Třída VIII. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykUzavírání známek (opakování a zkoušení)
Věta jednoduchá - větné členy a grafické znázornění
Romantismus u nás - Němcová, Erben, Mácha
Líčení
vwvv4sr
MatematikaVálec (Učebnice 7. kapitola)
3.1. - 7.1.
Objem a povrch válce - procvičování
Opakovací test na obvod a obsah kruhu
10.1. - 14.1.
Válec - opakování
Test na povrch a objem válce
17.1. - 21.1.
Pololetní práce - kruh, kružnice, válec
Opakovací test z geometrie (obsahy, povrchy, objemy)
hi737tx
Anglický jazyk - H. PálenskáUnit 2 - opakování
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit 3/b,chxvxzod
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 2/C,Dq3izbly
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme se dále zabývat lekcí 3.3. 2. Vybrané jedince budu ústně zkoušet z časování modálních sloves MÜSSEN a KÖNNEN. 3. Budeme procvičovat téma URČOVÁNÍ ČASU a části dne. (halb, Viertel, drei Viertel, etc…)
4. Druhou vyučovací hodinu v tomto týdnu si z tématu URČOVÁNÍ ČASU napíšete TEST!
5. V tomto týdnu vám nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu po 14:15!


iuhl4cc
Německý jazyk - H. MartinůLekce 3.3
Učebnice strany 31 - 33
- téma: Wie spät ist es? (= Kolik je hodin?)
- slovesa s odlučitelnou předponou
- hodiny a denní doba
Pracovní sešit strany 27 - 30
hhzu6q5
DějepisNapoleong2fu4os
PřírodopisDýchací soustava dokončení, opakování oběhové, mízní a dýchací soustavybqafawh
ChemieUhlovodíky, alkany a alkeny iur6beu
ZeměpisJižní Evropadfosmya
FyzikaZměny skupenství, skupenství teplacnjlq7a
InformatikaBezpečnost a práce na internetuy7oyl6t
Občanská výchova1. Budeme se zabývat tématem POLITICKÉ IDEOLOGIE.
2. Souběžně budeme procvičovat také téma PRAVNÍ MINIMUM!

pdrov55
Rodinná výchovae6sghzj
Výtvarná výchovagr7s2s6
Tělesná výchovaq4tibgi (chl.)
khvbp2s (dív.)
Hudební výchovafkdqlbo
Praktické činnosticvd4r6r (dív.)
chmuoha (chl.)