Třída VIII. B

Třídní učitelka: Eliška Vondrušková

Aktuality:

Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kódy Google Classroom
Český jazykJV - VV podmětná, předmětná, přívlastková
LV - Realismus (Charles Dickens - Oliver Twist)
r6tt4df
Anglický jazyk - H. Pálenskádokončení unit 6, souhrnné opakováníatavwmn
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit6/b,cglzuphu
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 6/AB - First conditional, Future time clausesu7rjln2
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme procvičovat slovní zásobu a gramatiku lekce 4. 2. 2. Budeme opakovat osobní zájmena ve 4. pádě. (mich/dich/ihn, sie, es, etc.)
3. Zopakujeme si 3. a 4. pád podstatných jmen + časové předložkové vazby. (am Montag, um drei Uhr, im Juni, etc.)
4. Naši druhou vyučovací hodinu si napíšete test z OSOBNÍCH ZÁJMEN ve 4. pádě + ČASOVÝCH PŘEDLOŽ. VAZEB! (týká se pouze 8. D)
5. V tomto týdnu žákům nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu od 14:15.
snz2hcf
Německý jazyk - H. MartinůLekce 3.3
Učebnice strany 36, 37
- opakování sloves: dürfen, wollen, helfen, treffen
Pracovní sešit strany 30 - 31
gdb53vv (sk. A)
tgyx6od (sk. B)
MatematikaKonstrukční úlohy - opakování - oddíl 9.3
Čtvrtek - pololetní práce - rovnice a konstrukční úlohy
l2msq33
DějepisEvropa před 1. sv. válkout45uki4
ZeměpisKraje ČR6jsev4n
Přírodopisnervová soustavabzkgly7
ChemieSoli ymh5per
FyzikaZáklady meteorologiee4mvuwz
Informatikahwo5u4u
Občanská výchova1. Budeme se dále zabývat tématem OSOBNÍ FINANCE.

gwzhf7q
Tělesná výchova - P. Šlechtaq4tibgi
Tělesná výchova - G. Matušíkováh3a7fwx
Praktické činnosti - J. Hronekd4xlkoa
Praktické činnosti - E. Vondruškovájf3pchg
Výtvraná výchovamlvuk4t
Rodinná výchova7mjdani
Hudební výchovar75vi2z