Kontakt

Emailové adresy zaměstnanců školy

Adresy mají podobu jmeno.prijmeni@zssuchdol.cz

jméno mail
Alexandra Kejharová – ředitelka školy alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Petr Mácha – zástupce ředitelky petr.macha@zssuchdol.cz
učitelé
Ábelová Šárka sarka.abelova@zssuchdol.cz
Benešová Eva eva.benesova@zssuchdol.cz
Bílková Lenka lenka.bilkova@zssuchdol.cz
Bořkovec Matouš matous.borkovec@zssuchdol.cz
Břečková Gabriela gabriela.breckova@zssuchdol.cz
Doubková Magdalena magdalena.doubkova@zssuchdol.cz
Frková Radmila radmila.frkova@zssuchdol.cz
Haluzová Martina martina.haluzova@zssuchdol.cz
Haluzová Michaela michaela.haluzova@zssuchdol.cz
Hlásková Bohumila bohumila.hlaskova@zssuchdol.cz
Hronek Jiří jiri.hronek@zssuchdol.cz
Chlebovská Karolína karolina.chlebovska@zssuchdol.cz
Chýlová Helena helena.chylova@zssuchdol.cz
Juklová Jana jana.juklova@zssuchdol.cz
Křenová Blanka blanka.krenova@zssuchdol.cz
Křesťanová Daniela daniela.krestanova@zssuchdol.cz
Lavička Pavel pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Lukešová Gabriela gabriela.lukesova@zssuchdol.cz
Mácová Monika monika.macova@zssuchdol.cz
Míková Eva eva.mikova@zssuchdol.cz
specialni.pedagog@zssuchdol.cz
Parasková Petra petra.paraskova@zssuchdol.cz
Pavlasová Helena helena.pavlasova@zssuchdol.cz
Pekarovics František frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Puchmertlová Kateřina katerina.puchmertlova@zssuchdol.cz
Radová Monika monika.radova@zssuchdol.cz
Rendlová Lucie lucie.rendlova@zssuchdol.cz
Rivola Christa christa.rivola@zssuchdol.cz
Šedivá Klára klara.sediva@zssuchdol.cz
Šonská Jaroslava jaroslava.sonska@zssuchdol.cz
Václavík Pavel pavel.vaclavik@zssuchdol.cz
Vávrová Hana hana.vavrova@zssuchdol.cz
Vejvalková Monika monika.vejvalkova@zssuchdol.cz
Veselá Jana jana.vesela@zssuchdol.cz
Vítková Olga olga.vitkova@zssuchdol.cz
Žižková Johana johana.zizkova@zssuchdol.cz
vychovatelky školní družiny
Ševčíková Blanka – vedoucí ŠD blanka.sevcikova@zssuchdol.cz
Čunátová Vladimíra vladimira.cunatova@zssuchdol.cz
Hubená Lucie lucie.hubena@zssuchdol.cz
Kamencová Anna anna.kamencova@zssuchdol.cz
Karbusová Ivana ivana.karbusova@zssuchdol.cz
Kořínková Šárka sarka.korinkova@zssuchdol.cz
Mertová Michaela michaela.mertova@zssuchdol.cz
Vacková Markéta marketa.vackova@zssuchdol.cz
Vávrová Ivana ivana.vavrova@zssuchdol.cz
vychovatelka školního klubu
Madziová Monika monika.madziova@zssuchdol.cz
sekretariát školy
Krebsová Marcela – referentka marcela.krebsova@zssuchdol.cz
posta@zssuchdol.cz