Třída VIII. A

Třídní učitelka: Gabriela Matušíková

 

Aktuality:

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykJ - Větné členy - procvičování
KSV - Líčení
LV - Český romantismus
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
vztažné věty - that, who, which, test unit 2, should, shouldn't

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 1, Past and Present
Německý jazykP. Vinš -
1. Budeme dělat cvičení v učebnici od str. 35 dále.
2. Budeme procvičovat určování času a rozkazovací způsob.
3. Budeme se zabývat časovými předložkami a zvratnými slovesy.
4. Konzultační hodiny: každou středu a pátek od 14:15 po dohodě předem.

H. Martinů -
Maximal Interaktiv 2, Lektion 3.2 - Wir haben Sturmfrei.
Učebnice - str. 23 - 26
Prac. sešit - str. 20 - 22
MatematikaObvod a obsah kruhu
DějepisTest - Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte
Vídeňský kongres
ZeměpisRegiony Evropy
PřírodopisVývoj člověka, prenatální, porod, první rok života
ChemieUhlovodíky, tuha, diamant, vznik uhlí
FyzikaPráce, výkon, energie
InformatikaKomponenty PC, test
Přídavná zařízení, test

Rozvrh hodin