Návštěva z MŠ Gagarinova

Novinky

Listopad je kromě jiných akcí také ve znamení velké návštěvy předškoláků v našich prvních třídách. Tentokrát předškoláci z oddělení Medvědů a Lišek ze suchdolské MŠ Gagarinova přišli okouknout skutečné školní vyučování v úterý 13. listopadu. Ve všech prvních třídách se zúčastnili se svými pedagogy jedné vyučovací hodiny společně s letošními prvňáčky. Protože pěkně pracovali, obdrželi na konci jejich „vyučování“ i malou sladkou odměnu. Za fotografie děkujeme paní učitelce Pavle Fučíkové z oddělení Lišek a na všechny – toho času ještě předškoláky – se těšíme u zápisu do prvních tříd 9. a 10. dubna, na Pikniku za školou 26. června a konečně i ve školních lavicích 2. září 2019!

                                                                                                                                        Šárka Ábelová