Třída VIII. B

Třídní učitel: Johana Žižková

 

Aktuality:

Týdenní plán od 25. do 29. 3.
Český jazykLV: Motiv a téma
KSV: Subjektivní a objektivní popis
JV: Věta jednoduchá a souvětí, druhy vět vedlejších (pátek: písemná práce)
Anglický jazykN. Pavlišová -
Test U4,Unit5-a,b

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 4, Heroes

J. Žižková -
• Unit 4A King Arthur – verbs + ing or infinitive, vazba there is / there are
Německý jazykJ. Žižková -
• Lektion 3.2 opakování, L3.3 So ist mein Tag, slovesa s odlučitelnou předponou

P. Vinš -
1. Ve středu 27.3. přinesu opravené desetiminutovky na určování času.
2. Ve středu 27.3. si vyberu ke kontrole vaše školní sešity.
3. Zkusíme si diktát na dobrovolnou známku ze slovní zásoby lekce 3.3 na str. 38 v učebnici.
4. Budeme procvičovat části dne v různých kombinací (z.B. : am Nachmittag, am Freitagabend, etc.)
5. Podíváme se na časování způsobových sloves „wollen (chtít)“ a „dürfen (smět)“ na str. 35 a 36 v učebnici.
6. V případě jakýchkoliv nejasností jsem vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.


MatematikaVzorce pro úpravu výrazů
DějepisRomantismus
ZeměpisPůdy a rostlinstvo ČR
Ochrana přírody a krajiny - učebnice str. 11 -12
PřírodopisDýchací soustava
Chemie oxidy
FyzikaVedení proudu v kapalinách

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

ÚT

ST

ČT