Třída VIII. E

Třídní učitelka: Helena Pálenská

Aktuality: 

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykJ - Obecné výklady o českém jazyce
KSV - Výpisky, výklad, výtah - opakování
LV - Opakování lit. druhů a žánrů, recitace básně
Matematika13.9. - 17.9.
1.1. Přirozená čísla
1.2. Celá čísla
20.9. - 24.9.
1.3. Racionální čísla
27.9. - 1.10.
1.3. Racionální čísla
Anglický jazyk - H. PálenskáIceman - opakování minulých časů, nepravidelná slovesa
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme se dále zabývat novým tématem: RODINA. (učebnice od str. 10)
2. Budeme procvičovat osobní zájmena ve 4. pádu: mich, dich, ihn, sie, atd.
3. Přinesu opravené desetiminutovky z minulého týdne.
4. Začneme se zabývat novou slovní zásobou témat: ZVÍŘATA A POVOLÁNÍ
5. Od úterý do čtvrtka po 14:15 vám nabízím PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ konzultace!
DějepisDvůr a vláda Rudolfa II., renesance v českých zemích
PřírodopisTkáně, živočišná buňka
ChemieVlastnosti látek, složení atomu
ZeměpisEvropa - přírodní podmínky
Občanská výchovaosobnost, vlivy, aspekty