Třída VIII. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality: 

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Matematika13.9. - 17.9.
1.1. Přirozená čísla
1.2. Celá čísla
20.9. - 24.9.
1.3. Racionální čísla
27.9. - 1.10.
1.3. Racionální čísla
Anglický jazyk - H. Pálenskáintroduction
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/A- The Iceman
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme se dále zabývat novým tématem: RODINA. (učebnice od str. 10)
2. Budeme procvičovat osobní zájmena ve 4. pádu: mich, dich, ihn, sie, atd.
3. Přinesu opravené desetiminutovky z minulého týdne.
4. Začneme se zabývat novou slovní zásobou témat: ZVÍŘATA A POVOLÁNÍ
5. Od úterý do čtvrtka po 14:15 vám nabízím PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ konzultace!
Německý jazyk - H. MartinůLekce 3.1
Učebnice strany 10 - 12
- rodina (nová slovní zásoba)
- přivlastňovací zájmena v jednotném čísle (mein, dein, sein, ihr)
- osobní zájmena ve 4.pádě jednotného čísla
- opakování pravidel výslovnosti
DějepisVznik USA
PřírodopisTkáně, živočišná buňka
ChemieVlastnosti látek, složení atomu
InformatikaBezpečnost a práce na internetu
Občanská výchova1. Budeme dále diskutovat o osobnostních typech jednotlivých žáků.
2. Začneme probírat LIDSKÉ POTŘEBY A HODNOTY. (Zůstalo z minulého týdne.)
3. Sestavíme si pyramidu lidských potřeb.