Informativní schůzka ve školní družině

Družina / Novinky

Ve čtvrtek 1. září 2022 se koná informativní schůzka rodičů prvňáčků, která bude probíhat ráno po přivítání s paní učitelkou.

Rodiče dětí z 2. a 3. ročníku schůzku mít nebudou. Veškeré informace o provozu a organizaci ŠD a zápisní lístek dostanou žáci 1. září od svých třídních učitelek.