Třída VIII. A

Třídní učitelka: Monika Radová

 

Aktuality:

Týdenní plán od 12. do 16. 11.
Český jazykJ - Skloňování cizích vlastních jmen
KSV - 1. slohová práce
LV - Národní obrození
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit1-c,d,test unit1

J. Hronek -
Učebnice Project 4, Unit 1, Past and present, Unit test 1

J. Žižková -
• Unit 1 revison test, Unit 2 Fame and fortune – present perfect practice
Německý jazykJ. Žižková -
• Lektion 3.1 Das ist meine Familie, opakování slovní zásoby a osobních zájmen ve 4. pádě, časování sloves

P. Vinš -
1. Dokončíme věty o vlastní rodině z naší páteční hodiny, na které bude navazovat projet „Můj rodokmen“.
2. Opakujte si slovní zásobu ze str. 18 v modré učebnici.
3. Budeme se dále zabývat 4. pádem podstatných jmen (v modré učebnici shrnutí gramatiky na str. 80) a procvičovat též přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein, ihr, atd...).
4. V případě jakýchkoliv nejasností jsem vám po předchozí domluvě k dispozici každou středu či pátek v konzultačních hodinách po 14:00.
MatematikaPythagorova věta: opakování – Učebnice: kapitola 3
Pátek: Test
DějepisMarie Terezie
ZeměpisHospodářství Evropa - učebnice str. 21 - 25
Evropská Unie
PřírodopisČlověk - úvod
ChemieKyseliny
FyzikaPráce, výkon

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. – 8.

PO

ÚT

ST

ČT