání s čísly
Út – Pá: Kruh, kružnice (5.1 – 5.2)

18.11. – 22.11.:
Thaletova věta (5.3)
DějepisBaroko
Marie Terezie
ZeměpisHospodářství Evropy
Přírodopisšelmy
Chemiesložení atomu, periodická tabulka
FyzikaPráce, výkon, energie
Informatika- test - aplikace účtu Google, převod do dvojkové soustavy.
Tvorba webových stránek

Rozvrh hodin