Kroužky

Nabídku kroužků pořádaných školou v příštím školním roce 2019/2020 najdete v tabulce níže. Na přelomu srpna a září bude nabídka aktualizována včetně dne, času, jména lektora a ceny kroužku. Od 9. září 2019 se bude možné na jednotlivé kroužky přihlašovat (elektronicky).

V průběhu 1. pololetí proběne u každého kroužku 15 lekcí (včetně náhrad). Po uplynutí těchto 15 lekcí navazuje plynule 2. pololetí, ve kterém proběne také 15 lekcí (tedy celkem 30 lekcí za školní rok). Všechny kroužky probíhají v prostorách školy.

Kroužky jsou přístupné i dětem, které nenavštěvují naši školu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte e-mailem na adresu krouzky@zssuchdol.cz nebo telefonicky na tel. 608 253 505 (B. Ševčíková).

 NABÍDKA KROUŽKŮ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

    
Kroužky organizované školou
Florbal ml. žáciŠachy
(I. a II. stupeň)
Hrátky s češtinou
(II. stupeň)
Keramika - začátečníci
Florbal - st. žáciMíčové a pohybové hry
(I. stupeň)
Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ na SŠ
(9. ročník)
Keramika - pokročilí
Badminton
(I. stupeň)
Pěvecký sbor
(I. a II. stupeň)
Hra na klavír
(Indiv. výuka)
Hravá výtvarka
Stolní tenis
(I. a II. stupeň)
Příprava k přijímacím zkouškám z M na SŠ
(9. ročník)
Hra na kytaru (Indiv. výuka)Vaření
Sportuj ve škole (pro 1. a 2. ročník) - v rámci ŠD bezplatněAerobic
Další kroužky, které se konají v prostorách školy
JudoKurzy inline bruslení pro dětiWing TsunTaekwondo
GymnastikaKřesťanská výchovaLatinsko-americké a standardní tanceKroužek angličtiny
Kroužky organizované agenturou RYTMIK Dětem o.p.s. v prostorách školy
RoztleskávačkyFlétnaVědecký kroužek
Šikovný kutilStreet Dance