Jídelna

Jídelna

Telefonické spojení: 220 920 073

E-mail: ivana.fortova@zssuchdol.cz (neslouží k odhlašování obědů)

Na začátku školního roku žáci obdrželi přihlášku ke stravování. Prosíme rodiče o vyplnění a odevzdání této přihlášky. Zároveň žádáme rodiče o uhrazení obědů – variabilní symbol i číslo účtu zůstávají stejné jako v předchozích letech.

Informace k placení obědů žáků 1. ročníků

Vážení rodiče,

zaplacení obědů včetně vyzvednutí čipu je možné v níže uvedené dny vždy v čase 7:30 – 15:30 v kanceláři vedoucí školní jídelny v suterénu nové budovy. Ke vstupu použijte vchod do jídelny z atria.

Pondělí 23. 8. 2021

Úterý 24. 8. 2021

Středa 25. 8. 2021

Čtvrtek 26. 8. 2021

Pátek 27. 8. 2021

Pondělí 30. 8. 2021

Úterý 31. 8. 2021

Objednávání obědů je možné buď elektronicky na základě PINu přiděleného školní jídelnou nebo přímo ve školní jídelně prostřednictvím čtečky čipů. Elektronicky (tj. po internetu) lze objednat oběd nejpozději den předem do 10:30. Čtečka čipů ve školní jídelně umožňuje objednání obědů den předem do 14:00.  Přihlašovací údaje obdrží žáci od třídních učitelů. Pro internetové objednávání je nutné si na webových stránkách založit účet.

Výběr ze dvou menu:

1. Masitý pokrm

2. Bezmasý nebo sladký pokrm

Denně nabídka čerstvé zeleniny formou salátového bufetu.

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Při platbách inkasem z běžného účtu může být platba maximálně 23 obědů v měsíci.

Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný.

Číslo účtu: 0163593349/0800 (ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

věk strávníka cena jednoho oběda cena obědů za měsíc
6 – 10 let 28,- 644,-
11 – 14 let 30,- 690,-
15 let a starší 31,- 713,-

 Systém přihlašování a odhlašování obědů:

Všichni strávníci mají předem objednán oběd č.1 (masitý pokrm) a pouze v případě změny (oběd č.2) si musí při odchodu z jídelny prostřednictvím čipu nebo elektronicky tento oběd přeobjednat. Totéž platí pro odhlašování obědů. Odhláška musí proběhnout vždy předem, buď prostřednictvím čipu přímo v jídelně, elektronicky nebo telefonicky ve školní jídelně (tel. 220 920 073). Pokud strávník nebo rodič neprovede odhlášku předem, automaticky s ním jídelna počítá na stravování. Při náhlé absenci strávníka je možné oběd ještě odhlásit ráno nejpozději do 8:00 ještě týž den.