Třída VIII. A

Třídní učitelka: Monika Radová

 

Aktuality:

Týdenní plán od 21. do 25. 1.
Český jazykJ - Interpunkce ve větě, pololetní opakovací práce
KSV - Líčení - procvičování
LV - Romantismus - K. H. Mácha
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-b,c,d,

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 3, Health and safety

J. Žižková -
• Unit 1 revison test, Unit 2 Fame and fortune – present perfect practice
Německý jazykJ. Žižková -
• Lektion 3.1 Das ist meine Familie, opakování slovní zásoby a osobních zájmen ve 4. pádě, časování sloves

P. Vinš -
1. Přinesu opravené desetiminutovky z minulého týdne.
2. Budeme dál procvičovat předložky místa. (auf, an, unter, über, vor, hinter, in, neben, zwischen)
3. Opakujte si slovní zásoby ze stran 28 a 29 v učebnici.
4. V případě jakýchkoliv nejasností jsem vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.

Matematika7.-11.1. Kruh a kružnice - opakování (14.1. - pololetní práce na toto téma)
14.-31.1. Počítání s mocninami
DějepisFr. revoluce - průběh, opakování
Napoleonské války
ZeměpisČR úvod, vymezení a poloha
PřírodopisČlověk – tkáně
ChemieAromatické uhlovodíky
FyzikaPráce, výkon

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

ÚT

ST

ČT