Třída VII. D

Třídní učitelka: Daniela Křesťanová

Aktuality:

Rozvrh výuky od 17. 5.

Volitelné předměty – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů
D. Peterová Přírodovědný seminář pa6ibly
P. Vinš Německá konverzace wqixb3i
P. Šlechta Sportovní hry j7bfdem
Z. Tomanková/ E. Vondrušková Vaření a stolování flwd447
D. Křesťanová Užité výtvarné činnosti xjmdbaj
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
P. Majerová Český jazyk gadprh3
V. Puš Matematika 62iyp2u
D. Lodinová (skupina D) Anglický jazyk mefpgdt
N. Pavlišová (skupina E) Anglický jazyk myiucv3
H. Martinů Německý jazyk v2exgd2
P. Vinš Německý jazyk ghnl6ak
P. Mácha Dějepis hy2qoam
F. Pekarovics Zeměpis v33uvhk
P. Lavička Fyzika r5xjlzq
M. Radová Přírodopis w2h24v3
S. Kůrka Hudební výchova 62ulux6
D. Lodinová Občanská výchova 7sc37pc
D. Křesťanová Rodinná výchova ivkax67
D. Křesťanová Výtvarná výchova v6ftunh
D. Křesťanová Praktické činnosti – dív. aevc44n
F. Pekarovics Praktické činnosti – chl. tnzeagx
D. Křesťanová Třída 7. D iffowpq
G. Matušíková Tělesná výchova yeqyar3