Konzultační odpoledne 16. 11.

Novinky

V úterý 16. listopadu se konají konzultace. V tabulce najdete rozmístění jednotlivých vyučujících. Pokud není uvedeno jinak, konají se konzultace od 15:00 do 18:00.

Ábelová Šárka SB 7 (1. patro staré budovy)
Benešová Eva 137
Bejčková Kateřina od 16:30 ve školním klubu (suterén staré budovy)
Bílková Lenka 210
Břečková Gabriela kab. 2. patro staré budovy
Červinková Simona nepřítomná
Doubková Magdalena SB 2 (2. patro staré budovy)
Haluzová Michaela 205
Horová Jitka kab. Tv (přízemí nové budovy)
Hronek Jiří 237
Chlebovská Karolína 0-07 (přízemí staré budovy)
Chýlová Helena kab. v přízemí SB
Kejharová Alexandra ředitelna
Kokaislová Ivana kab. 114
Kořínková Šárka kab. 134
Křesťanová Daniela kab. 238
Kůrka Svatopluk SU 2
Lavička Pavel 202
Lodinová Dagmar kab. 234
Lukešová Gabriela nepřítomná
Mácová Monika SB 6 (1. patro staré budovy)
Mácha Petr nepřítomen
Majerová Pavla kab. 104
Martinů Hedvika 216
Matušíková Gabriela 106
Metelcová Veronika 107
Míková Eva kancelář speciálního pedagoga v přízemí nové budovy
Pálenská Helena 0-07 (přízemí staré budovy)
Parasková Petra 102
Pavlasová Helena nepřítomná
Pavlišová Naděžda 233
Pekarovics František 112
Peterová Dalia kab. 207
Puš Vladimír od 18:30 v učebně 214
Radová Monika 208
Rendlová Lucie 138
Scheinostová Jana 111
Slačálková Hana nepřítomná
Šedivá Klára 133
Šlechta Pavel učebna výpočetní techniky
Vinš Petr 15:00 – 16:00 – přízemí, kancelář spec. pedagoga
Od 16:00 uč. 215
Vítková Olga SB 3
Vondrušková Eliška kab. 238