Kontakt

Emailové adresy zaměstnanců školy

Adresy mají podobu jmeno.prijmeni@zssuchdol.cz

sekretariát školy

jméno mail
Alexandra Kejharová – ředitelka školy alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Petr Mácha – zástupce ředitelky petr.macha@zssuchdol.cz
učitelé
Ábelová Šárka sarka.abelova@zssuchdol.cz
Benešová Eva eva.benesova@zssuchdol.cz
Bílková Lenka lenka.bilkova@zssuchdol.cz
Břečková Gabriela gabriela.breckova@zssuchdol.cz
Červinková Simona simona.cervinkova@zssuchdol.cz
Doubková Magdalena magdalena.doubkova@zssuchdol.cz
Haluzová Michaela michaela.haluzova@zssuchdol.cz
Horová Jitka jitka.horova@zssuchdol.cz
Hronek Jiří jiri.hronek@zssuchdol.cz
Chlebovská Karolína karolina.chlebovska@zssuchdol.cz
Chýlová Helena helena.chylova@zssuchdol.cz
Kokaislová Ivana ivana.kokaislova@zssuchdol.cz
Kořínková Šárka sarka.korinkova@zssuchdol.cz
Křesťanová Daniela daniela.krestanova@zssuchdol.cz
Kůrka Svatopluk svatopluk.kurka@zssuchdol.cz
Lavička Pavel pavel.lavicka@zssuchdol.cz
Lodinová Dagmar dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
Lukešová Gabriela gabriela.lukesova@zssuchdol.cz
Mácová Monika monika.macova@zssuchdol.cz
Majerová Pavla pavla.majerova@zssuchdol.cz
Martinů Hedvika hedvika.martinu@zssuchdol.cz
Matušíková Gabriela gabriela.matusikova@zssuchdol.cz
Metelcová Veronika veronika.metelcova@zssuchdol.cz
Míková Eva eva.mikova@zssuchdol.cz
specialni.pedagog@zssuchdol.cz
Pálenská Helena helena.palenska@zssuchdol.cz
Parasková Petra petra.paraskova@zssuchdol.cz
Pavlas Martanová Veronika skolni.psycholog@zssuchdol.cz
Pavlasová Helena helena.pavlasova@zssuchdol.cz
Pavlišová Naděžda nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
Pekarovics František frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Peterová Dalia dalia.peterova@zssuchdol.cz
Puš Vladimír vladimir.pus@zssuchdol.cz
Radová Monika monika.radova@zssuchdol.cz
Rendlová Lucie lucie.rendlova@zssuchdol.cz
Scheinostová Jana jana.scheinostova@zssuchdol.cz
Slačálková Hana hana.slacalkova@zssuchdol.cz
Šedivá Klára klara.sediva@zssuchdol.cz
Šlechta Pavel pavel.slechta@zssuchdol.cz
Vítková Olga olga.vitkova@zssuchdol.cz
Vinš Petr petr.vins@zssuchdol.cz
Vondrušková Eliška eliska.vondruskova@zssuchdol.cz
asistentky pedagoga
Frková Radmila radmila.frkova@zssuchdol.cz
Haláková Adéla adela.halakova@zssuchdol.cz
Hlaváčová Barbora barbora.hlavacova@zssuchdol.cz
Hrotková Jana jana.hrotkova@zssuchdol.cz
Hubená Lucie lucie.hubena@zssuchdol.cz
Křenová Blanka blanka.krenova@zssuchdol.cz
Navrátilová Lenka lenka.navratilova@zssuchdol.cz
Rothová Anna anna.rothova@zssuchdol.cz
Šidlová Jana jana.sidlova@zssuchdol.cz
vychovatelky školní družiny
Ševčíková Blanka – vedoucí ŠD blanka.sevcikova@zssuchdol.cz
Ábelová Veronika veronika.abelova@zssuchdol.cz
Dobošová Helena helena.dobosova@zssuchdol.cz
Gottwaldová Natálie natalie.gottwaldova@zssuchdol.cz
Janíková Zuzana zuzana.janikova@zssuchdol.cz
Janovská Markéta marketa.janovska@zssuchdol.cz
Lacinová Vlasta vlasta.lacinova@zssuchdol.cz
Macková Tereza tereza.mackova@zssuchdol.cz
Vávrová Ivana ivana.vavrova@zssuchdol.cz
vychovatelka školního klubu
Ivana Kopecka ivana.kopecka@zssuchdol.cz
Krebsová Marcela – referentka posta@zssuchdol.cz