Návštěva Policie ČR ve škole

Novinky

V rámci péče o bezpečnost žáků naší školy proběhla dnes 3. 6. akce, kdy školu navštívili zástupci Policie ČR. Účelem návštěvy bylo zmapovat, zda se ve škole nevyskytují návykové látky. Namátkově bylo v některých třídách provedeno šetření za pomoci policejního psa. V prostorách školy nebyla zjištěna přítomnost návykových látek.

V návaznosti na tuto akci proběhne ve vybraných třídách v úterý preventivní program zaměřený na rizikové chování realizovaný Policií ČR.