Novinky

Výsledky voleb do Školské rady

Novinky

Ve volbách do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků naší školy byli zvoleni: Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D. a Hana Elicharová, Ph.D.   Číst více »

Volby do Školské rady

Novinky

Vážení rodiče,   na pondělí 1. června 2020 jsou ohlášeny volby do Školské rady. Z řad zákonných zástupců  budou na základě navržených kandidátů (přehled kandidátů zde) zvoleni dva noví členové. Ráda bych Vás touto cestou požádala o účast v těchto volbách. Volit můžete prostřednictvím e-mailu na adresu: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz Do zprávy uveďte jméno Vámi zvoleného kandidáta, své jméno... Číst více »

Ošetřovné (aktualizováno 28. 5.)

Novinky

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila nový tiskopis pro rodiče, kteří pokračují po 25. květnu 2020 v péči o dítě. Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy. Důvod rodiče uvedou v tomto aktualizovaném tiskopisu – Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Pokud dítě nenavštěvuje znovuotevře... Číst více »

Vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. ročníků

Novinky

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách schválila vláda na svém jednání možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jak... Číst více »

Docházka žáků od 25. 5. (aktualizováno 20. 5.)

Novinky

Od 25. května nastupují přihlášení žáci 1. – 5. ročníků do školy. Po tomto datu již není možné nikoho do skupin dohlásit. Přihlášeno je cca 230 žáků. Každá skupina má určenou místnost, kde bude v době dopoledních a (případných) odpoledních aktivit. Ke každé skupině jsou také určeni jednotliví vyučující. Osobní přítomnost žáků ve škole je možná jen v případě, že odevzdají originál vyplněného čestné... Číst více »

CO VIDÍME (CO VIDíme)

Novinky

CO VIDÍME (CO VIDíme) z okna pokoje, kde teď trávíme veškerý čas. Je celoškolní výtvarný projekt, ve kterém naši žáci dokumentovali výhled z okna pokoje, kde teď tráví skoro veškerý svůj čas. Výhled z místa, které je teď nejen domovem, ale i školou, kanceláří, tělocvičnou a dalšími místy, kam teď v době karantény nemůžeme.   Číst více »

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Novinky

Žáci naší školy se každoročně jako dobrovolníci účastní sbírky organizované Ligou proti rakovině. Současná krizová situace neumožňuje zorganizovat v květnu prodej kytiček v ulicích. Liga proti rakovině Praha však pracuje dál. Letos slaví 30 let od svého založení a protože květen vždy kytičkám tradičně patřil a patří, bude po celý měsíc probíhat on-line kampaň Květinový květen, věnovaná rekapitulac... Číst více »

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Novinky

Pro školní rok 2020/2021 byly na základě stanovených kritérií přijaty do 1. ročníku děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu naší školy pod těmito zápisovými čísly: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 81 82   Pr... Číst více »

Informace pro rodiče žáků 1.- 5. ročníků

Novinky

Vážení rodiče, milí žáci,   na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Docházka u těchto žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.   Organizace vzdělávacích aktivit Žádáme zákonné zástupce, aby co ne... Číst více »

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků

Novinky

Vážení rodiče,   Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci do škol docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u těchto žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Vyučovat budeme pouze český jazyk a matematiku, a to v rozsahu 2 – 4 hodiny třikrát týdn... Číst více »

Stránka 1 z 17123»