Třída VIII. A

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

 

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazykJ - Věta hlavní a vedlejší, interpunkce ve větách
KSV - Úvaha
LV - B. Němcová - Babička - test
Anglický jazykN. Pavlišová -
U4-a,b,c

H. Pálenská -
tvoření příd.jmen, there is someone.........

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 4, Heroes
Německý jazykP. Vinš -
1. Ve středu donesu opravené a ohodnocené prověrky ze slovní zásoby str. 38.
(Kdo nebyl minulý týden, tak si test napíše hned ve středu!)
2. Opakujte si modální slovesa “müssen, wollen, können”.
3. V učebnici budeme dělat zejména poslech. cvičení na str. 34 a 35.
4. V prac. sešitě dokončíme cv. 8 na str. 42 a budeme pokračovat od str. 43 dále.
5. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
Maximal Interaktiv 2, Lektion 3.3 - Tagesablauf. Wie spät ist es?
Gramatika: Slovesa s odlučitelnou předponou, způsobová slovesa dürfen a wollen, 4. pád - wohin?
Učebnice - str. 23 - 26
Prac. sešit - str. 20 - 22
MatematikaVýrazy - počítání s mocninami - 4. kapitola ve staré učebnici (žáci, kteří mají novou učebnici, obdrželi kopii)
DějepisMetternichovský absolutismus
Národní obrození
ZeměpisČR - základní údaje, vymezení a poloha, geologická stavba
PřírodopisČlověk, tkáně
ChemieUhlovodíky, benzín
FyzikaPráce, výkon, energie
InformatikaMS Word - procvičování, pokročilejší funkce

Rozvrh hodin