Třída VII. D

Třídní učitel: Daniela Křesťanová

 

Aktuality: 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

v odkazu uvedeném níže najdete seznam pracovních sešitů, které budou žáci potřebovat ve školním roce 2020/2021. Na rozdíl od předchozích let nebude letos z provozních důvodů zajišťovat nákup škola. Na základě podnětů z řad rodičů zveřejňujeme tento seznam s dostatečným předstihem před začátkem školního roku.

Seznam pracovních sešitů pro školní rok 2020/2021

Týdenní plán od 21. do 25. 9.
Český jazykJ - Opakování pravopisu
KSV - Vypravování - opakování
LV - Literární druhy a žánry
MatematikaDělitelnost - opakování: Učebnice 1.3
Zlomky - opakování: Učebnice 2.1
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit1/a,b

D. Lodinová -
Past tense : to be, regular/irregularverbs
Německý jazykP. Vinš -
1. Procvičujte si pravidla německé výslovnosti.
2. Procvičujte si konverzační otázky a odpovědi. (Wie heißt du?
Wie alt bist du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie geht es dir?)
3. Dokončíme seznamovací konverzace ve dvojicích a zkusíme je nacvičit zpaměti.
4. Podíváme se na číslovky 0 – 20.
DějepisFrancká říše