Informace k průběhu screeningového testování 8. a 15. 11.

Novinky

Testování proběhne 8. 11. a 15. 11. ve všech ročnících na začátku vyučování.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Doklad o tom, že splňuje podmínky stanovené pro bezinfekčnost, předloží žák v příslušný den před testováním. Škola zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání onemocnění.

Informace o podmínkách pro zákonné zástupce žáků, kteří odmítnou testování – zde

Postup, pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin – zde