Družina

Informace k zahájení provozu ve školním klubu

Družina

Provoz školního klubu bude zahájen v pondělí 3. 9. po ukončení vyučování. První školní den bude provozní doba klubu do 15:30 hodin, následující dny pak od 12:30 do 17:00 hodin. Přihlášky do klubu je možné vyzvednout přímo v klubu anebo stáhnout z webu školy. Upozorňujeme rodiče, aby počítali s tím, že od nového školního roku bude zákaz používání mobilních telefonů. Platí to i pro školní klub. Děti... Číst více »

Třídní schůzka ve školní družině

Družina

V pondělí 3. září 2018 se koná třídní schůzka rodičů přihlášených dětí do ŠD. Pro rodiče prvňáčků bude ráno po přivítání s paní učitelkou, pro rodiče dětí z 2. a 3. ročníku od 17:00 hodin. Schůzka bude probíhat v učebnách podle rozmístění oddělení a rozdělení dětí. Účast zákonného zástupce dítěte na této schůzce je nezbytná. Číst více »

Provoz školní družiny v pondělí 3. září 2018

Družina

V pondělí 3. září 2018 je provoz školní družiny od 7:00 do 17:00 hodin. Ranní družina je ve školním klubu v suterénu staré budovy. Přímý vchod do ŠK je od víceúčelového hřiště u knihovny. Pokud přihlášený žák nastoupí již tento den do ŠD, vezme si s sebou přezůvky, větší svačinu (místo oběda, jídelna nevaří) a lístek od rodičů s informacemi o odchodu z ŠD. Odcházet může již od 12 hodin. Číst více »

Muzeum smyslů

Družina

Muzeum smyslů je muzeum, v němž nic kolem Vás není takové, jak se zdá. To je motto tohoto muzea a je to naprostá pravda. S dětmi z IV. oddělení školní družiny jsme navštívili toto muzeum a opět jsme otestovali své tělo a smysly. Dozvěděli jsme se mnoho o lidských vjemech, zvukových vibrací, hmatu, vůních, lidském mozku a vědě. Pro nás všechny to byla ohromná zábava a legrace. Číst více »

Neviditelná výstava

Družina

Neviditelná výstava je ojedinělá interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo všechno světlo a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven. A na tuto neobyčejnou výstavu se vypravily děti z IV. oddělení školní družiny. Výstavou nás provázeli nevidomí nebo částečně nevidomí lidé. Provázeli nás světem, který oni dobře znají, ale nám je naprosto cizí. Strávili jsme hodinu v naprosté tmě... Číst více »

Návštěva Království železnic

Družina

Ve čtvrtek 7. 12. jsme se vydali do Království železnic na Andělu. Prohlédli jsme si do detailu vymodelované vláčky zasazené do krajiny, která odpovídá skutečnosti. Vláčky a postavičky jsme mohli na některých místech ovládat. Kromě vláčků jsme viděli Lego stavby, panenky a jejich domečky, autodráhu, a další modely techniky. Vyzkoušeli jsme si práci řidiče tramvaje a autobusu. Výlet se nám moc líbi... Číst více »

Volné místo

Družina / Novinky

Hledáme zájemce o pozici asistenta pedagoga do školní družiny na 10 hodin týdně. Kontakt: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz Tel.: 775 640 203 Číst více »

Ranní družina v pondělí 30. října

Družina / Novinky

Pro příchod do ranní družiny v pondělí 30. října použijte hlavní vchod do Staré budovy. Boční vchod nebude přístupný. Číst více »

Expozice Archa Noemova

Expozice Archa Noemova

Družina

Než jsme se vypravili na náš první výlet, vyprávěli jsme si příběh o potopě světa, to abychom lépe pochopili, co nás čeká. Na výstavě v Národním muzeu (v Nové budově) jsme viděli mnoho krásných zvířátek, brouků, motýlů ze všech částí světa. Dozvěděli jsme čím je zajímavý Čtverzubec, Platýs, Mihule, Trilobit a dokonce i to, jak se z larvy vylíhne Roháč. Na konci prohlídky nás čekala malá interaktiv... Číst více »

Třídní schůzka ve školní družině

Družina

V pondělí 4. září 2017 se koná třídní schůzka rodičů přihlášených dětí do ŠD. Ráno po přivítání s paní učitelkou bude pro rodiče prvňáčků, od 17:00 hodin pro rodiče dětí z 2. až 4. ročníku. Schůzka bude probíhat v učebnách podle rozmístění oddělení a rozdělení dětí. Účast zákonného zástupce dítěte na této schůzce je nezbytná. Číst více »

Stránka 1 z 3123