Třída VII. C

Třídní učitelka: Ivana Kokaislová

Aktuality:

Týdenní plán od 26. do 30. 9.
Český jazykMluvnické kategorie ohebných slovních druhů, druhy slovních druhů a jejich určování ve větě, test – literární druhy a žánry, vypravování
MatematikaSčítání a odčítání celých čísel- PS str. 21-23, učebnice str. 124-130
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme stále procvičovat pravidla německé výslovnosti.
2. Dokončíme seznamovací konverzace na ZNÁMKY!
3. Naši druhou vyučovací hodinu v týdnu si ze seznamovacích frází napíšete TEST!
4. Budeme se zabývat časováním pravidelných sloves v přítomném čase!
5. Od ÚTERÝ do ČTVRTKA nabízím ŽÁKŮM po domluvě předem od 14:15 KONZULTACE!

Přírodopisryby (ps str 10-11), obojživelníci (uč str 17-18, ps str 12-13)
ZeměpisPřírodní podmínky Ameriky - uč. str. 24 - 31