Informace vedení školy k domácí výuce

Novinky

Vážení rodiče,

 

ocitli jsme se v situaci, která je pro nás všechny nová, zvláštní a obtížná. Asi díky tomu, jaká je doba, mnoho lidí naléhá a očekává, že se potíže vyřeší bezchybně ze dne na den nebo dokonce z hodiny na hodinu.

Chápu, že je svízelné být doma s dětmi, dohlížet na jejich učení, věnovat se domácnosti a ještě k tomu pracovat atd. Chci vás proto ujistit, že cílem zadávání domácí práce je především to, aby děti měly nějaký režim, který je v mimořádných situacích důležitou oporou pro psychiku, je to příležitost vést je k samostatnosti a zodpovědnosti.

Neočekáváme, že děti doma proberou a procvičí všechnu látku tak, jako ve škole. Nikdo z nás pedagogů nechce děti a rodiče stresovat. Také my se učíme odhadovat, co v dlouhodobějším horizontu můžeme dětem domů zadávat a snažíme se zorientovat v ohromné nabídce online cvičení, videí apod. Nikdy jsme ještě nic takového nepřipravovali.

Chtěla bych Vás ujistit o tom, že se snažíme stále vylepšovat zadávání domácí práce tak, aby byly děti schopné pracovat pokud možno samostatně, aby jednotlivá zadání byla srozumitelná a abyste se Vy, rodiče, necítili zahlceni. Jsme si vědomi nejrůznějších možností, které lze při výuce „na dálku“ využít a hledáme co nejefektivnější a zároveň univerzální způsob, který by vyhovoval co největšímu počtu žáků a bral také v potaz technické možnosti. Jde nám především o to, aby žáci měli k dispozici vhodné výukové materiály, nezbytné řídící instrukce a aby dobře fungovala zpětná vazba. Chceme postupovat tak, že vždy zadáme cíl vyučovací jednotky, dáme k dispozici vhodné výukové materiály, připravíme úlohy k procvičení látky, vyžádáme si zpětnou vazbu a ověříme vhodným způsobem splnění stanoveného cíle. Během jednotlivých kroků jsme žákům a také rodičům k dispozici na e-mailu. E-mail volíme jako způsob komunikace, který nemusí (pro ty, kdo zrovna nemohou), ale přitom může (pro ty, kdo zrovna jsou online) probíhat v reálném čase. Počínaje příštím týdnem tedy nastavíme jednotný způsob zadávání práce žákům 5. – 9. ročníku, 1. – 4. ročníky komunikují intenzivně se svými třídními učitelkami.

 

V tuto chvíli je nejdůležitější psychická pohoda a zdraví!

 

Děkuji Vám za pochopení, A. Kejharová