Kroužky

Nabídku kroužků pro příští školní rok 2017/2018 najdete v tabulce na této stránce. Konkrétní termíny konání jednotlivých kroužků včetně dne konání a času budou zveřejněny v průběhu posledního srpnového týdne a přihlašování do těchto kroužků bude možné od 4. září.

Všechny kroužky budou probíhat v prostorách školy.

Kroužky jsou přístupné i dětem, které nenavštěvují naši školu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte e-mailem na adresu krouzky@zssuchdol.cz nebo telefonicky na tel. 608 253 505 (B. Ševčíková).

 NABÍDKA KROUŽKŮ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 
 
 
 
Kroužky organizované školou
Florbal ml. žáciŠachy
(I. a II. stupeň)
Hrátky s češtinou
(II. stupeň)
Keramika - začátečníci
Florbal - st. žáciMíčové a pohybové hry
(I. stupeň)
Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ na SŠ
(9. ročník)
Keramika - pokročilí
Badminton
(I. stupeň)
Pěvecký sbor
(I. a II. stupeň)
Hra na klavír
(Indiv. výuka)
Hravá výtvarka
Stolní tenis
(I. a II. stupeň)
Počítačový kroužek
(I. stupeň)
Hra na kytaru (Indiv. výuka)Korálkování
VařeníModelářský kroužek