Třída VII. C

Třídní učitelka: Petra Parasková

Aktuality:

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykJ - Opakování - 6. ročník
KSV - Vypravování - opakování
LV - Literární druhy a žánry, recitace básně
Matematikanové učivo- Celá čísla- učeb. str. 116 - 125, PS str. 19-21
Anglický jazyk - H. Pálenskápřítomné časy, minulý čas prostý, nepravidelná slovesa
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit1/A-A new home
Anglický jazyk - J. HronekProject 3, Introduction, str. 4-6
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme procvičovat pravidla německé výslovnosti. (viz tabulka s fonetickými pravidly, kterou jsem vám rozdal)
2. Budeme se dále zabývat základními seznamovacími frázemi: Kdo je to? Jak se jmenuješ? Kdy bydlíš?, apod., na jejichž základě si ve dvojicích nacvičíte první rozhovor.
3. Od úterý do čtvrtka po 14:15 vám nabízím PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ konzultace!

Německý jazyk - H. MartinůLektion 1.1
Učebnice strany 14 - 17
- pozdravy
- představení jménem
- čísla 0-12
- odpovědi na otázku "Wie geht´s ?"
- základy výslovnosti
Dějepis- Zrod nové Evropy, první středověké státy - s.7-8

Přírodopis Ryby
ZeměpisVymezení a poloha Ameriky
Orientace na mapě Ameriky