Třída VIII. E

Třídní učitelka: Helena Pálenská

Aktuality: 

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykJ - Pololetní písemná práce
KSV - Líčení
LV - Romantismus
7fbriwe
MatematikaVálec (Učebnice 7. kapitola)
3.1. - 7.1.
Objem a povrch válce - procvičování
Opakovací test na obvod a obsah kruhu
10.1. - 14.1.
Válec - opakování
Test na povrch a objem válce
17.1. - 21.1.
Pololetní práce - kruh, kružnice, válec
Opakovací test z geometrie (obsahy, povrchy, objemy)
wbqyfuw
Anglický jazyk - H. PálenskáUnit 3 část A a B části těla, vztažná zájmena, should, shouldn't
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 2/C,Dq3izbly
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme se dále zabývat lekcí 3.3. 2. Vybrané jedince budu ústně zkoušet z časování modálních sloves MÜSSEN a KÖNNEN. 3. Budeme procvičovat téma URČOVÁNÍ ČASU a části dne. (halb, Viertel, drei Viertel, etc…)
4. Druhou vyučovací hodinu v tomto týdnu si z tématu URČOVÁNÍ ČASU napíšete TEST!
5. V tomto týdnu vám nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu po 14:15!hhzu6q5
2fp4mmf
DějepisMarie Terezie- reformy; prezentace - hony na čarodějnice; PS: 9/217txd3gp
PřírodopisDýchací soustava dokončení, opakování oběhové, mízní a dýchací soustavyllbqu2i
ChemieUhlovodíky, alkany a alkenydye7vmj
ZeměpisZápadní Evropavo74jul
FyzikaZměny skupenství, skupenství tepla4bjx3kl
Informatika2phpsyn
Občanská výchovaučení, práce a dosahování úspěchů5uwldsb
Praktické činnostijf3pchg (dív.)
chmuoha (chl.)
Rodinná výchovaje23ekt
Výtvarná výchovaugdu4zf
Tělesná výchovaq4tibgi (chl.)
khvbp2s (dív.)
Hudební výchova7vrwlsr