Třída VIII. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kódy Google Classroom
Český jazykJV - VV podmětná, předmětná, přívlastková
LV - Realismus (Charles Dickens - Oliver Twist)
vwvv4sr
MatematikaKonstrukční úlohy - opakování - oddíl 9.3
Čtvrtek - pololetní práce - rovnice a konstrukční úlohy
hi737tx
Anglický jazyk - H. PálenskáUnit 2 - opakování
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit6/b,chxvxzod
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 6/AB - First conditional, Future time clausesq3izbly
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme procvičovat slovní zásobu a gramatiku lekce 4. 2. 2. Budeme opakovat osobní zájmena ve 4. pádě. (mich/dich/ihn, sie, es, etc.)
3. Zopakujeme si 3. a 4. pád podstatných jmen + časové předložkové vazby. (am Montag, um drei Uhr, im Juni, etc.)
4. Naši druhou vyučovací hodinu si napíšete test z OSOBNÍCH ZÁJMEN ve 4. pádě + ČASOVÝCH PŘEDLOŽ. VAZEB! (týká se pouze 8. D)
5. V tomto týdnu žákům nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu od 14:15.

iuhl4cc
Německý jazyk - H. MartinůLekce 3.3
Učebnice strany 36, 37
- opakování sloves: dürfen, wollen, helfen, treffen
Pracovní sešit strany 30 - 31
hhzu6q5
DějepisEvropa před 1. sv. válkoug2fu4os
PřírodopisGenetikabqafawh
ChemieSoli iur6beu
ZeměpisStřední Evropa/ČR - úvoddfosmya
FyzikaZměny skupenství, skupenství teplacnjlq7a
InformatikaBezpečnost a práce na internetuy7oyl6t
Občanská výchova1. Budeme se dále zabývat tématem OSOBNÍ FINANCE.pdrov55
Rodinná výchovae6sghzj
Výtvarná výchovagr7s2s6
Tělesná výchovaq4tibgi (chl.)
khvbp2s (dív.)
Hudební výchovafkdqlbo
Praktické činnosticvd4r6r (dív.)
chmuoha (chl.)