Třída VIII. B

Třídní učitel: Petr Vinš

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykUzavírání známek (opakování a zkoušení)
Věta jednoduchá - větné členy a grafické znázornění
Romantismus u nás - Němcová, Erben, Mácha
Líčení
r6tt4df
Anglický jazyk - H. PálenskáUnit 3 část A a B části těla, vztažná zájmena, should, shouldn'tatavwmn
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit 3/b,cglzuphu
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 2/C,Du7rjln2
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme se dále zabývat lekcí 3.3. 2. Vybrané jedince budu ústně zkoušet z časování modálních sloves MÜSSEN a KÖNNEN. 3. Budeme procvičovat téma URČOVÁNÍ ČASU a části dne. (halb, Viertel, drei Viertel, etc…)
4. Druhou vyučovací hodinu v tomto týdnu si z tématu URČOVÁNÍ ČASU napíšete TEST!
5. V tomto týdnu vám nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu po 14:15!
snz2hcf
Německý jazyk - H. MartinůLekce 3.3
Učebnice strany 31 - 33
- téma: Wie spät ist es? (= Kolik je hodin?)
- slovesa s odlučitelnou předponou
- hodiny a denní doba
Pracovní sešit strany 27 - 30
gdb53vv (sk. A)
tgyx6od (sk. B)
MatematikaKružnice a kruh
22.11. - 26.11.
5.1. Vzájemná poloha přímky a kružnice
5.2. Vzájemná poloha dvou kružnic
29.11. - 3.12.
5.3. Thaletova věta
l2msq33
DějepisNapoleont45uki4
ZeměpisOpakování učiva - Evropa
Oblasti Evropy - učebnice od str. 29...
- PS str. 17, 18, 20, 22, 24
6jsev4n
PřírodopisDýchací soustava, Trávicí soustavabzkgly7
ChemieUhlovodíky, alkany a alkeny ymh5per
FyzikaZměny skupenství e4mvuwz
Informatikahwo5u4u
Občanská výchova1. Budeme se zabývat tématem POLITICKÉ IDEOLOGIE.
2. Souběžně budeme procvičovat také téma PRAVNÍ MINIMUM!
gwzhf7q
Tělesná výchova - P. Šlechtaq4tibgi
Tělesná výchova - G. Matušíkováh3a7fwx
Praktické činnosti - J. Hronekd4xlkoa
Praktické činnosti - E. Vondruškovájf3pchg
Výtvraná výchovamlvuk4t
Rodinná výchova7mjdani
Hudební výchovar75vi2z