Kroužky

Informace ke kroužkům ve školním roce 2019/2020

Poměrná část peněz, které jste uhradili za kroužky, odpovídající nerealizovaným lekcím bude převedena na stravné a spolu se stravným vrácena v červenci na Váš účet. O výši vracenmé částky jste byli informováni e-mailem. U žáků, kteří nejsou strávníky, bude částka vrácena přímo na účet.

Informace ke kroužkům ve školním roce 2020/2021

Nabídku kroužků pořádaných školou v příštím školním roce 2020/2021 najdete v tabulce níže.

Informace ke kroužkům organizovaným školou: V průběhu každého pololetí proběne u každého kroužku 15 lekcí (včetně náhrad), tedy celkem 30 lekcí za školní rok. Všechny kroužky probíhají v prostorách školy. Na začátku září zveřejníme konkrétní termíny, ve kterých budou jednotlivé kroužky probíhat (den, čas) a také jméno lektora a cena. Přihlašování do kroužků bude probíhat elektronicky od 1. 9. Kroužky jsou přístupné i dětem, které nenavštěvují naši školu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte e-mailem na adresu krouzky@zssuchdol.cz nebo telefonicky na tel. 608 253 505 (B. Ševčíková).

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele

 NABÍDKA KROUŽKŮ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

    
Kroužky organizované školou
Florbal ml. žáciFlorbal - st. žáciŠachy
(I. a II. stupeň)
Keramika - začátečníci
Badminton
(I. stupeň)
Míčové a pohybové hry
(I. stupeň)
Pěvecký sbor
(I. a II. stupeň)
Keramika - pokročilí
Stolní tenis
(I. a II. stupeň)
Hra na kytaru (Indiv. výuka)Hra na klavír
(Indiv. výuka)
Hravá výtvarka
Vaření
Další kroužky, které se konají v prostorách školy
JudoKurzy inline bruslení pro dětiWing TsunTaekwondo
GymnastikaKřesťanská výchovaLatinsko-americké a standardní tanceKroužek angličtiny
Malý průzkumník přírodyBasketbal
Kroužky organizované agenturou KAMARÁD v prostorách školy
FlétnaZumbaGymnastika pro dětiŠílený vědátor a badatel
Street dance, hip hop, funkyKutil junior a modelářTvořivé dílny a výroba šperkůKarate pro děti