Třída VIII. B

Třídní učitel: Jiří Hronek

 

Aktuality:

Týdenní plán od 19. do 23. 2.
Český jazykJ - Interpunkce v souvětí
KSV - Úvaha
LV - Romantismus
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-D, revision of Unit3 plus Test Unit3

J. Hronek -
Učebnice Project 3, Unit 3, Tomorrow´s world
Německý jazyk7. lekce, dny v týdnu, čas a číslovky, mimoškolní aktivity
MatematikaKružnice a kruh, konstrukční úlohy
DějepisDějiny Evropy mezi napoleonskými válkami a rokem 1848
ZeměpisČR - přírodní podmínky (povrch, podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo..)
PřírodopisKostra člověka
Chemiekovy
FyzikaTeplo, změny skupenství

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

M HV ČJ F AJ/AJ

ÚT

AJ/NJ ČJ M CH Z TV

ST

RV NJ/AJ D ČJ VV/INF VV/INF

ČT

NJ/AJ TV F M ČJ MV/AjK/DV/SH

Z CH AJ/NJ D OV M