Třída VII. C

Třídní učitelka: Petra Parasková

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykJ - Pololetní písemná práce
KSV - Charakteristika - zvěrokruh
LV - Bajky
4fn5lfh
Matematika17.1. - Pololetní KP- informace na Classroom
Měřítko PS str. 38/1,2,3
Přímá a nepřímá úměrnost PS str.40 -41
jnzvumt
Anglický jazyk - H. PálenskáUnit 3 část A a B minulý čas průběhový a prostýqxbkbpq
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 2/C,Dvs6ekxw
Německý jazyk - P. Vinš1. Opakujte si početní úkony číslovek 0 – 999 999, časování pravidelných sloves, slovesa SEIN a slovní zásobu doposud probraných lekcí (1.1 – 1.3). Z těchto lekcí si napíšete DRUHOU VYUČOVACÍ HODINU V TÝDNU TEST!
2. PODSTATNÉ JMÉNO se učte vždy se členem určitým DER/DIE/DAS!!!
3. Budeme dále procvičovat názvy CIZÍCH JAZYKŮ a časování slovesa SPRECHEN. 4. Budeme se zabývat 4. pádem německých podstatných jmen!
5. Budeme se opět zabývat MNOŽNÝM ČÍSLEM PODST. JMEN a SLOVOSLEDEM NĚMECKÉ VĚTY.
6. V tomto týdnu vám nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu po 14:15!
av4zbz5
Německý jazyk - H. MartinůLektion 1.3
Učebnice strany 41 - 45
- Opakování: osobní zájmena a pravidelné časování sloves
- sloveso sprechen
- volnočasové aktivity
- jazyky
Pracovní sešit strany 29 - 33
e32764z
DějepisČechy v době knížecí-s.42-44; PS: 14/1,2,35lrbsm3
PřírodopisEkosystém lidská obydlí, ekosystém rybník a jezeroi63ehgz
ZeměpisOpakování učiva - Amerika
Afrika - úvod - učebnice str. 60,61
- PS str. 4 ,5
lebyrlc
FyzikaPáka a kladky tyfv2yo
Občanská výchova t55s4mi
Praktické činnosti3lhsjc3 (chl.)
lepdxvz (dív.)
Rodinná výchoval6pz5n2
Hudební výchovaeyjj7ul
Informatika jbgfhmy (sk. A)
jsbtn76 (sk. B)
Výtvarná výchova4cmdutp
Tělesná výchova - P. Šlechtayakwlzw
Tělesná výchova - J. Horovái5m7kwa (chl.)
de7zfzn (dív.)
Tělesná výchova - G. Matušíkovázlsl3f3