Třída VIII. A

Třídní učitel: JIří Hronek

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykJ - Pololetní písemná práce
KSV - Líčení
LV - Romantismus
tmn4wle
Anglický jazyk - H. PálenskáUnit 3 část A a B části těla, vztažná zájmena, should, shouldn'tatavwmn
Anglický jazyk - N. PavlišováUnit 3/b,cglzuphu
Anglický jazyk - D. LodinováUnit 2/C,Du7rjln2
Německý jazyk - P. Vinš1. Budeme se dále zabývat lekcí 3.3. 2. Vybrané jedince budu ústně zkoušet z časování modálních sloves MÜSSEN a KÖNNEN. 3. Budeme procvičovat téma URČOVÁNÍ ČASU a části dne. (halb, Viertel, drei Viertel, etc…)
4. Druhou vyučovací hodinu v tomto týdnu si z tématu URČOVÁNÍ ČASU napíšete TEST!
5. V tomto týdnu vám nabízím konzultace v pondělí od 15:00, v úterý od 12:45 a ve středu po 14:15!
jg6esuu
Německý jazyk - H. MartinůLekce 3.3
Učebnice strany 31 - 33
- téma: Wie spät ist es? (= Kolik je hodin?)
- slovesa s odlučitelnou předponou
- hodiny a denní doba
Pracovní sešit strany 27 - 30
gdb53vv (sk. A)
tgyx6od (sk. B)
MatematikaRozklad mnohočlenů na součin PS str. 44-45
Rovnice - úvod PS str. 46
eltxu4x
DějepisNapoleonlt732hx
ZeměpisOpakování učiva - Evropa
Oblasti Evropy - učebnice od str. 29...
- PS str. 17, 18, 20, 22, 24

7oxghxw
PřírodopisDýchací soustava dokončení, opakování oběhové, mízní a dýchací soustavytf77nbf
ChemieUhlovodíky, alkany a alkeny vnxhpkd
FyzikaZměny skupenství e4mvuwz
InformatikaHardware a softwarecxl53nz
Občanská výchova1. Budeme se zabývat tématem POLITICKÉ IDEOLOGIE.
2. Souběžně budeme procvičovat také téma PRAVNÍ MINIMUM!
t5qwsg5
Hudební výchovawfdufwi
Rodinná výchovam4gh5jm
Výtvarná výchovaphjckd2
Praktické činnostizvxr7g4 (dív.)
d4xlkoa (chl.)
Tělesná výchovah3a7fwx (dív.)
q4tibgi (chl.)