Informace o výsledcích zápisu dětí do 1. tříd na školní rok 2022/2023

Novinky

Seznam přijatých budoucích prvňáků bude zveřejněn na webových stránkách a ve vestibulu školy pod přidělenými pořadovými čísly v úterý 3. 5. 2022.