Novinky

Skupinové konzultace

Novinky

Od 12. 4. jsou umožněny skupinové konzultaci žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. Skupinové konzultace se budou týkat českého jazyka a matematiky a budou probíhat 2x týdně. Ohledně zájmu o tyto konzultace byli rodiče žáků 9. ročníků informováni třídními učitelkami. Na tyto žáky se vztahuj... Číst více »

Péče o děti zaměstananců vybraných profesí

Novinky

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou: – zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, – pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním ... Číst více »

Aktuální informace k organizaci výuky od 12. dubna 2021

Novinky

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (zde) se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 žákům 1. stupně způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (rotační výuka). Osobní přítomnost je umožněna žákovi za předpok... Číst více »

Distanční vzdělávání – jaro 2021

Novinky

Rádi bychom Vám rovněž zprostředkovali ukázky prací našich žáků z období podzimní distanční výuky. Číst více »

Velikonoční hra

Družina / Novinky

Blíží se velikonoční svátky. Venku je již opravdové jaro a sluníčko nás láká vyjít do přírody. Ale kam…? Možná pomůže velikonoční hra zaměřená na hledání velikonočních vajíček a seznámení se s dekódováním zprávy napsané v tajném písmu. Vajíčka jsou papírová, 13,5 cm velká, zavěšená nebo připevněná do výše 1,5 m. Z přední strany vypadají jako vyzdobené kraslice. Na druhé straně je znak naší školy, ... Číst více »

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Novinky

Vážení rodiče,   již podruhé nemůžeme zorganizovat v naší suchdolské škole den otevřených dveří. Jako náhradu za možnost prohlédnout si naši školu v době vyučování Vám přinášíme na našich stránkách vhled do školy prostřednictvím našich žáků……   Školou se můžete projít také virtuálně…. Tradicí se stala také každoroční poznávací hra po škole pro předškoláky ještě před zápisem do 1. třídy. ... Číst více »

Hrou za poznáním II.

Hrou za poznáním II.

Družina / Novinky

Druboďácí zvou všechny do další hry  www.hrouzapoznanim.cz. Opět se můžete vydat tentokrát na delší dobrodružnou cestu. Doporučujeme pořádně si prostudovat mapu, kde je zaznamenáno 20 míst s druBody a sestavit si trasu procházky. Nezapomeňte si vzít mobilní telefon nebo tužku a papír. Luštění tajenky je náročnější, proto využijte nápovědy k získání správného pořadí písmen ve větě. Hra má stejná pr... Číst více »

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Novinky

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek. čtyřleté obory: První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. ... Číst více »

Zápis do prvních tříd

Novinky

Vážení rodiče, na základě metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů ze dne 8. 3. 2021 budou letošní zápisy do prvních tříd organizovány bez přítomnosti dětí ve škole. V souladu s tímto opatřením také upřednostňujeme podání přihlášky některým z těchto způsobů: Pro další instrukce vyberte možnost, která odpovídá Vaší situaci: A) Běžný zápis Vyplňte žádos... Číst více »

Projekt Modernizace jazykového vzdělávání na Základní škole Mikoláše Alše

Novinky

Projekt Modernizace jazykového vzdělávání na Základní škole Mikoláše Alše je spolufinancován Evropskou unií.   Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001056 Příjemce dotace: ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360, p. o. Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol Specifický cíl: SC 4.1 Navýšení kapa... Číst více »

Stránka 1 z 23123»