Třída VIII. A

Třídní učitel: František Pekarovics

Aktuality:

Rozvrh výuky od 17. 5.

Volitelné předměty – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů
D. Peterová Přírodovědný seminář pa6ibly
P. Vinš Německá konverzace wqixb3i
P. Šlechta Sportovní hry j7bfdem
G. Lukešová Vaření a stolování 3oa4m6c
D. Křesťanová Užité výtvarné činnosti xjmdbaj
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
P. Parasková Český jazyk oteey5w
P. Lavička Matematika q2xoyes
N. Pavlišová Anglický jazyk bucxde6
J. Hronek Anglický jazyk ygxahew
P. Vinš Německý jazyk dpy6qhu
H. Martinů Německý jazyk g72tpxw
P. Mácha Dějepis kk3qobv
F. Pekarovics Zeměpis uvdvkrm
P. Lavička Fyzika yutyldg
F. Pekarovics Přírodopis ivfyrdd
P. Lavička Chemie rzww3yh
P. Šlechta Informatika  ulzietz
S. Kůrka Hudební výchova 6idgtbv
G. Matušíková Tělesná výchova nacq3wx
D. Křesťanová Výtvarná výchova 64477nn
D. Křesťanová Rodinná výchova r522ytm
Z. Tomková Praktické činnosti – dív. ofuvkfu
F. Pekarovics Praktické činnosti – chl. kg7nhv7
P. Smetana Občanská výchova xks6rmq