Třída VIII. E

Třídní učitelka: Helena Pálenská

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 16. do 20. 5.Kódy Google Classroom
Český jazykJ - Vedlejší věty - druhy - procvičování
KSV - Jazykové hry
LV - Realismus
7fbriwe
MatematikaRovnice
Slovní úlohy - oddíl 8.6
wbqyfuw
Anglický jazyk - H. Pálenskáunit 6ABh3fbjvz
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 5/ D, revision Unit 5, test Unit 5q3izbly
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme procvičovat slovní zásobu a gramatiku lekce 4. 2. 2. Budeme procvičovat osobní zájmena ve 4. pádě. (mich/dich/ihn, sie, es, etc.)
3. Budeme opakovat 3. a 4. pád podstatných jmen + vyjadřování dat. (z. B. am elften Mai, am ersten Juni, etc.)
4. V tomto týdnu si 8. D napíše test z osobních zájmen ve 4. pádě a test z vyjadřování dat. Ostatní třídy si napíší test pouze z vyjadřování dat.
5. V tomto týdnu žákům nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45, ve středu a čtvrtek od 14:15.

hhzu6q5
2fp4mmf
DějepisPísemná práce; Romantické malířství, hudba a literatura- 71-72, PS: 29/19, 30/21,22; Revoluční rok 18487txd3gp
Přírodopis Smyslová soustava, hormonální soustavallbgu2i
ChemieDeriváty uhlovodíků – dusíkaté, kyslíkaté dye7vmj
ZeměpisStředočeský kraj, Jihočeský krajvo74jul
FyzikaZměny skupenství, skupenství tepla4bjx3kl
Informatika2phpsyn
Občanská výchovastátní symboly5uwldsb
Praktické činnostijf3pchg (dív.)
chmuoha (chl.)
Rodinná výchovaje23ekt
Výtvarná výchovaugdu4zf
Tělesná výchovaq4tibgi (chl.)
khvbp2s (dív.)
Hudební výchova7vrwlsr