Třída VIII. A

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

 

Aktuality:

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykJ - Obecné výklady o českém jazyce
KSV - Výklad
LV - Literární druhy a žánry - opakování, recitace básně
Anglický jazykN. Pavlišová -
Introduction

H. Pálenská -
future will a going to
Německý jazykP. Vinš -
1. Ve středu přinesu opravené desetiminutovky na přivlast. a osob. zájmena.
2. Povinný úkol: opsat do slovníčků levý sloupeček ze str. 18 od der Bruder po total.
3. Čeká nás: sestavování vlastního rodokmenu. Probereme povolání a nepravidelná slovesa.
4. Opakujte si: probraná přivlast. zájmena a osobní zájmena ve 4. pádě.
5. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.
MatematikaRacionální čísla
Učebnice: 1.3
DějepisRenesance
Třicetiletá válka
ZeměpisOpakování učiva 7. ročníku
Evropa - vymezení a poloha, přírodní podmínky - uč. str. 5 - 17
PřírodopisHmyzožravci, letouni, primáti
ChemieSložky směsi, složení atomu
FyzikaPráce, výkon, energie

Rozvrh hodin