Třída VIII. B

Třídní učitel: Johana Žižková

 

Aktuality:

Od středy 24. 4. do pátku 26. 4. budou třídy VIII. A a VIII. B spojeny (výměnný pobyt se školou v Dánsku). Výuka bude probíhat podle rozvrhu VIII. A.

Týdenní plán od 17. do 21. 6.
Český jazykLV: Lyrika a epika (+ souhrn dosavadní látky LV).
KSV: ĆTVRTEK! Slohová práce na objektivní a subjektivní popis.
JV: Druhy vět vedlejších.
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit6-b,c

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 6, Relationships

J. Žižková -
• Unit 4A King Arthur – verbs + ing or infinitive, vazba there is / there are
Německý jazykJ. Žižková -
• Lektion 3.2 opakování, L3.3 So ist mein Tag, slovesa s odlučitelnou předponou

P. Vinš -
1. Budeme se podrobněji věnovat projektu „Meine Wohnung“, který mi již většina z vás odevzdala.
2. Budeme se zabývat podrobněji koncovkami množného čísla podstatných jmen.
3. Budu ústně zkoušet ze slovní zásoby na str. 38 a 39.
4. V případě jakýchkoliv nejasností jsem vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.

MatematikaÚpravy výrazů
DějepisObčanská válka v USA
Bachův absolutismus
ZeměpisKraje ČR, opakování učiva
PřírodopisNervová soustava, smysly, zrak
Chemiesoli
FyzikaVedení proudu v plynech

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

ÚT

ST

ČT