Informace ze školní jídelny

Novinky

ZMĚNA CENY ŠKOLNÍCH OBĚDŮ

Od 1. 9. 2019 dochází k navýšení ceny obědů u všech kategorií o 2,- Kč.

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Při platbách inkasem z běžného účtu může být platba maximálně 23 obědů v měsíci.

Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný.

Prosím o úpravu zadaných limitů pro měsíční inkaso od 1. 9. 2019: 

věk strávníka cena jednoho oběda cena obědů za měsíc
Narození od 1. 9. 2008 28,- 644,-
Narození od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 30,- 690,-
Narození do 31. 8. 2004 31,- 713,-