„Na hodinu učitelem“

Novinky
„Na hodinu učitelem“

V projektu „Na hodinu učitelem“ spolupracují děti z 5. – 9. tříd podle toho, jaké z vypsaných témat si vyberou. Pod vedením učitele tato přibližně třináctičlenná skupina připraví během jednoho dopoledne výuku pro jednu třídu na 1. stupni. Další den „odučí“ skupina dvouhodinovku ve vybrané třídě na dané téma.

Starší děti se při přípravě hlouběji věnují konkrétnímu tématu (např. etiketa, pokusy, rádio, letadla, Anglie, planety, výtvarka v přírodě atd.). Rozdělí si úkoly, přiřadí si role, nacvičí scénku, nachystají hry, donesou názorné ukázky, naučí se výklad, vymyslí soutěže, naplánují vycházku. To vše další den zrealizují. Je to zkouška zodpovědnosti, samostatnosti, odvahy mluvit před posluchači, schopnosti spolupracovat, diskutovat, naslouchat, tolerovat, pomáhat……..

Fotogalerie – příprava, výuka