Třída VIII. C

Třídní učitelka: Petra Parasková

Aktuality: 

Týdenní plán od 26. do 30. 9.
Matematika Druhá odmocnina, Počítání s mocninou a odmocninou- PS str. 6-7, učebnice str. 45
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme opakovat časování pomocných sloves SEIN a HABEN se 4. pádem podstatných jmen. 2. Budeme dále procvičovat časování nepravidelných sloves SCHLAFEN, FAHREN, SEHEN, GEBEN, NEHMEN, atd..
3. Od ÚTERÝ do ČTVRTKA nabízím ŽÁKŮM po domluvě předem od 14:15 KONZULTACE!
ZeměpisEvropa - vymezení a poloha, horizontální členitost
- tvorba mapy Evropy
- učebnice str. 6-9
- pracovní sešit str. 2-5